Česká technika má na africkém trhu dobrý zvuk

6. 7. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Přes všechna úskalí mají české stroje na zambijském trhu velkou šanci se prosadit. Je k tomu zapotřebí zvýšené úsilí, komunikace, trpělivost a prvotřídní servis k dodávkám.

Bez nadsázky – Česká republika proslavuje své jméno v Africe. A to na velmi vysoké úrovni. Již z dob socialismu měli Čechoslováci a jejich stroje na půdě Zambie jméno – a zrovna nyní přichází doba, kdy Češi můžou na tuto tradici navázat.

Právě Zambie je země s obrovským zemědělským potenciálem. A to díky nízkému stupni rozvinutí moderního hospodářství, velmi úrodné půdě a levné pracovní síle. Kultivace krajiny a úroveň mechanizace jsou mimo již fungující farmy stále na nízké úrovni. Proti tomu je v zemi dostatek vody. V současnosti se obdělávají asi tři procenta půdy se zemědělským potenciálem. A Zambie je desetkrát větší než Česká republika.

Všechny tyto ukazatele naznačují, že máme co do činění s obrovskými možnostmi rozvoje této země za pomoci českých strojů, technologií a know‑how. Máme co dočinění s hráčem, který bude do vývoje jihoafrického regionu silně promlouvat. Silným důvodem, proč do Zambie investovat, je zejména prostá podpora lokální potravinové soběstačnosti, která zvýší životní úroveň tamních obyvatel, přinese pracovní místa a předejde nepokojům kvůli hladomoru a nedostatku pitné vody.

Také z těchto důvodů se zástupci českých firem vyrábějících zemědělskou techniku a inseminační dávky účastnili výstavy Agritech Expo v Chisambě, ve dnech 27.–29. dubna.

V českém stánku, který byl mezi mezinárodními vystavovateli jeden z největších, se tak prezentovaly firmy Zetor, Zemědělská a dopravní technika, P&L, Farmet, JK Machinery, Rožmitál, Opall Agri a Chovatelské družstvo Impuls.

Na výstavu se podařilo dopravit pestrou paletu strojů, takže návštěvníci měli skutečně co obdivovat a mohli pokládat konkrétní dotazy. Takto vybavený stánek měla Česká republika jako jediná z národních vystavovatelů.

Český stánek otevřel a vystavovatele podpořil ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, který následně přivedl do stánku i zambijského prezidenta Edgara Lungua. Větší reklamu si české stroje nemohly přát.

U místních farmářů i pracovníků má výstava Agritech Expo velké jméno. Aby ne, jde o největší polní výstavu v zemi. Nechyběli proto největší hráči na poli zemědělské i stavební techniky, producenti osiv, výrobci závlahových zařízení nebo ukázky a workshopy přímo v porostech, v různých stupních vegetace.

Stroje v Africe obecně musí snášet výrazně horší podmínky než v Evropě. Velmi mnoho jemného prachu, omezené předpisy pro provoz, nešetrné zacházení, používání „až na dřeň“ – to vše je běžné pracovní prostředí. Zpravidla hliněné a kamenné cesty, dlouhé přístupy k polím, také místy kamenitá a tvrdá půda zvyšují nároky na zpracování, provedení a použitý materiál, zejména u secích kombinací, pluhů nebo kultivátorů, ale i dopravní techniky.

K tomu připojme nepravidelnou domácí údržbu nebo nedostatek náhradních dílů, a vzniká tak kombinace provozních faktorů, kterou vydrží opravdu jen ty nejrobustnější stroje. S tím přímo souvisí efektivita jejich používání. Stroj vydělává, když je v provozu, ne když leží v dílně kvůli nezbytné opravě.

Přes všechna tato úskalí mají české stroje na zambijském trhu velkou šanci se prosadit. Je k tomu zapotřebí zvýšené úsilí, komunikace, trpělivost a prvotřídní servis k dodávkám.

Pro české výrobce tak byl položen základní kámen ke vstupu do Afriky. První stroje jsou na místě, a tak nezbývá než si přát mnoho spokojených farmářů.

Pro Evropana se může Afrika zdát až příliš vzdáleným trhem nebo velkým soustem. Díky proexportním aktivitám výrobců a ministerstva zemědělství ale možná nebude trvat dlouho a jméno Zambie pro nás ztratí něco ze své exotičnosti. Nejdůležitější pravidlo, které je třeba přijmout, zní: „V Zambii zahoď hodinky.“

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor: Jindřich Fousek, exportní manažer, Zemědělská a dopravní technika.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek