Chile investuje do ekologie

3. 4. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CL - Chile
  • Datum zveřejnění: 03.04.2019

Chilská společnost ENAP (Empresa Nacional de Petróleo) připustila nutnost investovat kolem 100 milionů USD do svého zařízení v Concónu a Quinteru, má-li vyhovět Plánu na dekontaminaci ovzduší, který platí od 30. března. ENAP tak v následujícíh třech letech musí snížit současnou roční produkci pevných částic ve výši 918 tun o 75 %, 1492 tun oxidu siřičitého o 23 % a 1169 tun oxidů dusíku o 20 %.

Největší investice kolem 80 milionů USD mají směřovat do instalace filtrů do katalytického crackingu v Concónu. Další inestice čekají nádrže v Quinteru k zabránění samovolného úniku plynů z uhlovodíků. CODELCO, největší světový producent mědi, musí snížit vypouštění pevných částic o 58 % a kysličníku siřičitého o 26 %. Rovněž AES Gener, další z "hříšníků" v oblasti Concón a Quintero, se zavázal snížit produkci kysličníku siřičitého o 15 % a oxidu dusíku o 4 %. V období od září 2018 do letošního března došlo ke 113 překročení některé z evropských norem v tomto regionu a v jednom případě dokonce došlo o převýšení platné normy 23x. Jednalo se o vypouštění kysličníku uhličitého.

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: