Czech POINT slouží podnikatelům přes 10 let

19. 4. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Již více než deset let provozuje Hospodářská komora ČR Kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) napříč téměř celou Českou republikou. Za tuto dobu tato kontaktní místa odbavila na stovky tisíc klientů a realizovala několik milionů jednotlivých transakcí. Jaký byl jejich dosavadní vývoj, jaké výhody a služby aktuálně pro podnikatele poskytují, jsme se zeptali projektového manažera HK ČR Tomáše Macnara.

Deset let provozu kontaktních míst, to je již poměrně dlouhá doba. Jak hodnotíte toto období?
Vytvoření Kontaktních míst veřejné správy státem se právem považuje za jeden z nejpřínosnějších eGovernment projektů v novodobé historii České republiky. To, že dnes podnikatelé a občané mohou pohodlně využívat služby Czech POINTů, je výsledkem dlouhého vývoje. Svůj podíl na tom měla rovněž i Hospodářská komora České republiky, která se před deseti lety do tohoto projektu zapojila jako jedna z prvních, protože chtěla tyto služby co nejvíce přiblížit podnikatelům. Vznik kontaktních míst byl doslova „revolucí“, neboť do té doby byly údaje z registrů státu dostupné jen na „několika málo místech“. 17 milionů vydaných výpisů a téměř 2,7 milionu provedených konverzí dokumentů za všechna kontaktní místa v ČR hovoří jasně o úspěchu projektu a jeho potřebě ho dále rozvíjet.

Jaké služby vaše kontaktní místa poskytují a které mohou využít přímo podnikatelé?
Kontaktní místa v současné době poskytují více než čtyřicet samostatných služeb a řada z nich je určena výhradně podnikatelům. Jedná se především o vydávání různých výpisů, jako například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů fyzické a právnické osoby, ale i výpisů z katastru nemovitostí (včetně vydávání snímků z katastrální mapy) či výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo i z registru řidičů. Nedílnou součástí poskytovaných služeb na těchto místech jsou i služby související s provozem datových schránek, základními registry a jak již bylo zmíněno výše i služby související s konverzí dokumentů.

Nabízejí kontaktní místa ještě něco navíc?
Ano. Samostatnou kapitolou jsou služby, které přímo nepatří do služeb Czech POINTu, ale na našich místech je poskytujeme také. Jedná se o služby ověřování listin a podpisů. Služby, které dříve poskytovali jen obecní úřady a notáři, již řadu let mohou podnikatelé najít i na našich kontaktních místech. Mezi další služby patří i poradenství k datovým schránkám a samozřejmě i k podnikatelské činnosti, což je takříkajíc posláním všech hospodářských komor. Pokud nás navštíví podnikatel, jsme mu tak schopni poskytnout kompletní servis na jednom místě, což nikdo jiný není schopen takto komplexně zajistit.

Kdybyste měl uvést několik bodů, proč by měli podnikatelé navštěvovat právě vaše kontaktní místa, které byste zmínil?
Především je to odborně vyškolený a ochotný personál. Poskytování kvalitního poradenství, které se týká jak podnikatelské činnosti, tak i poskytovaných služeb. Nadstandardní servis spočívající v tom, že stálým klientům jsme schopni výpisy připravit dopředu. Klienti mohou svůj požadavek zavolat nebo napsat e-mailem. Tato možnost jim výrazně šetří čas. Klienti, kteří potřebují konkrétní výpisy v pravidelných časových periodách, se také mohou dohodnout na jejich automatickém zasílání. A i když nás klienti navštíví osobně, vše vyřídí jednoduše, bez čekání a bez front.

Kde mohou klienti vaše Kontaktní místa navštívit?
Hospodářská komora provozuje na čtyřicet kontaktních míst po celé České republice a klienti je mohou navštívit především v sídlech jednotlivých okresních a krajských hospodářských komor. Jednotlivé kontakty lze jednoduše vyhledat na www.komora.cz/obchod-a-sluzby/czech-point

Co si podnikatelé na Czech POINTU jednoduše a bez čekání vyřídí:

  • úřední ověření listin a podpisů;
  • výpisy z Obchodního rejstříku;
  • výpisy z Katastru nemovitostí, včetně snímků z katastrální mapy;
  • výpisy z Rejstříku trestů fyzické i právnické osoby;
  • výpisy ze Živnostenského rejstříku;
  • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů;
  • výpisy ze Základních registrů;
  • autorizovanou konverzi dokumentů z datové schránky.


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Diro, Odbor vnější komunikace HK ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek