České firmy pomáhají v Peru v rámci programu B2B České rozvojové agentury

1. 11. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - České firmy pomáhají v Peru v rámci programu B2B České rozvojové agentury V letošní výzvě programu B2B České rozvojové agentury uspěly hned dvě firmy, jejichž projekty vznikly v souvislosti s červnovou misí českých firem do Peru v čele s náměstkem ministra životního prostředí, panem Vladimírem Manou, kterou Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance (ČESTA) zorganizovala ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Limě.

Česká společnost GEORESPECT s.r.o. v současné době řeší projekt studie proveditelnosti s názvem „Využití aplikované geomorfologie při hodnocení zranitelnosti krajiny přírodními hazardy spojenými s klimatickým fenoménem El Niño v regionech severního Peru“, který je podporován Českou rozvojovou agenturou v rámci zahraniční rozvojová spolupráce ČR.

Druhým projektem je studie proveditelnosti na téma Technologie k výrobě pitné vody v Peru, se kterým uspěla společnost Photon Water Technology. Cílem projektu je řešit akutní nedostatek kvalitní pitné vody (zejména v odlehlých oblastech země) způsobený opakovanými povodněmi následovanými obdobími sucha. Vodní zdroje byly opakovaně znečištěny kontaminanty různého původu.

Peru aktuálně potřebuje poměrně jednoduché technologie v nízké či střední kapacitě, preferována jsou řešení s nezávislým zdrojem energie. Studie se zabývá evaluací možných technologických řešení včetně jejich efektivity a to v rámci tří různých kapacit zařízení.

Peruánská republika se pravidelně potýká s rozsáhlými přírodními katastrofami souvisejícími s klimatickým fenoménem El Niño. Nejvíce bývají postiženy regiony v severní části území, které leží podél pacifického pobřeží. Velký vliv na zranitelnost tohoto území má omezená schopnost přírodní hazardy předvídat a čelit jejich následkům.

Výsledná studie proveditelnosti, bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů zaměřených na zhodnocení zranitelnosti krajiny přírodními hazardy spojenými s fenoménem El Niño. Hlavním cílem je poskytnout účinný nástroj k hodnocení přírodních hazardů, který bude přinášet informace potřebné k eliminaci negativního dopadu fenoménu El Niño na krajinu a lidskou činnost.

Základem účinné ochrany před přírodními hazardy je dokonalá znalost krajiny a procesů, které ji utvářejí. Efektivním nástrojem analýzy zranitelnosti krajiny přírodními hazardy je geomorfologická analýza terénu, která poskytuje nezbytná data a své uplatnění nachází především v územním plánování a civilní obraně. Znalost geomorfologie terénu je základním předpokladem pro tvorbu územních plánů měst, plánování liniových staveb, vodních nádrží, povrchových i podpovrchových deponií odpadů. Významnou roli hraje při budování nápravných opatření, která mají za úkol eliminovat aktuální přírodní rizika.

Projekt studie proveditelnosti je podporován Českou rozvojovou agenturou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Informace poskytnuta Smíšenou obchodní komorou Česko–tichomořskou aliancí.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek