Cookovy ostrovy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

 

7.1. Smluvní základna

Hospodářské a obchodní styky mezi ČR a Cookovými ostrovy nejsou upraveny žádnou dohodou a rozvíjeny jsou jen v minimálním rozsahu. Obchodní výměna je minimální. Zajímavou příležitostí pro české subjekty mohou být i projekty financované EU v rámci rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Za rok 2013 bylo z ČR vyvezeno zboží v celkové hodnotě  14tis. USD, dovoz z Cookových ostrovů převýšil vývoz z ČR o 491 tis. USD.  V první polovině roku 2014 dovoz z Cookových ostrovů převyšuje vývoz o 178 tis. USD. Do ČR se dovezly mince za 186tis.USD a vyvezly části letadel za 11 tis. USD.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura

Česká republika dováží z Cookových ostrovů např. mince (za 214tis.USD v roce 2013), košile, nábytek. ČR příležitostně vyváží na Cookovy ostrovy výrobky ze železa nebo oceli a přístroje el záznamu, reprodukce zvuku a TV obrazu. V loňském roce jedinou exportní položkou byly části letounů.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

K perspektivním odvětvím z hlediska uplatnění českých výrobků mohou být zařazeny

 

  • jednoduché strojírenské výrobky s nenáročnou obsluhou a údržbou (zejména stroje pro potravinářskou výrobu)
  • přepravní technika
  • spotřební zboží
  • stavební technika a materiály
  • trvanlivé potraviny a nápoje
  • kompletní dodávky vybavení a zařízení hotelů
  • papír a tiskařské výrobky
  • textilní výrobky a letní pásková obuv.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek