Česko čeká revoluční změna v oceňování věcí a majetku

14. 11. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Současný zákon o oceňování majetku platí v tuzemsku dvě desetiletí. Nová úprava by měla více zohledňovat tržní hodnotu objektů. Jedním z efektů fungování nové úpravy by mělo být zkrácení doby potřebné k ocenění hodnoty nemovitosti.

Českou republiku čeká největší změna zákona o oceňování věcí a majetku za posledních dvacet let. Platnost připravovaného zákona je navržena od 1. července příštího roku. Zákon, který je v současnosti v legislativním procesu, pečlivě sledují všechny znalecké ústavy v Česku.

Mezi největší změny patří úpravy v oblasti “kvalifikovaného odhadu", "nejvyššího a nejlepšího využití" a zejména změna definice "ceny obvyklé".

„Tvorbu nového zákona sledujeme, protože nám někde výrazně zpřesní a usnadní naší práci, jinde ji mírně zkomplikuje. Největší výhodu vidíme ve sjednocení práva v oblasti oceňování nemovitostí s Evropou“, říká Jiří Kadrman, partner znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations.

Současný zákon o oceňování majetku platí od roku 1997. Od té doby došlo v Česku k dynamickému ekonomickému a právnímu vývoji včetně vstupu České republiky do Evropské unie. Díky internetu se například rozvinuly a zrychlily oceňovací metody, které mohou využívat řádově vyšší kvantity i kvality informací a cenové dokumentace. I kvůli tomu nestačí dílčí úprava zákona formou novely, ale je třeba navrhnout zcela nový zákon.

Oceňování bude rychlejší

Nejzásadnější změnou ze všech uvedených novinek bude nová definice takzvané obvyklé ceny. „Průměrně se doba zpracování jednoho ocenění nemovitosti pohybuje kolem dvou až tří týdnů. Je velmi pravděpodobné, že díky novému zákonu a přesnějšímu vysvětlení pojmů se doba zkrátí“, říká Jiří Kadrman.

V dosud platné úpravě zákona je stanovení obvyklé ceny zúženo pouze na porovnávací metodu, která je sice nazývána "královskou", ale má své limity zejména při oceňování specifických nemovitostí jako třeba sakrálních nebo inženýrských staveb.

Odborníci doporučují rovněž rozšířit možnost stanovení obvyklé ceny i o případné použití výnosové a nákladové metody formou následné takzvané rekoncilizace, tedy uváděním souvislostí do souladu. Tato navržená úprava je také ve větším souladu s mezinárodními normami pro oceňování a mezinárodně standardně používaným pojmem "Tržní hodnota".

Firmy, které ručí například hodnotou nemovitosti za bankovní úvěry, nemusí mít z nové úpravy obavy. Nebude totiž znamenat přecenění současné hodnoty zastavených objektů. „Dopad oceňování bude pro naše klienty nulový. Vyhláška totiž není metodologickým zdrojem pro oceňování v České spořitelně. Využíváme tržní metody oceňování na základě vlastní metodologie zohledňující stanovení zajišťovací hodnoty nemovitosti,“ zdůrazňuje mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová.

Větší změna naposledy v roce 2014

Výraznější změnu prodělal zákon o oceňování majetku naposledy v souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku, který začal platit v lednu roku 2014. Protože občanský zákoník zavádí pravidlo, že stavba je součástí pozemku, přičítá se nově cena stavby k ceně pozemku. V případě, že se vlastník pozemku a stavby liší, uvádí se cena samostatně.

Právo stavby, které je považováno za věc nemovitou, se na základě této změny oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku. Roční užitek je rozdílný podle toho, zda je stavba již zřízena nebo nikoli. Právo stavby mění charakter pozemku, který se stává pozemkem stavebním.

Změny se dočkala také terminologie. Cena se určuje, nikoliv zjišťuje, místo podniku se oceňuje závod, nemovitosti jsou nově označeny jako nemovité věci. Tyto změny sjednotily názvosloví s občanským zákoníkem.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek