Čeští exportéři zaujali na zdravotnické výstavě TIHE 2018 v Taškentu

24. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští exportéři zaujali na zdravotnické výstavě TIHE 2018 v Taškentu Sedm českých exportérů, členů Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, se v rámci oficiální účasti úspěšně představilo na mezinárodní zdravotnické výstavě Tashkent Intenational Healthcare Exhibition – TIHE konané ve dnech 18. - 20. dubna 2018. Čeští vystavovatelé přivezli do Uzbekistánu návrhy realizací zdravotnických staveb, zejména nemocnic, farmaceutických závodů a laboratoří a rovněž tak nabídky instalací rozvodů medicinálních a technických plynů pro nemocnice, dorozumívacích systémů pro zdravotnictví a sociální sféru. V české nabídce nechyběly záchranné a dekontaminační systémy pro biologickou ochranu a v neposlední řadě i široká škála implantátů a nástrojů pro chirurgii, kardiologii, radiologii, ortopedii a traumatologii. Svou účastí na výstavě tak naše firmy navázaly na dřívější projekty ekonomické diplomacie realizované českým zastupitelským úřadem v Taškentu formou incomingových misí představitelů uzbeckého zdravotnictví do ČR v říjnu 2017 a dubnu 2018.

Ve dnech 18. – 20. 4. 2018 se v Taškentu konala mezinárodní zdravotnická výstava Tashkent International Healthcare Exhibition – TIHE. V rámci oficiální účasti se na uvedené výstavě představily české firmy BLOCK a.s. (dodávky zdravotnických staveb, tj. nemocnic, farmaceutických závodů, laboratoří apod.), EGO Zlín, spol. s.r.o. (systémy pro biologickou a chemickou ochranu, pro imobilní pacienty, záchranné a dekontaminační systémy), MEDIATRADE s.r.o. (přístroje pro chirurgii, gastroenterologii, kardiologii, neurostimulátory a kardiostimulátory), PD clean s.r.o. (dodávky a montáž prvků čistých prostorů), Prospon, spol. s.r.o. (nástroje a implantáty pro chirurgii, ortopedii a traumatologii), ZPT Vigantice spol. s.r.o.(dorozumívací systémy pro zdravotnictví a sociální sféru) a MZ Liberec a.s. (rozvody medicinálních a technických plynů pro nemocnice).

Vystoupení velvyslance J.Sira na otevření výstavy TIHE 2018

Vystoupení velvyslance J.Sira na otevření výstavy TIHE 2018

Výstava byla oficiálně zahájena za přítomnosti náměstka ministra zdravotnictví Uzbekistánu Abduhakima Chadžibaeva, vedoucích představitelů uzbeckých oborových asociací lékařů, zubařů a rovněž tak farmaceutických výrobců. Z titulu oficiální účasti České republiky vystoupil na zahájení výstavy i velvyslanec Jaroslav Siro, který ve svém projevu kromě jiného připomněl systémovou podporu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a zastupitelského úřadu v Taškentu při vstupu českých firem ze zdravotnického odvětví na uzbecký trh v rámci stanovených oborových priorit.

Zdůraznil, že účast českých firem na dané výstavě je pokračováním dříve započatých aktivit zastupitelského úřadu realizovaných jak formou projektů ekonomické diplomacie, tak i služeb poskytovaných českým firmám z odvětví zdravotnického průmyslu. Český velvyslanec následně pozval uzbeckého náměstka ministra zdravotnictví na národní expozici, kde jej seznámil s českými vystavovateli, čímž byla přítomným exportérům poskytnuta možnost efektivně představit nabízené novinky a řešení v rámci svých  výrobních portfolií.         

Uzbecký náměstek ministra zdravotnictví na české expozici

Uzbecký náměstek ministra zdravotnictví na české expozici

Silným podnětem pro účast českých firem na uvedené výstavě byly zejména výsledky projektu ekonomické diplomacie formou incomingové mise představitelů uzbeckého zdravotnictví do České republiky v říjnu 2017, kdy došlo díky B2B jednáním na půdě Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR mezi oběmi stranami k navázání důležitých kontaktů a projednání inspirativních podnětů k další spolupráci. Navíc někteří z českých vystavovatelů již mají zkušenosti s dodávkami na uzbecký trh, což bylo kromě jiného prezentováno i v rámci doprovodného programu formou exkurse v taškentské nemocnici Akfa Medline, kam svůj komunikační systém dodala firma ZPT Vigantice.

Rovněž tak firma MZ Liberec již vyváží své výrobky pro potřeby uzbeckého zdravotnictví a společnost BLOCK v minulosti realizovala v Uzbekistánu menší projekt výstavby zdravotnického objektu. Představitelé posledně zmíněné firmy uskutečnili ještě před zahájením výstavy za podpory českého zastupitelského úřadu a účasti obchodního rady Juraje Meliorise setkání na půdě Ministerstva obrany Uzbekistánu se zástupci Ústřední vojenské nemocnice, na němž prezentovali možností své účasti při projektování a připravované výstavbě nové vojenské nemocnice v Taškentu. Prostřednictvím konzultací přítomných českých účastníků výstavy s obchodním radou Meliorisem jim byla rovněž poskytnuta možnost blíže se seznámit s podmínkami vstupu na zdejší trh.

Ilustrace moderního vybavení Nemocnice Akfa Medline v Taškentu

Ilustrace moderního vybavení Nemocnice Akfa Medline v Taškentu

Význam a přitažlivost uzbeckého zdravotnictví jako vhodného segmentu pro uplatnění českého vývozu na tento trh za období posledních dvou let výrazně vzrostl. Strategie ekonomického rozvoje prosazovaná novou uzbeckou vládou počítá s rozšířením výrobní základny farmaceutického průmyslu a rovněž s rozšířením kapacity a s modernizací zdravotnických zařízení.

Pokud jde o vládní sektor, kromě modernizací nemocnic a diagnostických center se možnosti spolupráce s českými dodavateli otevírají zejména ve vojenském zdravotnictví, a to jak v podobě dodávek široké škály zařízení a systémů využívaných v protichemické a biologické obraně, tak i při výstavbě vojenských zdravotnických zařízení. Zamýšlené rozšiřování výrobního sortimentu uzbeckého farmaceutického průmyslu předpokládá výstavbu nových tzv. čistých výrobních prostor, což vytváří šance pro uplatnění inženýringových znalostí a know-how českých dodavatelů staveb a odpovídajících technologických zařízení.

 Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autor: Ing. Juraj Melioris, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek