Čína - trh výrobků a služeb pro hendikepované roste rychle

5. 10. 2018 | Zdroj: CzechTrade

 • Země: CN - Čína
 • Datum zveřejnění: 05.10.2018

V současné době žije v Číně 85 mil. obyvatel s nějakým druhem postižení a k tomu cca 20 mil. obyvatel používá pomůcky pomáhající s dočasným hendikepem. Když se připočte současných 240 mil. obyvatel starších 60 let, stává se výroba pomůcek pro hendikepované, výrobků, technologií pro příslušnou bezbariérovou infrastrukturu, služby jedním z nejrychleji rostoucích odvětví čínského hospodářství. Čína začala věnovat pozornost tomuto odvětví v 90. letech minulého století, kdy související obory zahrnula poprvé do svého pětiletého plánu (tzv. pětiletky).
Hodnota průmyslu činila v roce 2015 výše 63 mld. USD, z toho 48 mld. USD produkce výrobků a 15 mld. USD poskytování služeb. Průměrná roční míra růstu dosahuje 15%. Očekává se, že hodnota odvětví překročí 102 mld. USD v roce 2020.
Obecně se odvětví potýká s:

 • nedostatkem kvalifikovaných pracovníků (v oblasti péče) – jen malý počet univerzit nabízí rehabilitační programy a kurzy pro své studenty a většina čínských nemocnic vůbec nemá rehabilitační centra;
 • nízkou kupní sílou – až 40 % chudých obyvatel Číny se skládá z lidí s nějakým druhem hendikepu. Ti nemají možnost z chudoby vyjít, neboť pro zapojení do pracovního procesu jim brání různé překážky či nemožnost si pořídit speciální pomůcky (dovezené jsou drahé a nejsou pokryty zdravotním pojištěním a variabilita lokálně vyráběných je nízká a technologicky zastaralá);
 • časově náročný proces registrace dovozových výrobků a zejména zajištění jeho pokrytí čínským zdravotním pojištěním.

Kde se nachází příležitosti: 

 • Zařízení umožňující bezbariérový přístup do objektů;
 • Smart technologie (využití umělé inteligence, různé aplikace) usnadňující život postiženým v různých oblastech;
 • Různé high-tech pomůcky pro hendikepované (dle odborných průzkumů 70% postižených poptává protézy a speciální pomůcky pro nevidomé a neslyšící);
 • Poskytování příslušných odborných služeb;
 • Poskytování odborného vzdělávání v pečovatelských, rehabilitačních službách.

V říjnu 2016 čínská vláda zveřejnila dokument na podporu rozvoje průmyslu zabývající se výrobou pomůcek pro hendikepované. Dokument zahrnuje cíle, priority a podpůrné nástroje, rovněž vybízí ke spolupráci mezi místními a zahraničními subjekty v obchodu, investicích a výměně technologií. Čína defacto zve zavedené zahraniční firmy k zakládání výzkumných a vývojových center v této oblasti do Číny (ale ve spolupráci s čínskými partnery!). Na konci roku 2017 Ministerstvo pro občanské záležitosti oznámilo, že vytvoří pilotní zóny pro výše zmíněný průmysl ve 12 municipalitách. Ty mají poskytnout příslušnou infrastrukturu (vybudovat průmyslové parky) a finanční a fiskální pobídky pro přilákání zahraničních investorů. Nicméně hlavní prioritou čínské politiky je podpora investic domácího průmyslu tak, aby zvýšil a pozvedl své kapacity, aby dokázal samostatně uspokojit domácí poptávku do budoucna (místní společnosti mají dle plánu dostihnout mezinárodní úroveň v tomto oboru do roku 2030). Spolupráce se zahraničními firmami má být tedy zejména v přesunu zahraničních technologií do Číny. Z toho vyplývá pár doporučení pro případné zahraniční investory:

 • Zajistit si ochranu práv duševního vlastnictví na nejdůležitější části technologií v Číně;
 • Neodhalovat nejnovější či klíčové technologie čínským partnerům;
 • Počítat spíše s krátkodobým působením v tomto segmentu, tj. vypracovat si efektivní exit strategii.

Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Číně jsou připraveny českým společnostem podat více informací o trhu, prověřit možnosti uplatnění českých výrobků a technologií a doporučit formy vstupu na trh.

Zdroj: China Briefing, China Assistive Devices and Technology Centre for Persons with Disabilities
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: