České firmy a instituce z oboru biotechnologií se představily na veletrhu BIO Japan 2018

15. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České firmy a instituce z oboru biotechnologií se představily na veletrhu BIO Japan 2018 Nejdůležitější japonský veletrh a konference v oboru biotechnologií, BIO Japan, se na výstavišti Pacifico Yokohama nedaleko Tokia uskutečnil v termínu od 10. do 12. října 2018. V rámci české expozice, zorganizované Velvyslanectvím ČR v Tokiu a zahraniční kanceláří CzechInvest Tokio a finančně podpořené v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), se BIO Japan zúčastnily i české firmy a instituce.

Prezentovaly se tyto firmy: BIOCEV, Apigenex, Elmarco, Centrum Transferu Technologií Univerzity Pardubice, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, IOCB Tech a CzechInvest. Prestiž české expozici dodal také Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga, který byl v Japonsku na pracovní cestě a dne 10.10.2018 v doprovodu velvyslance ČR Tomáše Duba český stánek slavnostně otevřel.

Čeští účastníci BIO Japan 2018 prezentovali své projekty a výsledky svého výzkumu nejen v rámci výstavní expozice na ploše 9m², ale živě se též účastnili partneringového systému, v jehož rámci měli na základě předem daných požadavků domluvenu organizátory veletrhu řadu jednání s potenciálními partnery v oblasti smluvního výzkumu, transferu technologií a spolupráce při výzkumu a vývoji.

Český stánek posloužil nejen jako vhodná základna pro české účastnické firmy a instituce mezi jejich jednotlivými individuálními jednáními nebo prezentacemi, ale také jako výrazný prezentační prvek pro zviditelnění celého sektoru biotechnologií v České republice, neboť v průběhu veletrhu na něm poskytovali pracovníci agentury CzechInvest detailní informace o tomto vyspělém odvětví české ekonomiky.

Byly tak naplněny nejen individuální cíle jednotlivých vystavovatelů, ale i celkový záměr projektu, spočívající ve zvýšení obecného povědomí o možnostech spolupráce s českými biotechnologickými institucemi a tím zvýšení šance na rozvoj vzájemné obchodní a vědecko-výzkumné spolupráce obou zemí.

Oblast biotechnologií je jednou z nejvýznamnějších oblastí s vysokou přidanou hodnotou pro budoucí rozvoj spolupráce s Japonskem, které zejména z důvodu stárnoucí a ubývající populace do výzkumu a vývoje v tomto progresívním odvětví investuje na státní i firemní úrovni každoročně obrovské finanční prostředky. Účast českých firem a institucí na biotechnologických prezentacích je tak i do budoucna velmi perspektivní aktivitou.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko). Autor: Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek