Česká technologická mise v oblasti kybernetické bezpečnosti do Hongkongu slavila úspěch

25. 11. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

První technologická mise českých firem a institucí zaměřená na kybernetickou bezpečnost do Hongkongu proběhla s velkou pozitivní odezvou na české i partnerské straně ve dnech 12. až 15. listopadu 2017. Téma kybernetické bezpečnosti zapadá do současné ekonomicko-politické a bezpečnostní situace, která nutí organizace více chránit své sítě a data.

Více než desítka českých odborníků absolvovala 8 seminářů spojených s B2B jednáními s odborníky z 25 hongkongských státních a privátních organizací, které se rekrutovaly z řad místních regulátorů v oboru, institucí podporujících infrastrukturu pro technologické firmy, univerzit, výzkumných ústavů a samozřejmě i z řad privátních asociací a firem, které projevily zájem o testování českých bezpečnostních produktů, o spolupráci v aplikovaném výzkumu při vytváření bezpečnostních sítí, o dodávky a sdílení know-how v oblasti VV u bezpečnostních dohledových center nebo o školení českých firem.

Technologická mise se uskutečnila ve spolupráci GK Hongkong s CzechInvestem jako projekt ekonomické diplomacie financovaný Ministerstvem zahraničních věcí.

Hongkong věnuje otázce kybernetické bezpečnosti velkou pozornost včetně finančních prostředků a investuje do technologické infrastruktury i startupů a jako finanční středisko regionu hledá řešení zejména v oblasti bankovnictví a finančních služeb, ale uvědomuje si rizika i při ochraně distribučních sítí energií a vody.

Vyspělé technologické, podnikatelské a finanční prostředí Hongkongu iniciovalo záměr GK Hongkong, CzechInvestu a klastru Network Security Monitoring Cluster připravit technologickou misi, která se uskutečnila za účasti desítky odborníků z firem AXENTA a.s., Compelson Trade s.r.o., Flowmon Networks, Masarykovy univerzity – Fakulty informatiky, klastru NSMC a CzechInvestu.

V rámci třídenního programu proběhlo 8 jednání, seminářů a prezentací s téměř čtyřmi desítkami odborníků z 25 hongkongských státních i privátních institucí, univerzit, asociací a firem. V pondělí 13. 11. 2017 proběhlo dopoledne jednání s Bank of China (Hong Kong), jedním z nejstarších bankovních domů v teritoriu, následovalo přijetí na Hong Kong Monetary Authority, která je jedním z účastníků regulatorního procesu v oblasti kybernetické bezpečnosti v HK.

Odpoledne proběhlo v prostorách Generálního konzulátu ČR jednání a přednáška zástupce IPR Desk Office z Pekingu. Tato platforma je financovaná z evropských fondů a poskytuje SME bezplatně služby. Poté na stejném místě jednala česká mise s pracovníky Cyber Security Technology Crime Bureau z Hong Kong Police Force. Tato instituce je společně s HKMA iniciátorem „Cybersecurity fortification initiative“. Na závěr dne se uskutečnila jednání s InvestHK, který představil možnosti založení firmy v HK a s prezentací vystoupila i místní FinTech Association.

Dne 14. 11. program dopoledne zahrnoval velmi zdařilou prezentaci a matchmaking v Hong Kong Science & Technology Park, kde proběhla jednání s firmami, výzkumným ústavem ASTRI a City University of Hong Kong. Park nabízí inkubátor a financování z fondů na technologický rozvoj. Odpoledne se uskutečnila jednání s Hong Kong Trade Development Council včetně B2B jednání s firmami, bankou HSBC a další univerzitou.

Poslední den pobytu v HK dne 15. 11. česká mise navštívila Cyberport, který zajišťuje technologickou podporu a infrastrukturu pro startupy zejm. v oblasti FinTech a provozuje inkubátory s možností pronájmu prostor i nabídkou financování rozjezdu firmy.

Odpoledne se česká technologická mise přemístila do Shenzenu, kde program s firmami a místní univerzitou připravila ZK CzechInvest Šanghaj. V pátek 17. 11. účastníci mise navštívili veletrh HiTech China a českou expozici a seminář organizovaný ZK CzechTrade Guangdong.

Cíle projektu byly bezezbytku naplněny. České firmy navázaly spolupráci jak s reprezentanty regulátorů kybernetické bezpečnosti v HK (HK Monetary Authority, CSTCB/HK Police), tak s univerzitami (City University of Hong Kong), výzkumným ústavem (ASTRI), asociací (FinTech Association) i konkrétními firmami z oboru i potenciálními zákazníky (Bank of China HK, HCBC, téměř dvě desítky privátních firem). Součástí programu byla i jednání s institucemi, které vytváří infrastrukturu pro nové i zahraniční firmy a startupy (HK Science&Technology Park, Cyberport) a poskytují i finanční zdroje.

Z konkrétních předjednaných bilaterálních témat budoucí spolupráce je možno uvést testování českých bezpečnostních produktů, spolupráci v aplikovaném výzkumu při vytváření bezpečnostních sítí, dodávky a sdílení know-how v oblasti VV u bezpečnostních dohledových center.

Akademická sféra i koneční uživatelé mají zájem i o školení od českých firem. Jedna česká firma zvažuje otevření pracoviště v HK a další hledají obchodního zástupce pro své produkty. Firmy velmi ocenily přednášku zástupce IPR SME Helpdesk, který poskytl praktické poznatky při ochraně produktů duševního vlastnictví v HK i kontinentální Číně. O úspěchu technologické mise svědčí skutečnost, že všechny české firmy v dotazníku spokojenosti u všech otázek odpověděly „velmi spokojen“.

Technologická mise v oblasti kybernetické bezpečnosti do Hongkongu měla velký ohlas u českých účastníků i místních partnerů. Připravenost spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje i při realizaci dodávek či školení a konkrétní již rozjednaná bilaterální témata spolupráce potvrzují, že záměr GK Hongkong orientovat se zejména na bilaterální spolupráci v hi-tech oborech je správný.

Realizátoři projektu včetně českých firem a klastru se shodli, že je účelné a žádoucí uskutečnit follow-up incomingovou misi do ČR v roce 2018, které by se z partnerské strany zúčastnily instituce a firmy, které o spolupráci již projevily zájem a budou nejaktivnější. V této chvíli je pro misi do naší země vytipována jedna univerzita, výzkumný ústav, odborné státní pracoviště a dvě privátní firmy.

Informace a fotografie poskytnuty Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek