Členství v bavorském materiálovém klastru přineslo zajímavé příležitosti

8. 12. 2017 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

COMTES FHT a.s. je privátní výzkumné centrum sídlící v Dobřanech v Plzeňském kraji a zabývající se materiálovým výzkumem. Vizí centra je být přední evropskou výzkumnou organizací, která bude zajišťovat výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech: strojírenství, automobilový průmysl a energetika.

Prostřednictvím BIC Plzeň, partnera sítě Enterprise Europe Network, se podařilo centru COMTES FHT a.s. vstoupit do bavorského klastru Nové materiály. Na základě spolupráce se členy klastru došlo následně k navázání mezinárodní spolupráce s Fraunhoferovým institutem UMSICHT v Sulzbach-Rosenberg.

Konzultanti BIC Plzeň se zabývají v rámci svých aktivit v síti Enterprise Europe Network vyhledáváním nových příležitostí pro navázání mezinárodní spolupráce svých klientů. V únoru 2016 byl ze strany výzkumného centra COMTES FHT projeven zájem o navázání další přeshraniční spolupráce s bavorskými firmami a institucemi. Na základě dlouhodobé spolupráce konzultanta BIC Plzeň Ing. Jaroslava Sobotky a konzultantů z Bayern Innovativ (partnerů sítě Enterprise Europe Network) v Norimberku bylo zorganizováno setkání členů výzkumného centra COMTES FHT a zástupců německého klastru Nové materiály v Norimberku.

V rámci jednání představily obě strany své aktivity v oblasti materiálového výzkumu. Bavorský klastr Nové materiály, který je zaměřený zejména na oblast udržitelné energie, sdružuje zhruba 500 firem a 150 výzkumných organizací z celého Bavorska. Jednání partnerů bylo podnětem pro vstup výzkumného centra COMTES FHT a.s. do bavorského klastru Nové materiály.

V průběhu roku 2017 navázalo výzkumné centrum COMTES FHT a.s. úzkou spolupráci s některými členy klastru Nové materiály. Z jednoho z úspěšně navázaných kontaktů vyplynula spolupráce s Fraunhoferovým institutem UMSICHT v oblasti optimalizace technologií 3D tisku. Tato problematika je řešena v rámci připraveného a úspěšně vyhodnoceného projektu v programu přeshraniční spolupráce EÚS (Evropská územní spolupráce) ČR-Bavorsko.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek