Čeští akademici představili aktuální projekty výzkumu kyberkriminality v Nizozemsku

9. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští akademici představili aktuální projekty výzkumu kyberkriminality v Nizozemsku V rámci mezinárodní konference Cyber Security Week v Haagu proběhl ve dnech 2.–5. října 2018 projekt ekonomické diplomacie Internacionalizace výzkumu kyberkriminality v ČR. Jednalo se o misi českých akademiků, kteří na místě navázali kontakty s potenciálními nizozemskými partnery.

Zastupitelský úřad v Haagu realizoval projekt ekonomické diplomacie Internacionalizace výzkumu kyberkriminality v ČR. Projekt spočíval v misi českých akademiků do Nizozemska a jejich setkání s místními aktéry v bezpečnostním výzkumu. První dva dny projektu byly věnovány setkáním s institucemi, které se danou problematikou zabývají, dále následovala účast na mezinárodní konferenci Cyber Security Week, kterou v Haagu zorganizovalo sdružení Hague Security Delta.

Nizozemsko je v současnosti jednou z evropských špiček ve vývoji nástrojů pro boj s kyberkriminalitou; mise měla za cíl přispět k výměně know-how na bilaterální bázi, navázat dlouhodobou výzkumnou a inovační spolupráci a zajistit synergii vůči prioritám bezpečnostního výzkumu v ČR.

V rámci setkání došlo ke vzájemnému představení výzkumných projektů a identifikaci oblastí společného zájmu, v ideálním případě tak může dojít ke vzniku společného projektu, který by byl financován z evropského programu podpory výzkumu, vývoje a inovací (Horizont 2020), či dalších obdobných programů. Mise tak přispěla k naplnění jedné z národních priorit ČR v bezpečnostním výzkumu, kterou je právě oblast kyberkriminality a kyberbezpečnosti.

Projekt proběhl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, za českou stranu se zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě a sdružení Cesnet. Došlo k matchmakingu s univerzitními i neuniverzitními partnery, mj. se zástupci Technické univerzity v Leidenu a Technické univerzity Delft, stejně jako s místními institucemi Cyber Security Academy, European Network for Cyber Security a nizozemskou organizací pro aplikovaný vědecký výzkum TNO.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek