Český klastr Nanoprogress je koordinátorem mezinárodního projektu v programu COSME

9. 11. 2017 | Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich praktické využiti v celé řadě průmyslových odvětví včetně biomedicíny. Patří mezi excelentní evropské klastry a je spoluzakladatelem a budoucím lídrem Evropského strategického klastrového partnerství „AdPack“.

Klastrová organizace Nanoprogress se s podporou Technologického centra AV ČR (TC AV) a sítě Enterprise Europe Network (EEN) dlouhodobě úspěšně zapojuje do mezinárodních projektů a zintenzivňuje tak svou nadnárodní působnost. Díky vysokému nasazení manažerského týmu a síti kontaktů vytvořené s výše uvedenou podporou, zaujala tato organizace vedoucí pozici v úspěšnosti podaných žádostí do klastrových výzev programu COSME a jako jediná z tuzemských klastrových organizací získala financování tří projektových záměrů. K tomuto úspěchu značně dopomohli mimo jiné i podpůrné služby EEN a TC AV, které Nanoprogress v uplynulých letech hojně využíval a to především v oblasti projektového poradenství, poskytování informací k připravovaným výzvám evropských programů, informací o nabídkách projektové spolupráce nebo informací o akcích pořádaných sítí EEN. 

Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich praktické využiti v celé řadě průmyslových odvětví včetně biomedicíny. Patří mezi excelentní evropské klastry a je spoluzakladatelem a budoucím lídrem Evropského strategického klastrového partnerství „AdPack“. V listopadu 2015 byl Nanoprogress oceněn za unikátní výsledky kolektivního výzkumu Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest za nejlepší podnikatelský projekt roku v kategorii Rozvoj spolupráce firem – klastry a v říjnu 2017 získal titul „Zlatý klastr“ od Národní klastrové asociace a Univerzity Tomáše Bati za nejdynamičtější růst ve srovnání s tuzemskými klastrovými organizacemi za období mezi 2012 a 2016.

Nanoprogress jako koordinátor projektu AdPack2 v programu COSME

Nanoprogress společně s mezinárodními klastrovými organizacemi BalticNet-PlasmaTec (DE), InovCluster (PT), Packaging Cluster (ES), Plastiwin a Solutions Communicantes Sécurisées (BE) předložil v květnu letošního roku žádost na projekt AdPack2 do výzvy COS-CLUSINT-2016-03-01 programu COSME. Projekt je zaměřen na posilování spolupráce napříč sektory mezi evropskými klastry a jejich členy z řad malých a středních podniků (MSP) a jeho cílem je aktivní podpora internacionalizace MSP formou sdílení znalostí, získávání klíčového know-how a pořádání společných obchodních mísí a dalších společných aktivit. Mezi nejdůležitější specifické cíle se řadí ustavení tzv. ambasadorů na cílových trzích za účelem poskytnutí kvalitních podpůrných služeb, podpora viditelnosti MSP v celosvětovém měřítku, a poskytování aktivní součinnosti při zavádění produktů a služeb na čínské, kanadské a americké trhy. Projekt získal financování a v prosinci může odstartovat s tím, že díky dlouhodobé spolupráci mnohých členů konsorcia s klastrem Nanoprogress a díky tomu, že p. Komárek vedl celou přípravu žádosti, se konsorcium jednohlasně shodlo na jmenování právě klastru Nanoprogress a p. Komárka do role koordinátora projektu.

Účast v dalších evropských a národních projektech

Pod vedením p. Komárka se klastr Nanoprogress aktivně zapojuje i do dalších mezinárodních projektů. V programu COSME se pak jedná o projekt AdPack a INNO-DROP. AdPack je zaměřený na rozvoj mezinárodní mezi-klastrové kooperace a posílení přeshraniční spolupráce a internacionalizace MSP napříč Evropou a podporu jejich vstupu na třetí trhy. Druhý projekt INNO-DROP je primárně zaměřený na optimalizaci interních a externích manažerských procesů klastrových organizací konsorcia, na zkvalitnění znalostní základny manažerského týmu, zefektivnění PR a další aktivity pro udržení pozice mezi klastrovými organizacemi světové kvality.

Kromě evropských projektů Nanoprogres získal mnohé zkušenosti již v národních projektech podpořených v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Výzev Spolupráce – Klastry nebo Aplikace, či z Operačního programu Zaměstnanost v projektu zaměřeném na vzdělávání zaměstnanců členů klastru.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek