Česko vyváží do USA méně zboží než před pěti lety, tržby ale rostou

15. 11. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Podle odborníků se na vyšších výdělcích ve Spojených státech podílela rostoucí přidaná hodnota českých výrobků, ale také příznivý vývoj koruny vůči dolaru. Letos však koruna posiluje, výsledek proto nebude tak příznivý.

Český export za posledních pět let konstantně roste. Ve srovnání s údaji za rok 2012 se to na celkových tržbách projevilo téměř třetinovým nárůstem, konkrétně na rekordních 3,97 bilionu korun. Z hlediska kontinentů stále jasně dominuje Evropa, největší procentuální nárůst však za posledních pět let zaregistrovaly Austrálie a Afrika. Naopak mírný pokles zaznamenaly zámořské státy.

Tržby z českého exportu vyrostly za posledních pět let o necelý bilion korun, procentuálně se tak jedná o téměř třetinový nárůst. Za sledované období se zvýšilo i množství vyváženého zboží. Zatímco v roce 2012 se do světa vyvezlo přes 66 milionů tun zboží, o pět let později to bylo už o téměř deset procent více, a to 72 a půl milionu tun.

Právě u množství vyváženého zboží lze největší procentuální nárůst spatřit v případě australského kontinentu a přilehlých ostrovů a souostroví. Do této oblasti totiž loni zamířilo o více než 40 procent více zboží než v roce 2012. Z hlediska tržeb lze procentuálně zaznamenat největší nárůst u afrických zemí, které za české výrobky zaplatily o 43 procent více než v roce 2012.

Evropa stále dominuje

Naopak z hlediska absolutních čísel stále jasně dominuje Evropa, vyvezeného zboží bylo v roce 2016 o téměř 6 milionů tun více než před pěti lety. Projevilo se to i na celkových tržbách, které za sledované období vzrostly o více než 800 miliard korun.

Potvrzuje to koncern ZKL, který se zabývá výrobou ložisek a jehož export reprezentuje více než 80 procent celkových tržeb. „Absolutně nejvyšší nárůst tržeb jsme v poslední době zaznamenali ve Španělsku a Rusku. Tradičně velmi silné je také Německo,“ uvedl výkonný ředitel společnosti, Jiří Prášil mladší.

Naopak mírný pokles zaznamenal za posledních pět let export do zámoří, českých výrobků zde totiž vloni skončilo o zhruba 20 tisíc tun méně. Na celkových tržbách se to však negativně neprojevilo, neboť ty zaznamenaly čtvrtinový nárůst.

Propad objemu zboží při rostoucích tržbách podle odborníků ukazuje na kvalitnější strukturu českého vývozu. „Ano struktura vývozu se mění, dodáváme výrobky s vyšší a nebo vysokou přidanou hodnotou, směřujeme do oblastí jako je IT-ICT, letecký a automobilový průmysl, potraviny – nápoje, oděvní průmysl a tak dále,“ konstatuje Jan Kubata, ředitel regionálního centra agentury CzechTrade v americkém Chicagu.

Hmotnost klesá, hodnota roste

Tento trend potvrzují také data ekonomů. „Mezi lety 2011 až 2016 vrostla korunová hodnota českých exportů zboží do USA o 30,5 miliardy korun, tedy o 54,5 procent, zatímco jejich hmotnost poklesla o 43,8 tun, tedy o 9,7 procent. Jedinou položkou, jejíž fyzický objem vývozu v tomto období výrazně poklesl, je železo a ocel s poklesem o 57 procent, konkrétně o 124 tun. V korunovém vyjádření je to pokles o 45 procent, tedy 2,9 miliardy korun,“ porovnává ekonom UniCredit Jiří Pour.

„Naopak na růstu tržeb se podílelo mnoho položek především zpracovatelského průmyslu v čele se stroji a elektrickými zařízeními a přístroji. Z toho lze usuzovat, že opravdu došlo ke změně struktury vývozu do USA ve prospěch zboží s vyšší přidanou hodnotou,“ pokračuje Jiří Pour.

Ještě lépe to ukazují další čísla „Cena za jeden kilogram exportu do USA vzrostla na průměru o 71 procent ze 124 na 213 Kč. Když bychom nebrali v úvahu železo a ocel, tak cena za jeden kilogram exportu by i tak vzrostla o 24 procent,“ upozorňuje Jiří Pour.

S exportem do USA pomůže kancelář CzechTrade

Exportéři, kteří mají zájem začít vyvážet do Spojených států amerických, se mohou obrátit na  kancelář CzechTrade v USA.

 

Za růstem tržeb mohou být ale také jiné vlivy. „Pokud jde o samotné vývozy do USA, troufám si tvrdit, že hlavním faktorem, který stojí za zhruba čtvrtinovým nárůstem tržeb je fakt, že se na tyto objemy díváme pohledem české koruny. Exportéři ovšem za své vývozy do USA inkasují dolary. Je to tedy v podstatě pouze o tom, kolik korun exportéři inkasují za vydělané koruny,“ shrnuje Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky.

„A zatímco v letech 2012 až 2013 se kurz koruny vůči dolaru pohyboval i hluboko pod hladinou 20 korun za dolar, v letech 2015 až 2016 se pohyboval kolem 25 korun za dolar. V letošním roce koruna vůči dolaru posiluje, dá se tedy předpokládat, že čísla za letošní rok budou tímto kurzovým vývojem negativně poznamenána,“ doplňuje Jan Vejmělek.

Příležitost po hurikánech

Podle Jana Kubaty z CzechTradu se české firmy, které si ověřují možnosti vývozu do USA, zajímají především o export v oborech jako je IT a ICT, automobilový průmysl, zdravotnická technika a pomůcky, český křišťál, vánoční ozdoby, letectví, řízení-měření a regulace a podobně.

„Musíme si ale uvědomit, že CzechTrade je tady především pro malé a střední firmy, tedy společnosti, které netvoří ten největší objem našeho exportu do USA, ale úspěšně svými výrobky doplňují nabídku na zdejším trhu a právě se prosazují jinými kvalitami, než je pouze cena, je to především flexibilita, myšlenka, provedení, kvalita atd., to jsou zbraně našich firem, které jsou zde úspěšné,“ doplňuje Jan Kubata.

Další prostor ve Spojených státech by českým podnikům mohly otevřít nedávné hurikány Harvey a Irma, které zpustošily Texas a Floridu.

„Zcela jistě je prostor i pro české firmy. Nicméně, vstup do veřejných zakázek je složitý a pro českou firmu, která nemá americkou pobočku, nemá americkou firmu, se kterou by spolupracovala, a americká firma by byla hlavním účastníkem soutěže, je šance na úspěch malá, fakticky nulová. Je třeba také říci, že obnova a opravy již začaly a pokud tedy české firmy tady již nejsou, tak se prostor pro naši participaci velmi zužuje,“ podotýká Jan Kubata.

Na druhou stranu ekonomové nejsou pesimističtí při pohledu do budoucnosti, kdy nečekají zavedení ochranářských opatření ze strany USA, o kterých se často mluví. „USA chrání své oceláře před konkurencí z Číny a dalších levných zemí různými tarifními opatření, takže je možné, že určité nepřímé dopady pociťují i některé firmy z Česka. Přes vyhrocenou rétoriku prezidenta USA v době kolem tamních prezidentských voleb má ale zatím stav daleko k obchodní válce mezi USA a EU a nevidíme náznaky další eskalace protekcionismu,“ konstatuje Jiří Pour.

„Pokud je o protekcionistická opatření americké administrativy, primárně se jednalo o předvolební rétoriku prezidenta Trumpa. Následná hospodářská realita ukazuje, že to rozhodně nebude mít snadné. Je ale jasné, že jeho politikou bude podporovat americké firmy na úkor zahraničních,“ zmiňuje Jan Vejmělek.

První pololetí exportu rekordní

Naopak více se daří českým firmám pronikat například do zemí Latinské Ameriky. „Jižní Amerika vykazuje v naší exportní bilanci stabilní meziroční růst zhruba 5 až 8 procent, největší podíl na tom má především Argentina. Letos jsme však získali zastoupení i v Chile. Jednou z oblastí, kterou se snažíme aktuálně nejvíce rozvíjet, je trh v Severní Americe, kam jsme již dodali zboží více než šesti distributorům a dodávky z hlediska objemu rostou,“ dodal Jiří Prášil.

Analytici předpokládají, že pozitivní trend z hlediska exportu bude pokračovat i nadále. „Vzhledem k tomu, že vývoz za první pololetí letošního roku dosáhl nejvyšších hodnot v historii, lze očekávat, že výsledky českého exportu budou letos velmi pozitivní. Exportéři mohou profitovat ze zlepšujících se ekonomických podmínek eurozóny, na druhé straně ale musejí čelit větší cenové konkurenci po uvolnění kurzu koruny,“ uvádí analytička společnosti Bossa Michala Moravcová.

O nárůst by se přitom měly zasloužit především země mimo Evropskou unii. „Například do Ruska se za prvních pět měsíců letošního roku vyvezlo meziročně o 21 procent víc. Export letos rychle roste též v případě Číny,“ uzavírá Michala Moravcová.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek