Čeští exportéři potenciál thajského trhu ještě zdaleka nevyužili

25. 2. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Největší poptávka je v Thajsku po špičkových strojích a strojním vybavení, po technologiích světové úrovně, které se dosud v Thajsku nevyrábí, a po luxusních designových výrobcích.

Největší poptávka je v Thajsku po špičkových strojích a strojním vybavení, po technologiích světové úrovně, které se dosud v Thajsku nevyrábí, a po luxusních designových výrobcích.

Téměř tři roky funguje zastoupení CzechTradu v Thajsku. Kancelář v Bangkoku v březnu roku 2014 osobně zakládal její současný ředitel Jan Lembas. Podle jeho názoru je pro dlouhodobý úspěch na thajském trhu optimální osobní přítomnost v zemi.

Čím je Thajsko, které jsme dříve vnímali hlavně jako atraktivní turistickou destinaci, zajímavé pro české exportéry?
Thajsko se svými 67 miliony obyvatel, rozvinutou průmyslovou základnou, silným sektorem služeb, velkou skupinou bohatých Thajců a rostoucí střední vrstvou je zajímavým trhem samo o sobě. Stabilní makroekonomické a podnikatelské prostředí spolu s fungujícím kapitálovým trhem vytvářejí prostor pro dlouhodobé úspěšné působení exportujících firem. Opravdovou příležitost však vidím v poloze Thajska uprostřed Indočíny. Ta umožňuje proniknout prostřednictvím thajských firem do ostatních zemí subregionu širšího Mekongu, který je se svými 320 miliony obyvatel nejdynamičtěji se rozvíjejícím regionem na světě.

Vedle Laosu, Kambodže, Myanmaru a Vietnamu zahrnuje tento region i jihočínskou provincii Yünnan a autonomní oblast Kuangsi. Thajsko představuje rovněž jednu z nejvhodnějších vstupních bran do jihovýchodní Asie díky svému členství v ASEAN Economic Community, což je hospodářské uskupení deseti členských zemí ASEAN. Může se také stát dobrou platformou pro podnikání v celé asijskopacifické oblasti, kde v okruhu 4,5 hodiny letu od Bangkoku žije 50 procent světové populace!

Turistický ruch je sice pro thajskou ekonomiku velmi důležitý, ale jeho podíl na HDP činí přibližně 10 procent, zatímco podíl průmyslu dosahuje 42 procent. Největšími exportními obory jsou elektrotechnický průmysl, za kterým následuje automobilový průmysl. Thajsko ročně vyváží strojírenské výrobky cca za 100 miliard amerických dolarů, k tomu však potřebuje dovézt stroje za 70 miliard USD. Zde je jedna z mnoha příležitostí pro české firmy.

V jakých oborech jsou čeští exportéři v Thajsku úspěšní?
Portfolio našeho exportu je velmi pestré, nejvýznamnější skupinu tvoří stroje a dopravní prostředky s 35 procenty, následují výrobky zpracovatelského průmyslu s 25 procenty, chemikálie s 19 procenty a průmyslové spotřební zboží se 13 procenty. Potraviny se na něm podílejí 6 procenty.

Jaké modely exportu do Thajska se osvědčují?
Jestliže zde česká firma působí pouze prostřednictvím zástupce, který zboží dováží a dále distribuuje, obvykle nemá žádné informace o velikosti trhu, jeho struktuře, dynamice vývoje, distribučních kanálech, a už vůbec ne o koncových zákaznících. V takovém případě hrozí nebezpečí, že thajský partner může kdykoliv přejít na spolupráci s jiným dodavatelem, pokud to pro něj bude výhodné. A Thajci jsou v této oblasti aktivní, neustále hledají nejvýhodnější podmínky pro svůj byznysanemají problém se rychle přeorientovat na jiné partnery v případě, že se jim to vyplatí.

Řešením je vytvoření takové místní obchodní struktury, která umožní českému vývozci co možná největší kontrolu nad celým hodnotovým řetězcem až ke koncovému zákazníkovi. Optimální je mít v Thajsku vlastní dovozní společnost, případně ji kontrolovat nebo na ni mít alespoň vliv. Pokud český exportér potřebuje pro prodej v Thajsku nějakou certifikaci, je důležité, aby příslušné certifikáty získal na firmu pod svou kontrolou.

V zemi roste význam alternativních zdrojů energie. Umí čeští výrobci uplatnit svou produkci v tomto oboru?
Výroba elektřiny v Thajsku je v současné době silně závislá na zemním plynu, který je primárním energetickým zdrojem pro 70 procent instalované kapacity. Vlastní zásoby plynu v Thajsku se však velice rychle snižují, a země tak musí zemní plyn dovážet ze sousedního Myanmaru a ve zkapalněné formě také ze zemí Perského zálivu. I proto thajská vláda podporuje výstavbu alternativních zdrojů energie, které by podle nového energetického plánu měly do roku 2036 tvořit až 20 procent instalovaného výkonu.

Vzhledem k přírodním a klimatickým podmínkám představuje největší potenciál zejména využití sluneční energie a energie z biomasy. Některým českým výrobcům se daří získávat zakázky při výstavbě alternativních energetických zdrojů, příkladem mohou být dodávky parních turbín z brněnské pobočky Siemensu pro elektrárny spalující biomasu, další technologie dodávají i ryze české firmy. Domnívám se však, že potenciál thajského trhu v této oblasti není z české strany zdaleka využit.

Které další infrastrukturní projekty by mohly české producenty zajímat?
Velké investice teď proudí do dopravy. Během příštích sedmi let plánuje thajská vláda investovat 55 miliard amerických dolarů do vybudování vysokorychlostních železnic. V aglomeraci Bangkoku pokračují masivní investice do veřejné dopravy, jejíž síť metra, nadzemní dráhy a příměstských železničních tratí má po dokončení dosáhnout celkové délky 600 kilometrů. Nárůst letecké dopravy si vyžádá investice do rozšíření kapacit thajských letišť, která za loňský rok odbavila 112 milionů cestujících.

Tyto investice představují nejen přímý potenciál pro české dodavatele, ale stávají se tahounem růstu dalších odvětví jako například výstavby bytů a komerčních budov podél nových tras městské hromadné dopravy. A i tam mohou najít další české výrobky své uplatnění.

S jakými dalšími komoditami se mohou čeští exportéři v Thajsku prosadit?
Největší poptávka je po špičkových strojích a strojním vybavení, po technologiích světové úrovně, které se dosud v Thajsku nevyrábí, a po luxusních designových výrobcích oslovujících vyšší střední třídu a bohatou vrstvu Thajců zejména v metropolitní oblasti Bangkoku. Mezi sektory, kde se mohou české výrobky a technologie uplatnit, patří dále ropný a plynárenský průmysl, petrochemie a chemie, zpracování odpadů, metalurgie, automobilový a potravinářský průmysl, výstavba rezidenčních projektů, obchodních center a hotelových komplexů, ICT a zdravotnictví.

Jan Lembas

Ředitel kanceláře CzechTradu v Bangkoku
jan.lembas@czechtrade.cz

Studoval zahraniční obchod na VŠE v Praze. Poté pracoval ve Škodaexportu, kde se zabýval vývozem technologií pro válcovny a elektrárny do oblasti Středního východu a jižní Asie. Pět let firmu zastupoval v Pákistánu. V roce 1990 založil v Praze pobočku britské společnosti CET, která poskytovala poradenství pro zahraniční investory při jejich vstupu na trhy střední a východní Evropy. Řídil projekty v oblastech strategie, fúzí a akvizic, zakládání nových podniků a investic soukromého kapitálu. Koncem roku 2013 nastoupil na Ministerstvo průmysluaobchodu ČR a od roku 2014 působí v Bangkoku jako ředitel zahraničního zastoupení CzechTradu v Thajsku.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autorka článku: Ivana Gračková.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek