Český železniční průmysl zanechal na Tchaj-wanu dobrý dojem

17. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Český železniční průmysl zanechal na Tchaj-wanu dobrý dojem Česká železniční mise vedená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Asociací podniků železničního průmyslu (ACRI) byla první sektorovou misí svého druhu na Tchaj-wan. Zástupci českých firem a institucí přijeli navázat obchodní kontakty s tchajwanskými partnery a představit technologie a know-how českého železničního průmyslu.

Tato mise byla zorganizována v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie pro rok 2018 ve spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří. Česká delegace v rámci nabitého programu měla možnost navštívit nejvýznamnější hráče tchajwanského železničního průmyslu, jednalo se zejména o MOTC – Ministry of Transportation and Communications, TRA – Taiwan Railway Administration, THSRC – Taiwan High Speed Rail Corporation, DORTS - Department of Rapid Transit Systems a Metro Taipei.

V průběhu jednání byl představen český železniční průmysl a zároveň současné schopnosti a know-how českých firem, které přijely na Tchaj-wan navázat obchodní kontakty a spolupráci – AMiT, VÚKV, VZÚ Plzeň a Škoda Electric. Tchajwanští partneři byli ohromeni dlouholetou tradicí českého železničního průmyslu a zároveň technologiemi, které české firmy nabízí. Tchajwanská strana se zajímala o vozidla určená pro železnici i městskou hromadnou dopravy vč. hybridních vozidel, dále pak o vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel či signalizační systémy v oblasti kolejové dopravy.

Tchajwanský železniční sektor je velmi náročný pro vstup zahraničních partnerů, jelikož zde převládá tradiční spolupráce především s Japonskem, a to ještě z dob japonského kolonialismu. Nicméně od 90. let se tento sektor pomalu začal otvírat možné spolupráci i s evropskými či kanadskými firmami. Avšak vysokorychlostní železnice jsou dominantou právě Japonska a značky Shinkansen. Pokud se ale jedná o konvenční železniční tratě a metro vč. souvisejících služeb, to jsou oblasti, kde české firmy mají velký potenciál uspět.

Tchajwanské úřady oznámily veřejný program pro rozvoj infrastruktury s celkovým rozpočtem 13,9 mld. USD do 2020/2021. Tyto projekty jsou rozděleny do tří fází, jehož první fáze probíhá od září 2017 do prosince 2018 s rozpočtem v hodnotě 3,5 mld. USD. Další fáze budou průběžně aktualizovány.

Hlavní prioritou v oblasti infrastruktury je vytvořit do roku 2030 rychlou a účinnou dopravní síť po celém ostrově včetně: vybudování nových linek metra; rozšíření vysokorychlostních žel. stanic či modernizace tradičních železnic. Kromě toho, Tchaj-pej plánuje projekty zaměřené na výstavbu nových linek metra a rozšíření dalších linek v Tchaj-pej, New Taipei a Taichung.

Dále jsou zde plány pro modernizaci městských kolejových drah ve městě Taoyuan a Kaohsiung, údržba světelných signalizačních zařízení na tradičních železnicích či výstavba 3 nových stanic pro vysokorychlostní železnice. Vzhledem k tomu, že místní dodavatelé zatím nejsou schopni samostatně dokončit všechny aspekty těchto projektů vč. hromadné dopravy, existují zde příležitosti právě pro české firmy, které mají možnost podílet se na implementaci tohoto programu na Tchaj-wanu.

Tento projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) byl zrealizován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Asociací podniků železničního průmyslu a Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek