Česko-bavorská konference se zaměří na digitální transformaci

23. 8. 2019 | Zdroj: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Digitální transformací procházejí hodnotové řetězce i profesní profily. S tím se pojí také nové požadavky na výrobce a dodavatele, odborné pracovníky a jejich kvalifikaci. Pro úzce provázaný český a německý průmysl je to v současnosti jedna z největších výzev.

A právě na ni se zaměří konference „E#change for your digital future!“, která proběhne 8. října 2019 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Na konferenci pořádané Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) vystoupí odborníci předních výzkumných institucí, oborových svazů a také výrobních a logistických podniků z Česka a Bavorska.

„Bez autodílů z Česka se dnes neobejde snad žádný německý výrobce aut. České firmy jsou jejich největším zahraničním dodavatelem,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK a organizátor česko-bavorské konference na letošním MSV. Podobu česko-německých výrobních a dodavatelských struktur však v současnosti mění digitalizace.

„Místní firmy už dnes nemají jinou možnost než stát se součástí mezinárodního hodnotového řetězce. A to lze v dnešním světě pouze prostřednictvím digitalizace,“ domnívá se Wolfgang Weissler, CEO Digital Industries v Siemensu a jeden z řečníků konference. Spolu s dalšími experty z předních technologických, výrobních a logistických firem, ale i výzkumu a oborových svazů na konferenci promluví o tom, jak digitalizace mění hodnotový řetězec a vztahy mezi jeho jednotlivými aktéry.

V průmyslu 4.0 jsou dodavatelé s výrobci ještě těsněji propojeni. Místo lineárních řetězců tak vznikají propojené hodnotové sítě. To s sebou nese stále nové požadavky a tlak na dodavatele sílí: Musejí být schopni reagovat dostatečně pružně a do výrobního procesu začlenit individuální požadavky zákazníků i inovace. Jen tak si ve struktuře udrží svou pozici.

Odborné vzdělávání 4.0

Němečtí supply chain manažeři jako největší překážku při digitalizaci dodavatelských sítí uvádějí nedostatek know-how. S tím úzce souvisí také otázka profesního profilu pracovníků v digitální továrně.

O tom, co by měli odborní pracovníci do budoucna umět a znát a jaká je role školy a podniku při zprostředkovávání těchto znalostí, budou v druhé části konference diskutovat experti na vzdělávání 4.0.

Constanze Ahrendt z Německého svazu výrobců strojů a zařízení (VDMA) představí požadovaný profil inženýra v průmyslu 4.0: „Jedná se o vůbec první takový profil, který přímo reaguje na aktuální požadavky ve strojírenství.“ Klíčové jsou v něm interdisciplinární znalosti, především pak v IT a data science, a také celoživotní vzdělávání.

Beze změn se neobejdou ani vzdělávací instituce. Ty by měly držet krok s technologickým vývojem a průběžně mu přizpůsobovat své studijní plány, shodují se odborníci. To by mělo probíhat v ještě intenzivnější spolupráci s podniky. Pilotní projekt duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji představí ředitel MS Paktu Martin Navrátil.

MSV: Pro strojaře povinný termín

Kromě konference bude německé strojírenství na MSV letos zastoupeno více než 600 značkami a oficiálními stánky Bavorska a středního Německa. Spolková republika tak bude v Brně opět největším zahraničním vystavovatelem. I to svědčí o úzké vazbě českého a německého strojírenství. Do Německa míří celá třetina českého vývozu strojů a dopravních prostředků. Největším odběratelem je s velkým odstupem spolková země Bavorsko.

O konferenci:

E#change for your digital future! proběhne 8. října v rámci 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (BVV, konferenční sál P1). Začátek konference: 13.00 hodin (vstup od 12.45)

Konferenci pořádají Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), Delegace bavorského hospodářství v České republice a Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky. Vstup na konferenci je zdarma. Jazyk: čeština a němčina (simultánní překlad).

Registrace.


Informace poskytnuta Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek