Červnový zahraniční obchod: Přebytek bilance meziročně klesl

8. 8. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,8 mld. Kč, který byl meziročně o 3,5 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo zejména lepší saldo obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,3 mld. Kč a menší deficit bilance s chemickými látkami a přípravky o 0,9 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně horší výsledek obchodu s ostatními dopravními prostředky o 2,6 mld. Kč, větší deficit bilance s rafinovanými ropnými produkty o 2,3 mld. Kč a pokles kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 1,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červnu přebytkem 56,7 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,1 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 0,6 mld. Kč na 39,6 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz o 2,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,8 % a dovozu o 2,0 %.

V meziročním srovnání vzrostl v červnu vývoz o 0,8 % na 315,0 mld. Kč a dovoz o 2,0 % na 299,2 mld. Kč. Červen 2018 měl o jeden pracovní den méně než červen předchozího roku.

V lednu až červnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 98,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 14,8 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně snížil vývoz o 0,1 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,8 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v červnu 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 0,7 % a dovoz o 3,5 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 371,0 mld. Kč a dovoz zboží 334,9 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v květnu 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,9 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí

„Nedaří se především exportu automobilů, který meziročně klesá kromě dubna každý měsíc od začátku roku díky nasycenému trhu v Evropě. Kromě zahraniční poptávky je pro exportéry silnou brzdou nedostatek pracovních sil a rychle rostoucí mzdy. Exportérům naopak stále ještě pomáhá dřívější zajištění kurzu koruny okolo výhodných 27 korun za euro v době intervencí ČNB a tento efekt částečně přetrvá i do příštího roku,“ uvádí v komentáři k červnovým výsledkům zahraničního obchodu ekonom UniCredit Jiří Pour.

„Zahraniční obchod již letos nebude tahounem české ekonomiky jako v uplynulých dvou letech. Je zřejmé, že podobně jako vlastní průmyslová výroba i zahraniční obchod naráží na limity vlastních možností i možností na straně odbytu,“ uvádí k aktuálním výsledkům ČSÚ ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda a dodává: „Nepříznivě se do výsledku českého  zahraničního obchodu promítá také poměrně citelné meziroční zdražení ropy a paliv, které prohlubuje deficit zahraničního obchodu v oblasti ropných produktů. Roli tahouna české ekonomiky letos od zahraničního obchodu převezmou investice.“

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek