Čeští výrobci jaderných technologií usilují o spolupráci s finskou energetickou společností Fortum

23. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Čeští výrobci jaderných technologií usilují o spolupráci s finskou energetickou společností Fortum Čeští dodavatelé jaderných technologií představili dne 17. listopadu 2017 v Helsinkách svoji produkci vedení největší finské energetické společnosti Fortum. Prezentace, jež byla vedením Fortumu vysoce oceněna, vytváří příznivé předpoklady pro navázání obchodní spolupráce mezi oběma stranami v sektoru jaderné energetiky.

V návaznosti na prezentaci českých firem, dodavatelů jaderných technologií a služeb, před vedením finské společnosti Fennovoima (výstavba jaderné elektrárny Hanhikivi 1) v dubnu 2017 (projekt ekonomické diplomacie) projevila Škoda JS a.s. a některé další firmy sdružené v Alianci české energetiky (CPIA) zájem o možnost představit svoji produkci z oblasti jaderné energetiky i dalším finským relevantním společnostem. Díky aktivitě a kontaktům Velvyslanectví ČR ve Finsku se pro tuto myšlenku podařilo získat vedení dominantní finské energetické společnosti Fortum Corporation (obdoba ČEZ).

Vlastní prezentace, jež proběhla dne 17. 11. 2017 v Helsinkách v sídle společnosti Fortum, se na české straně zúčastnily čtyři firmy – Škoda JS a.s., ZAT a.s., ÚJV Řež a.s. a Sigma Group a.s. Hostitelská společnost pojala celou akci na skutečně vysoké úrovni. Zastupoval ji seniorní viceprezident A. Raty (zástupce CEO) a další dva viceprezidenti (pro Nuclear Services a Engineering and Projects).

Před odjezdem na prezentaci se všichni účastníci akce sešli na Velvyslanectví ČR v Helsinkách s p. velvyslancem I. Juklem a jeho zástupcem J. Mandysem. Velvyslanec představitele zúčastněných firem stručně informoval o aktuální politicko-ekonomické situaci v zemi, jakož i o posledních událostech spojených se společností Fortum (koupě německé společnosti Uniper). Zástupci společností, na straně druhé, sdělili zástupcům velvyslanectví svoje záměry ve vztahu k Fortumu, resp. finskému energetickému sektoru.

Celá akce byla po přivítání zahájena pracovním obědem, v jehož průběhu došlo k představení jak českých firem, tak i finských hostitelů a byla podána stručná informace o aktuálním postavení společnosti Fortum. Po obědě se konala cca dvouhodinová prezentace českých firem, která byla nejvyšším vedením Fortumu sledována po celou její dobu s mimořádným zájmem. Vystoupení českých zástupců byla často přerušována dotazy, které svědčily jak o zájmu přihlížejících, tak i o jejich odborné erudici.

Prezentace zástupce Škody-JS před vedením společnosti Fortumu

Prezentace zástupce Škody-JS před vedením společnosti Fortumu

V závěru setkání viceprezident společnosti A. Raty poděkoval za předané informace s tím, že veškerá vystoupení českých firem v něm zanechala skutečně silný dojem. Uvedl, že věří v možnost spolupráce a zmínil nadcházející období, během něhož budou např. poptávány stovky položek v rámci modernizace JE Loviisa (ve vlastnictví Fortumu) a kde vidí značné možnosti pro zapojení českých zúčastněných firem. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek