Cookovy ostrovy: Vnitropolitická charakteristika

25. 6. 2019

 

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Cookovy ostrovy jsou samosprávným územím volně přidruženým k Novému Zélandu. Mají parlamentní demokracii westminsterského typu, podobnou Velké Británii či Novému Zélandu. Hlavou státu je britská královna Alžběta II, kterou zastupuje “reprezentant královny“ (ne generální guvernér).

Jednokomorový parlament má 24 volených členů s funkčním obdobím na 4 roky. Existuje ještě tzv. Sněmovna Ariki (tradičních kmenových náčelníků). Byla založena v roce 1966 a skládá se ze šesti představitelů (náčelníků) z ostrova Rarotonga a devíti z dalších ostrovů. Slouží vládě jako poradní sbor, který spoluřeší  např. otázky využívání půdy a běžné záležitosti každodenního života, ve kterých má významné slovo.  Nemá však zákonodárnou moc. Členy jmenuje reprezentant královny.

10 obydlených ostrovů má v čele místní samosprávy starostu ostrova, na nižší úrovni fungují vesnické rady. Společnost je tradičně rozdělena na 21 kmenů velmi odlišných domorodých jazyků.

Na ostrovech je plné, rovné hlasovací právo, kdy registrace voličů je povinná, účast ve volbách pak dobrovolná.

Aktuální politická situace

Všeobecné volby se konaly na Cookových ostrovech 9. července 2014. Své postavení nejsilnější strany si udržela The Cook Island Party. Získala 46,10% hlasů a 13 křesel. Druhá skončila Demokratická strana se ziskem 42,30% hlasů a osm křesel. Nová strana One Cook  Islands Movement získala dvě křesla v parlamentu. Staronovým premiérem se stal předseda vítězné strany Henry Puna, který byl premiérem od roku 2010.

Problémy, které politické strany na Cookových ostrovech řeší a které jejich politickou orientaci definují, jsou spíše komunálního rázu. Vzhledem k tomu, že jsou obyvatelé současně občany i Nového Zélandu, žije mimo ostrovy již 50 tis. obyvatel a pouhých 15 tis. zůstává v mateřské zemi. Do Austrálie zatím odešlo dalších 30 tis. občanů. Důvodem jsou jak malé možnosti zaměstnání na odlehlých atolech, tak i nízké platy v kombinaci s astronomickými cenami pro turisty (zubní kartáček USD 18, toaletní papír USD 9 apod.). Pracovní místa v turistických letoviscích země pak obsadili špatně placení Fidžijci.

Jedním z palčivých problémů Cookových ostrovů je poměrně nedobrý zdravotní stav obyvatelstva, úzce spojený s jejich tradičně nezdravými gastronomickými návyky. Prudký nárůst srdečních chorob a infarktů je důsledkem obezity ostrovanů a nezmění se, dokud nedojde ke změně kulturních a stravovacích návyků (pozn.: v praxi to znamená, že průměrný obyvatel Cookových ostrovů má menšinový podíl v rodinném vlastnictví pozemku, který byl pronajat za turistickými účely. Dostává tudíž jednou ročně menší rentu a s výjimkou domácích prací na zahradě žádnou jinou činnost neprovozuje. Dokonce i tradiční rybaření již bylo nahrazeno nákupem novozélandských konzerv. Paradoxně tak na ostrově obklopeném snad nejbohatším mořem současnosti je nejčastější potravinou solené hovězí z importované konzervy. Špatné stravovací návyky obyvatel kladou zvýšené nároky na nákup léků. Cookovy ostrovy je nakupují velmi draze na Novém Zélandu. Novozélandskou produkci začaly v poslední době částečně doplňovat levnější léky z Nizozemí.

Přetrvávajícím problémem státní správy je nedostatek zaměstnanců. Vláda platí úředníkům málo a často se zpožděním, a proto ministerstva, kde by neměli být zaměstnání cizinci, ale vlastní občané, trpí vyšším počtem dlouhodobě neobsazených míst. Průměrný roční příjem se pohybuje okolo USD 9 tis. (přičemž průměrná cena noci v hotelovém pokoji vyšší třídy neklesá pod USD 280 za osobu a noc). Výkonu efektivní státní správy nenahrává ani skutečnost, že 15 Cookových ostrovů je roztroušených na mořské ploše velkosti západní Evropy, doprava mezi ostrovy je obtížná a drahá. Nepravidelné lodní spojení mezi jižní a severní částí země (cca 4 dny plavby) je suplováno velmi drahými a silně nepravidelnými leteckými linkami místního Air Rarotonga.

Nejvýznamnější vnitro i zahraničně politickou událostí na Cookových ostrovech bylo konání 43. zasedání nejvyšších představitelů členských států Fóra tichomořských ostrovů (PIF), které proběhlo na ostrově Rarotonga ve dnech 28. až 30. srpna 2012. I když se místní spoluorganizátoři potýkaly se značnými logistickými problémy, vše nakonec, k větší či menší spokojenosti účastníků, zvládli,

Cookovy ostrovy výrazně pokročily při dosahování svých rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) se všemi cíli dokončenými nebo rozpracovanými s termínem dokončení v roce 2015. Hrozbou pro zemi nadále zůstává dopad klimatických změn. Zatímco veškeré místní obyvatelstvo se v posledních pěti letech jeví jako relativně stabilní, tak původní obyvatelstvo ubývá a je nahrazováno cizí pracovní silou. Pokračuje migrace z vnějších ostrovů na hlavní ostrov Rarotonga a návazná migrace do zámoří (např. mladí ostrované odcházejí za dalším vzděláním, výcvikem, zkušenostmi a prací). Vzdálené vnější ostrovy vykazují obzvlášť značný úbytek obyvatelstva (cca 65%), které nyní žije na hlavním ostrově Rarotonga.

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Hlavou státu je britská královna Alžběta II., kterou v místě zastupuje “reprezentant královny“ Tom Marsters (od 27. 7. 2013), bývalý místopředseda vlády a místopředseda Cook Islands Party.

Zákony dávají reprezentantu královny některé důležité pravomoci (např. rozpouští parlament a vyhlašuje volby, podepisuje zákony schválené parlamentem), v praxi je však pouze ceremoniálním zástupcem hlavy státu a do řešení politických problémů země aktivně nezasahuje.

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

Vláda je sestavována premiérem a kolektivně se zodpovídá parlamentu.

Vládu tvoří ministerský předseda a 5 ministrů.

Složení vlády viz - http://www.cook-islands.gov.ck/cabinet.php

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek