České zelené technologie na veletrhu a konferenci IGEM 2012 v Malajsii

15. 10. 2012 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

  • Země: Malajsie
  • Datum zveřejnění: 15.10.2012
  • Zdroj: ZÚ Kuala Lumpur

České instituce a firmy z oblasti environmentálních technologií se letos po druhé a s pozitivním ohlasem na malajsijské straně zúčastnily veletrhu zelených technologií a ekologických produktů IGEM 2012 ve dnech 10. – 13. října 2012. Každoroční veletrh IGEM letos v KL proběhl po třetí a setkal se opět s mimořádnou podporou ze strany vlády Malajsie, ministerstva energetiky, zelených technologií a vodohospodářství a dalších vládních agentur. Jeho ministr Dato’ Sri Peter Chin podpořil několika osobními návštěvami nejen pavilon EU, ale i českou expozici. Zde byl mj. seznámen s profily českých vystavovatelů na sdíleném oficiálním stánku. Kromě toho mu firma TOP WaterIndustry Technologies osobně představila reálné fungující zařízení pro fyzikální čištění vody na principu hybridní asymetrické selektivní membránové separace THASMS. Vynález českého molekulárního biochemika Petra Carvana firma pro účel veletrhu na svém vlastním stánku fyzicky vystavila a setkala se s mimořádným zájmem jak státních institucí tak privátních firem Malajsie. ČR, český průmysl a možnosti českých firem byly malajsijské obchodní veřejnosti představeny na samostatném doprovodném semináři první den veletrhu. Česká účast na IGEM 2012 proběhla na základě projektu ekonomické diplomacie MZV.

Veletrh s letos více než 350 vystavovateli z 20 zemí světa se setkal s vysokou účastí převyšující 60 000 návštěvníků, kteří pocházeli z řad obchodníků, výrobců, investorů, vědecko-výzkumných institucí a vládních institucí Malajsie i dalších zemí JV Asie. Česká expozice byla součástí společného pavilonu EU realizovaného obchodní komorou EU – Malajsie (EUMCCI), který byl v rámci celého veletrhu IGEM absolutně největší.

Projekt podpořily TC AV (oddělení rozvoje podnikání, paní Hávová) a letos poprvé CzechInvest (odborový specialista pro čisté technologie p. Helikar). Tito dva zástupci přednesli své odborné příspěvky na doprovodném českém semináři a v rámci české expozice poskytovali informace týkající se pokrokových forem možné spolupráce mezi českými a malajsijskými podniky (včetně investic do ČR, transferů technologií, společné vědy a výzkumu apod.). TC AV se kromě toho podílelo na sestavení podnikatelské mise pro tento veletrh. Ta byla složena z 5 českých firem z oborů zdroje a řešení obnovitelné energetiky (5P for RES), nanovlákna (Nafigate), difúzní pece pro polovodičový průmysl a fotovoltaiku (SVCS Process Innovation), udržitelné zemědělství (AVAS Export-Import) a membránové čištění vody (Top WaterIndustry Technologies) s vlastním stánkem a fyzickým exponátem.

Program veletrhu zahrnoval kromě českého semináře celou řadu dílčích akcí pořádaných jak organizátorem veletrhu, tak EUMCCI. Veletrh byl slavnostně zahájen premiérem Malajsie Najibem Razakem, který zdůraznil úlohu zelených technologií jakožto klíčového zdroje růstu v Malajsii a jakožto nové příležitosti v kontextu současných nejistot ve světové ekonomice. 3. den veletrhu proběhl kulatý stůl ministrů, na kterém vystoupili místní ministr KeTTHA, Dato’ Sri Peter Chin a jako čestní hosté ministr energetiky Bruneje, náměstek ministra životního prostředí Polska a v zastoupení vysoký komisař Singapuru v KL. Diskuze se týkala role zelených technologií a jejich prosazování nejen v národních ekonomikách, ale i na globálních fórech ke klimatickým změnám apod. EUMCCI na úrovni pavilonu EU uspořádala setkání s ministrem KeTTHA a dalšími předními představiteli tohoto ministerstva, dále pak s firmami z oblasti zelených technologií v Malajsii a s diplomatickým sborem.

Velký důraz vlády Malajsie na další rozvoj zelených technologií a jejich aplikaci ve všech odvětvích je patrný mj. v novém státním rozpočtu Malajsie pro r. 2013. Vláda se v něm zavázala, že bude investovat (k současným 1,5 mld. RM) dodatečných 2 mld. RM (tj. cca 0,6 mld. USD) do již existujícího schématu pro financování zelených technologií (GTFS); toto schéma, které mělo být původně platné do konce r. 2012 bude zároveň prodlouženo až do konce r. 2015. Protože na něj mohou bezprostředně dosáhnout jen malaj. firmy, je nutné aby české firmy nalezly v Malajsii spolehlivého místního partnera a mohly se o něj při pronikání na malaj. trh opřít. Toto se týká také systému výkupních cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů (Feed-in-Tariffs / FiT), které jsou v současnosti definovány pro léta 2012 – 2014 a vztahují se na biomasu, bioplyn, malou vodní energetiku do 10 MW a solární energii. Průnikem profilů většiny letošních českých vystavovatelů byla voda - technologie úpravy vody, využití vody jako obnovitelného zdroje energie apod. Je to velmi dobrá reakce na geografické podmínky i současné projekty ekonomického transformačního programu Malajsie. V rozpočtu Malajsie jsou např. vyhrazeny prostředky pro výstavbu 40 000 zavlažovacích zařízení (pro dešťovou vodu) zejména ve státech Sarawak a Sabah a pro zásobování vodou domorodých komunit Orang asli.

Zúčastněné české instituce a firmy jednaly se svými malajsijskými protějšky a podařilo se navázat celou řadu perspektivních obchodních kontaktů v zastoupených profilech, případně posunout obchodní případy z minulého ročníku IGEM. Tvůrci ekonomického transformačního programu a nejnovějších strategií a pobídek v oblasti zelených technologií v Malajsii měli možnost se osobně seznámit s českými progresivními technologiemi. Podpořena byla také „zelená“ značka ČR na trhu Malajsie a vzhledem k širšímu okruhu návštěvníků také JV Asie.

Česká účast na IGEM 2012 byla vyvrcholením letošního úsilí ZÚ KL o podporu ekonomických zájmů ČR v Malajsii a o podporu formování přímých víceúrovňových kontaktů mezi oběma zeměmi. Jednalo se v r. 2012 o třetí českou účast na veletrhu v Malajsii (po vojenské DSA a zdravotnické SEA) a o akci, která měla návaznost na státní návštěvu prezidenta ČR, českého ministra ŽP Tomáše Chalupy a podnikatelské mise v Malajsii v červenci t.r. a na obchodní misi zaměřenou na ekologické technologie a odpadové hospodářství z Malajsie do ČR a Polska v dubnu t.r. Chtěli bychom závěrem poděkovat všem, kteří se o úspěšnou prezentaci ČR na veletrhu IGEM 2012 v Malajsii zasloužili.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek