Chile: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.   Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  1. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

Podkapitoly:

  1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
  2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
  3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
  4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
  5. Smluvní základna mezi oběma státy
  6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Chile (v mil. USD)

 

Vývoz ČR

Dovoz ČR

Obrat

2014

49

9,9

39

2015

45

10

34

2016

81

9,4

71

2017

67

14,5

52

2018

82

16

82

  Zdroj: DIRECON

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

CL

Chile

1 551 682

375 807

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod.

CL

Chile

489 398

106 399

5105

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané

CL

Chile

223 579

81 226

3921

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů

CL

Chile

175 519

80 519

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně

CL

Chile

135 613

72 471

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

CL

Chile

1 389 777

57 393

5603

Textilie netkané i impregnované

CL

Chile

806 234

47 335

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastu

CL

Chile

225 776

41 390

8504

Elektrické transformátory, statické měniče

CL

Chile

246 259

40 297

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany atd

CL

Chile

78 429

37 201

 Zdroj: ČSÚ

  

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z Chile v roce 2018 – březen 2019 

 

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

2204

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

CL

Chile

4 136 436

288 927

4703

Buničina dřevná nátronová sulfátová

CL

Chile

5 884 612

99 920

1602

Přípravky konzervy jiné z masa drobů

CL

Chile

1 075 695

92 969

0810

Ovoce ostatní čerstvé

CL

Chile

1 000 589

81 482

0806

Hrozny vinné čerstvé sušené

CL

Chile

1 734 290

73 417

0804

Datle fíky ananas avokádo apod čerstvé sušené

CL

Chile

706 673

67 547

0813

ovoce sušené ne ořechy banány citrusy

CL

Chile

1 683 363

56 208

2208

Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

CL

Chile

435 130

50 213

0203

Maso vepřové čerstvé chlazené zmrazené

CL

Chile

423 270

48 936

0304

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

CL

Chile

174 654

38 306

 Zdroj: ČSÚ 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současné době neregistrujeme žádný bilaterální projekt v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Příkladem úspěšné české investice je společnost R. Jelínek, která mj. formou nových technologií investovala cca 2,5 mil. EUR. Lihovar ročně zpracovává cca 8 000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams. Zpracovaný destilát je kompletně exportován kromě mateřského podniku i do SRN, Itálie a dalších zemí. Firma hodlá dále investovat do ovocných sadů.

 

Firma Ferrit s.r.o. uskutečnila investici v důlním průmyslu. Přesné údaje nejsou k dispozici v rámci ochrany obchodních záměrů společnosti.

 

Od roku 2008 úspěšně v Chile podniká společnost Sherlog, která se specializuje na systémy pro monitoring automobilů, evidence jízd a monitoring potrubí.

 

V roce 2016 otevřela v Chile pobočku dopravní firma Czechoslovak Ocean Shipping (COS).

 

V roce 2016 začala v Chile pracovat pobočka české firmy MICRONIX.

 

V roce 2018 otevřela v Chile svou pobočku společnost Šindlar group. s.r.o., která se specializuje na projekty v oblasti vodohospodářství a hydroenergetiky.

 

Doposud největší českou investicí v Chile jsou aktivity firmy Solek, která se specializuje na výstavbu fotovoltalických elektráren o výkonu od 3 do 9 MW. K počátku května 2019 firma v Chile již 3 takové elektrárny postavila a provozuje, další 3 jsou  ve výstavbě, a cca70 projektů o celkovém finálním výkonu kolem 700 MW je v různé fázi rozpracovanosti. Společnost Solek doposud v Chile investovala 20 miliónů USD, v Santiagu má kancelář s 35 zaměstnanci a v nadcházejících 2 letech plánuje investovat kolem 700 miliónů USD.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době existují mezi ČR a Chile tři hlavní smluvní dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů s Chile:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic – podepsaná během návštěvy chilského ministra zahraničních věcí v ČR 24. 1.1995, vstoupila v platnost 2. 12. 1996. Byla uzavřena na 15 let s možností automatického prodlužování o 1 rok. V důsledku vstupu ČR do EU bylo potřeba uvést znění Dohody do souladu s normami EU; proto ZÚ Santiago předal chilské straně v červenci 2005 iniciační nótu. Podle posledního vyjádření chilské strany je projednávání nového českého návrhu dohody pozastaveno do doby, dokud chilská strana nedefinuje svůj jednotný postoj k renegociovaným dohodám se zeměmi Chilská strana argumentuje dostatečným zajištěním této problematiky v rámci Asociační dohody EU-Chile, v případě ostatních zemí je ochrana investic řešena v rámci dohod o volném obchodu.
  • Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární (podepsána 3. 1999 během návštěvy prezidenta E. Freie v ČR)
  • Dohoda o sociálním zabezpečení (podepsána 7. 12. 2000 v Santiagu de Chile během návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana)

K podpisu je připraveno Memorandum o spolupráci mezi ozbrojenými silami ČR a Chile.

V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce je definována vzájemná spolupráce mezi ČR a Chile ustanoveními asociační dohody mezi EU a Chile (AD plně vstoupila v platnost k 1. 3. 2005 po ratifikaci Přístupových protokolů k AD).

 

Obchodní část pro bilaterální relaci ČR-Chile je v platnosti od 1. 5. 2004, tj. od našeho vstupu do EU. Obchodní dohoda mezi ČR a Chile z roku 1994 byla vypovězena ke konci června 2003 na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU a z něj vyplývajících závazků vzhledem k jednotné obchodní politice EU.

 

Dne 2. 12. 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku., v procesu schvalování Parlamenty. 21. prosince 2016 vstoupila v platnost.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

v České republice:

pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017 nebo později;

a v Chilské republice:

pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy je standardně v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Chile jako člen OECD z hlediska kritérií EU  již nesplňuje podmínky příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru. Více na webových stránkách EU v Chile. Rozvojová spolupráce z prostředků státního rozpočtu ČR není v Chile realizována.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: