Cookovy ostrovy: Ekonomická charakteristika země

25. 6. 2019

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Od roku 2000 ekonomika stabilně rostla, propad nastal v letech 2008-10, kdy poklesla o 4,3%, respektive 2%. Ve fiskálním roce 2012-13 rostla místní ekonomika tempem jen 1,1% a v roce 2013-14 se odhaduje růst 0,5%.  Vládní rozpočet na rok 2014-15 předpokládá, že v roce 2017 ostrovy navštíví 134 000 turistů, export ryb se mírně sníží na 2,5 mil.NZD a export černých perel zůstane na úrovni 550 tis.NZD.

Největším problémem ostrovů je odchod obyvatel. Odhaduje se, že obyvatel, kteří stále žijí na ostrovech, je jen kolem 14 tisíc. 65% obyvatel je soustředěno na hlavní ostrov Rarotonga. Zejména mladí díky novozélandskému pasu se stěhují za studiem či prací na Nový Zéland či do Austrálie. Nedostatek pracovních sil v cestovním ruchu je kompenzováno zahraničními pracovníky z Fidži a Filipín, kterých je asi 11% obyvatel.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

Mezi hlavní zdroje tvorby HDP Cookových ostrovů patří cestovní ruch, velko/malo-obchod, finanční služby, zemědělství a rybolov. V roce 2012-13 reálný HDP byl 323 mil. NZD, což je ekvivalent HDP 14000 NZD na osobu. Roční míra inflace se v  posledním čtvrtletí 2013 pohybovala na 1,5% kvůli zvýšené ceně tabáku a potravin. Inflace se vlivem stability měnové unie s Novým Zélandem dlouhodobě pohybuje na nízké úrovni. Země je zatížena externím dluhem ve výši 85 mil. USD.

Cestovní ruch posílil ekonomiku, návštěvnost Cookových ostrovů vzrostla o 3,5%.
 
Cookovy ostrovy zaznamenaly rozpočtový schodek ve výši 2,0% HDP. Vysoké příjmy cestovního ruchu pomohly udržet schodek pod cílovou hodnotou 2,3% HDP. Sazba DPH je 15%. 

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14 odhad

Reálné HDP (ceny z 2006)   v mil.NZD

271,5

320

323

325

Změna v %

0,8

0.7

1,1

0,5

Inflace v %

2,1

2,8

2,6

4,6

Zdroje z turistiky   v mil.NZD

174,3

218

221

236

Zdroj:Ministerstvo financí Cookových ostrovů

 

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Rybolov a vývoz černých perel

Komerční rybolov je relativně novým oborem zaměřeným na export. Cookovy ostrovy disponují exkluzivním právem rybolovu ve výsostných vodách o rozloze 2,5 mil. km2. Tento prostor je rozdělen na dvě oblasti, každá je zaměřena na jiný segment vývozu. Jižní oblast na vývoz čerstvých ryb do Japonska a USA, v severní oblasti se pak většina úlovku zpracovává v místních konzervárnách a vyváží jako produkt s přidanou hodnotou. Jedná se především o tuňáka, ale i celou řadu dalších druhů ryb. Daří se exportu ryb, očekává se, že by měl růst 5% tempem. Cookovy ostrovy rovněž obdrží kolem 1 mil. NZD ročně za povolení k rybolovu ve svých vodách od jiných zemí, především z USA a Číny.

Od roku 2008 se zpomalil export černých perel, v roce 2009/10 přispíval ještě 1,6mil.NZD (27% exportu), o rok později už jen 0,6mil.NZD (12%). Situace na světovém trhu je však nepříznivá, ceny jsou na nízké úrovni a vlivem klimatických změn se na ostrovech důvěra v tento sektor obživy snížila. Rozvojová pomoc Nového Zélandu nabídla program na podporu marketingu, produkce a managementu v prodeji černých perel.

V období 2010/11 celkový export ryb a perel byl 3,7 mil. NZD. V roce 2011/12 se však export snížil na 3,1mil.NZD. V roce 2013 rybaření a vývoz černých perel zaznamenal minimální nárůst o 0,3 %.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělská výroba je ze značné části šedou zónou a oficiálně přispívá k tvorbě HDP méně než 3%. Různou formou se na ní podílí téměř 70% domácností. Důležitým odběratelem zemědělské produkce jsou turistické resorty a v menší míře i novozélandský trh, kam se vyváží banány, citrusy a ananasy. Největší překážkou zvýšení nabídky lokálních produktů je překonávání velkých vzdáleností, nedostatek pracovních sil a nedostatek vody.

Míra nezaměstnanosti se pohybuje dlouhodobě kolem 8%, v roce 2001 byla nezaměstnanost na Cookových ostrovech 13,1%.

zpět na začátek

4.6. Služby

Cestovní ruch

Cestovní ruch generuje asi 60% HDP Cookových ostrovů. V roce 2000 navštívilo zemi 75tis. návštěvníků, za rok 2013 vzrostl počet návštěvníků na 124 tis.. Pro rok 2014 se předpokládá další nárůst počtu návštěvníků. Nejvíce turistů přijíždí z Nového Zélandu (67%), z Austrálie (19%), z Evropy (7%) a ze Severní Ameriky (3,8%). Příjmy z turistického ruchu jsou hlavním zdrojem rozvoje ostrovní infrastruktury (silnic, telekomunikací, dopravy na vzdálenější ostrovy). Hlavní oblastí cestovního ruchu je Rarotonga a ostrov Aitutaki. Ostrov Aitutaki se postupně vyvinul v druhé největší turistické centrum. Evropany z druhého místa vytěsnili Australané, kterým cestování zpříjemnilo zavedení přímé linky ze Sydney a tvoří 19% návštěvníků. Z Evropy ještě v roce 2000 přicestovalo 25 tis. návštěvníků, v roce 2013 se počet snížil na 9 tis., Severoameričané tvoří 4%.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek