České firmy se představily na největší polské energetické akci „Energetyka Belchatów 2018“

6. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České firmy se představily na největší polské energetické akci „Energetyka Belchatów 2018“ České firmy se prezentovaly na největší energetické akci v Polsku „Energetyka Belchatów 2018“. V Polsku se jim naskýtají nové možnosti v segmentu energetického průmyslu. Podle dosavadních ohlasů českých firem akce splnila svůj účel a mnohým z nich se podařilo navázat nové obchodní kontakty.

Účast na sympoziu a konferenci, která se uskutečnila ve dnech od 3. do 5. září 2018 v polském městě Bełchatów, zorganizovalo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě formou společného českého stánku. Zmíněná akce byla realizována formou projektu na podporu ekonomické diplomacie díky významné podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ve spolupráci s vládní agenturou pro podporu obchodu CzechTrade ve Varšavě.

Cílem projektu bylo prezentovat české dodavatele technologií zejména pro klasickou energetiku na největší specializované energetické akci v Polsku, dále podpořit pozitivní vnímání českých firem působících v oblasti energetiky jako významného partnera pro polské firmy a instituce a v neposlední řadě navázání spolupráce českých firem s polskými partnery. Akce se zúčastnily následující české firmy: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Milevsko, Orgrez a.s. Brno, Step Trutnov a.s., ZAT a.s. Příbram a ČEZ Energetické služby s.r.o. Ostrava-Vítkovice.

Akce se v Bełchatowě konala již po dvacáté. Energetyka Bełchatów je největší symposium a konference v oboru energetiky v Polsku, která se, na rozdíl od veletrhů a jiných akcí v tomto oboru, soustřeďuje na tzv. „velkou“ energetiku, tedy dodávky pro největší energetické projekty. Akce se účastnilo vedení všech velkých polských firem ve zmíněném oboru a také představitelé státní správy – Ministerstva energie, URE (regulační úřad) a dalších institucí.

Od roku 2016 je navíc možnost sjednávání přímých dvoustranných schůzek B2B mezi účastníky pomocí elektronické aplikace. Kromě konferenční části byla i možnost prezentace firem na stáncích. Výhodou tohoto řešení je možnost pozvat polské partnery k jednání na „domácí půdu“ vlastního stánku.

Během symposia diskutovali odborníci o směrech budoucího rozvoje polského energetického sektoru i výzvách, kterým toto odvětví čelí jak z hlediska efektivnosti výroby, tak i dopadu na životní prostředí. Pozornost byla zaměřena rovněž na složení polského energetického mixu, klimatický balíček a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na letošní akci zavítalo více než 800 účastníků – zástupců polských a zahraničních firem z energetického průmyslu a také výzkumných a vědeckých center.

Příležitosti pro české firmy

Polský energetický průmysl představuje pro české firmy celou řadu obchodních příležitostí. Polsko vyrábí 80 % elektrické energie v tepelných elektrárnách na černé a hnědé uhlí, přičemž více než polovina těchto zařízení je starších 30 let. Z důvodu přísnějších pravidel EU na ochranu životního prostředí bude Polsko nuceno do roku 2030 odstavit z provozu téměř všechny staré technologie.

Polská vláda však poněkud ustupuje od podpory OZE a v rámci udržení polského těžebního průmyslu chce podporovat spíše konvenční uhelné elektrárny, takže se plánují jejich modernizace a obnovuje se státní podpora pro pozastavené projekty na výstavbu nových uhlených elektráren. Rovněž teplárenství je v Polsku technologicky zaostávajícím odvětvím energetiky a proto má velký rozvojový potenciál.

Podle dosavadních ohlasů českých firem akce splnila svůj účel. Během konference měly firmy možnost setkat se s celou řadou polských firem z oblasti energetiky. Mnohým z nich se podařilo navázat nové kontakty a zahájit obchodní spolupráci.

Foto: Petr Darmovzal, ZÚ Varšava

Foto: Petr Darmovzal, ZÚ Varšava

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Petr Darmovzal, obchodně-ekonomický rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek