Čínský urbanizační plán 2019 přinese uvolnění systému pro trvalý pobyt

22. 5. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 22.05.2019

Čína v současné době uvolňuje omezení v malých a středních městech vyplývající z hukou (tj. systém registrace domácností) na základě Urbanizačního plánu na rok 2019 vydaného Národní rozvojovou a reformní komisí (NDRC). Cílem je řešit problematiku trvalého pobytu pro migrantní pracovníky, podpořit obecně urbanizaci a spotřebu domácností. Kroky mají přispět k přílivu 100 mil. osob do měst do roku 2020.

Hukou je registrační systém čínských domácností používaný vládou ke kontrole vnitřní migrace. V praxi omezuje volný pohyb osob a efektivní alokaci pracovní síly v místní ekonomice. Hukou je úzce propojen s přístupem k sociálním benefitům (vzdělání, zdravotní péče, důchody) v každém městě. Migranti, kteří nemají trvalý pobyt ve městě, nemohou v daném městě koupit nemovitost a musí více platit za sociální služby.

Plán na rok 2019 vyžaduje, aby města s počtem obyvatel 1-3 mil. zrušila všechna omezení týkající se hukou, ta s počtem obyvatel 3-5 mil. mají uvolnit omezení pro nové migranty a odstranit limity pro klíčové skupiny osob, jako jsou absolventi univerzit a odborných škol (bakalářské studium). Součástí plánu je také rozvoj veřejných služeb a infrastruktury v těchto městech. Současnou politiku budou aplikovat některá města 2. vrstvy (2nd-tier cities) a všechna města 3. (3rd-tier cities) a 4. vrstvy (4th-tier cities), konkrétně to znamená, že snadnější přístup k hukou bude ve městech, jako jsou Xi’an, Harbin, Changchun, Taiyuan, Nanning, Dongguan, Suzhou, Hefei, Jinan, Qingdao, Dalian, Xiamen, Ningbo, Kunming, Shijiazhuang, Nanchang, Fuzhou a další. Naopak u velkých měst (ta s počtem obyvatel nad 5 mil. osob), jako jsou Peking, Šanghaj, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Chongqing, Wuhan, Chengdu, Nanjing, Zhengzhou, Hangzhou, Shenyang a Changsha, nelze očekávat změny v blízké budoucnosti.

V mnoha hlavních městech provincií již probíhá poskytování hukou migrantním pracovníkům, ale preferováni jsou mladí alespoň se středním technickým vzděláním. Dle zprávy CAIXIN tak více než 96 % migrantních pracovníků v 50 městech Číny (vč. Qingdao, Wuxi, Changsha, Xiamen, Chengdu) nedosáhnou na hukou v těchto městech. Což přináší sociální problémy a ty s sebou brždění ekonomického růstu, produktivity a spotřeby.

Čínská vláda se těmito kroky snaží vyrovnat nerovnoměrný urbanizační vývoj v Číně. Větší atraktivitu pro migrantní pracovníky mají velká města v pobřežních oblastech, kde je však přetlak a rostou náklady na vstupy. Zato menší města se musí vyrovnávat s poklesem ekonomického růstu a populace. Dá se očekávat, že tyto regiony budou nabízet různé pobídky pro přilákání jak investorů, tak pracovní síly. Ti, kteří se zajímají o čínský trh, jak z hlediska investice či uplatnění zahraničních produktů, by tento vývoj měli sledovat, aby si dokázali vyhodnotit atraktivnost lokality i pro své záměry. Zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně jsou připraveny pomoci těmto subjektům analyzovat současné trendy v Číně.

Zdroj: NDRC, China Briefing
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: