Čeští geologové identifikují příležitosti v Thajsku a Laosu

5. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští geologové identifikují příležitosti v Thajsku a Laosu Ve dnech 26. až 29. března 2018 proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) mise českých geologických firem v Thajsku a Laosu. Delegace identifikovala nové možnosti vzájemné spolupráce v oblasti průzkumu nových ložisek, těžby nerostných surovin a dalšího využití či likvidace odpadních materiálů včetně následné revitalizace v místech těžby.

Česká delegace sestávala ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České asociace ložiskových geologů (ČALG) a firem GET s.r.o. a Geo Vision s.r.o. a byla vedena ředitelem Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavlem Kavinou. Jednání se na české straně dále účastnil velvyslanec ČR v Bangkoku Marek Libřický a ekonomický diplomat Jan Špiler. V Laosu se pak aktivně zapojila i honorární konzulka ve Vientiane Phimphone Douangsavanh.

Program sestával ze dvou hlavních částí. V první byla v Bangkoku vedena jednání s  partnery z thajského Ministerstva průmyslu (odboru těžebního průmyslu a dolů a Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí (odbor přírodních zdrojů). Během prezentace, která navázala mj. na předchozí jednání v srpnu 2017, byly představeny kapacity českých firem sdružených v rámci ČALG a osobní zkušenosti samotných účastníků mise se zaměřením na konkrétní projekty v jihovýchodní Asii. Jednání potvrdilo nové možnosti navázání spolupráce, především pak v oblasti hlubinné těžby uhlí.

Zájem vzbudily také možnosti likvidace následků těžby, snížení ekologické zátěže a následná revitalizace prostředí. Thajská strana vyjádřila zájem o návštěvu hlubinných dolů v ČR a výměnu zkušeností v této oblasti. Zároveň se zajímala o oblast strojírenství, a to nejen samotnou těžařskou techniku, ale také prostředky pro zpracování vytěžených materiálů. Byly dohodnuty další kroky a byla přislíbena příprava potřebných materiálů pro thajskou stranu, které jí umožní udělat si lepší přehled o našich řešeních, know-how a produktech, které náš průmysl v této oblasti nabízí.

Druhou část mise tvořil program v Laosu s hlavním bodem ve formě semináře v hlavním městě Vientiane. Tento workshop byl určen pro experty z Ministerstva energetiky a těžebního průmyslu a odbornou firemní veřejnost, vč. zástupců obchodních a průmyslových komor. Během semináře byl opět prostor pro představení ČALG, zastoupených firem, jejich zkušeností a referencí v regionu a také české nabídky těžební techniky. Byly představeny a diskutovány také konkrétní otázky legislativních úprav těžby jak v ČR, tak Laosu.

Z laoského publika zazníval zájem o širší výměnu zkušeností v této oblasti a uspořádání následných akcí. Zájem vzbudily stávající aktivity českých geologů ve Vietnamu a Myanmaru, navázat lze také na historické průzkumy v Laosu, je však zapotřebí blíže identifikovat nové požadavky a přístupy laoských partnerů. Na seminář navazovala separátní jednání s laoskými partnery. Delegace během následujících dnů navštívila také oblast Ban Boe vzdálenou cca 60 km od hlavního města, kde se již dlouhá desetiletí těží vysoce kvalitní sůl.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Ing. Jan Špiler, vedoucí ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek