Česká ekonomika šlape, přesto skončil rekordní počet firem

19. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Když se hospodářství daří, vznikají nové firmy, které zvyšují konkurenční tlak na ty již fungující. Navíc kvůli řadě administrativních opatření se již nevyplatí držet nefungující společnosti, proto mnohé z nich končí.

Přestože se českému hospodářství daří, zanikl v poslední době rekordní počet firem. Konkrétně jich za první čtvrtletí roku 2017 bylo podle analýz společnosti CRIF 2792, což je o 805 více než ve stejném období roku 2016.  Je to rekord za posledních několik let.

„Začátek roku 2017 je z pohledu zakládání a rušení obchodních společností velmi živý. Od začátku roku 2010 vzniklo i zaniklo nejvíce společností právě prvním čtvrtletí tohoto roku,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Díky tomu, že ve stejném období byl rekordní i vznik nových společností, byl nejvyšší i čistý přírůstek obchodních společností.

I přesto, že je konečný součet pozitivní, je podle ekonomů zajímavé, že tolik firem skončilo v době, kdy se ekonomice daří. Má to však svoji logiku.  

Konec neaktivních podniků

„V době ekonomického růstu vzniká samozřejmě více firem než v době ekonomického poklesu. A právě kvůli většímu počtu vznikajících firem jich větší počet také zaniká. Může se jednat o firmy, které nedokázaly zvládnout začátek svého provozu. Je ale pravdou, že končí i firmy, které byly delší dobu neaktivní nebo byla jejich aktivita nízká. Právě ty si spočítaly, že než více administrativy, raději skončí,“ vysvětluje Jiří Cihlář, analytik finančních trhů společnosti Next Finance.

Trend přitom začal již loni a pokračoval také v dubnu. „V posledních měsících zaznamenáváme zvýšenou aktivitu jak z pohledu zakládání nových obchodních společností, tak z pohledu jejich zániku. Nejvíce společností přitom zaniklo v dubnu tohoto roku, konkrétně 1044. Ke zvýšení počtu nově založených i zaniklých obchodních společností došlo v listopadu minulého roku a tato vysoká aktivita přetrvávala až do března 2017, u zániku obchodních společností dále do dubna,“ doplnila Věra Kameníčková.

Zvýšený počet zaniklých firem, provázený zakládáním nových společností, je někdy dáván do souvislosti se startem elektronické evidence tržeb. Loni v prosinci EET odstartovalo pro hoteliéry a restauratéry, letos v březnu pro obchodníky. Podnikatelé, kteří dosud neplatili poctivě daně, totiž v některých případech zastavili podnikání předchozí společnosti a začali v provozovně hospodařit na novou firmu. Chtěli se tak vyhnout výrazným rozdílům v tržbách, pokud by kvůli zavedení EET museli začít přiznávat příjmy, které předtím před finančními úřady zatajovali.

Podle ekonomů však tento důvod bude možno vyhodnotit až později. „Dopady EET budeme hodnotit až z většího nadhledu. My ale počítáme s tím, že EET bude mít výrazný negativní psychologický efekt. Nejen, že EET zejména živnostníkům a menším firmám ztíží podnikání, EET navíc vykopalo psychologický příkop mezi podnikajícími a jejich zákazníky,“ navazuje Jiří Cihlář.

„Přitom ekonomické přínosy budou zanedbatelné nebo záporné. Podle nás by mnohem více peněz do státní kasy přineslo nižší a především stabilní daňové prostředí,“ doplňuje Jiří Cihlář. Také podle dalších odborníků se mohlo fungování EET projevit, nebylo však jediným vlivem.

„Vzhledem ke zvyšující se byrokratické zátěži a nákladům na vedení firmy a splnění všech zákonných požadavků, jako je podávání daňových přiznání a hlášení, včetně možného dopadu EET, publikace závěrek a podobně, dochází pravděpodobně k postupnému rušení firem s malým nebo nulovým obratem, které podnikatelé a fyzické osoby drželi ‚pro jistotu‘, nebo na příležitostnou činnost,“ říká Miroslav Svoboda, partner a vedoucí oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte.

„Úkolem ‚vyčistit‘ registr daňových subjektů o nefunkční společnosti byly pověřeny i finanční úřady, které samy mohou podat návrh na zrušení společnosti v případě, že společnosti jsou prokazatelně nečinné,“ dodává Miroslav Svoboda.

Rekordní čtvrtletí překonal duben

„Zavedení EET může být jedním z řady důvodů většího zániku firem. Jde o další zákonný požadavek, který musí i malé a střední firmy plnit ve stejné míře jako ty velké. Pouhé zavedení EET ale nebude tím hlavním důvodem zmiňovaného výkyvu,“ doplňuje Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

 V březnu letošního roku vzniklo 3377 nových obchodních společností a zároveň začalo podnikat 6467 fyzických osob. Ve stejném období došlo k zániku více než tisíce obchodních společností a pěti tisíc fyzických osob podnikatelů. Během celého prvního čtvrtletí letošního roku vzniklo 9 614 nových společností, nejvíce za posledních sedm let, a 17 357 nových fyzických osob podnikatelů, nejvíce za posledních pět let.

Za první tři měsíce letošního roku přibylo v ČR více než 6800 nových firem. K rekordnímu výsledku velmi přispěl březen, ve kterém vznikl druhý největší počet firem za sledované sedmileté období. Více společností vzniklo pouze v listopadu minulého roku. Zároveň v březnu zaniklo více než tisíc obchodních společností, tedy do té doby nejvíce za sledovaných sedm let. Tuto statistiku ještě překonal duben, kdy zaniklo 1044 obchodních společností, o 13 více než o měsíc dříve

Během prvních čtyř měsíců roku 2017 vzniklo 12 136 obchodních společností, o 2717 více než ve stejném období minulého roku, a zaniklo jich 3842, o 1216 více než ve stejném období roku 2016.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek