Cookovy ostrovy: Zahraničně-politická orientace

25. 6. 2019

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Cookovy ostrovy jsou zakládajícím členem Fóra tichomořských ostrovů (PIF). Dále jsou členy: Asijské rozvojové banky (ADB), Světové zdravotnické organizace (WHO), Komise pro rybolov v západním a středním Pacifiku (WCPFC), Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Hospodářské a sociální komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP) a Pacifického společenství (SPC). V červnu 2000 podepsaly Dohodu z Cotonou.

Politický dialog EU s Cookovými ostrovy zůstává srdečný. Kvůli velké vzdálenosti od delegace EU v Suvě probíhá politický dialog většinou během regionálních summitů. Cookovy ostrovy vstoupily do partnerství s Evropskou unií v 9. EDF, který se soustředil na rozvoj vnějších ostrovů. Další projekt ve výši 1,9 mil. € financoval stavbu proticyklonového krytu na ostrově Pukapuka, naposledy postiženého v roce 2005 cyklonem Percy, který poškodil tři čtvrtiny domů.

V rámci 10. EDF jsou 3 mil. € alokovány do sektoru vody a sanitaci. Hlavním cílem je podpora vládního programu, který je základem pro zlepšení veřejného zdraví, dosažení dlouhodobé ochrany životního prostředí a podpory ekonomického růstu.

V březnu 2013 komisař Piebalgs přislíbil příspěvek ve výši 25,5 mil. € na Pacifickém energetickém summitu, společně organizovaném Evropskou unií a Novým Zélandem. Část příspěvku je určena k budování miniaturní fotovoltaické rozvodné sítě na vnějších ostrovech Cookových ostrovů a na projekt obnovitelné energie na ostrově Rarotonga. Příspěvek EU ve výši 5 mil.  € a má být implementován společně s Asijskou rozvojovou bankou (která přispěje půjčkou ve výši 8,2 mil. €) současně s projektem financovaným Novým Zélandem (3,3 mil. €).

Pro 11. EDF (pro období 2014-2020) dává vláda Cookových ostrovů přednost pokračování projektů v oblasti vody a sanitace. EU přispěje 1,4 mil.eur na projekty v této oblasti.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Diplomatické vztahy mezi ČR a Cookovými ostrovy byly navázány teprve nedávno - dne 12.5.2008 formou podepsání společného komuniké o navázání diplomatických styků  v hlavním městě Avarua na ostrově Rarotonga.

Česká republika je na Cookových ostrovech zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR v australské Canbeře. Obchodní konzul s působností pro Cookovy ostrovy je zařazen v rámci Konzulátu ČR v Sydney. Konzulární agenda ve vztahu ke Cookovým ostrovům spadá do obvodu Konzulátu ČR v  Sydney.

Prvním velvyslancem ČR akreditovaným na Cookových ostrovech byl Juraj Chmiel  (agrément obdržel 29. 1. 2009). Historicky prvním velvyslancem, který na Cookových ostrovech předal pověřovací listiny (27. 3. 2012) byl Hynek Kmoníček. Velvyslanec Martin Pohl předal pověřovací listiny 24. 9. 2014.

Kontakty mezi vládami jsou sporadické.

ČR pomáhá Cookovým ostrovům prostřednictvím svého příspěvku do Evropského rozvojového fondu (viz výše). Indikován je zájem o pomoc v oblasti čištění odpadních vod a “water supply management“. Zájem je i o využití českých technologií, zejména mobilních letišť a kontejnerových věží řízení leteckého provozu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek