CzechTrade rozšířil aktivity o regionální konzultace, loni jich bylo 1 500

29. 1. 2018 | Zdroj: CzechTrade

Agentura pro podporu exportu CzechTrade začala od loňského roku poskytovat konzultační služby na regionální úrovni. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízí konzultace firmám, které plánují exportní aktivity, ve všech regionech České republiky. Během prvního roku spolupráce obou institucí se uskutečnilo na 1 500 konzultací.

Díky konzultantům v regionech se mohou podnikatelé poradit o plánovaných exportních aktivitách přímo ve své lokalitě. Pracovníci CzechInvestu, kteří působí jako zástupci agentury CzechTrade, s podnikateli nejprve proberou možnosti a podmínky vstupu na zahraniční trhy.

„Prvotní kontakt s regionálními konzultanty podnikatelům usnadní rozhodování o vstupu na konkrétní zahraniční trh. Přímo ve svém regionu se dozvědí veškeré relevantní informace, které by jinak museli zjišťovat na několika místech. Dochází tak k významné úspoře času i nákladů,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. V případě zájmu pak konzultanti podnikatele přesměrují na příslušné oborové specialisty v konzultačních týmech v centrále CzechTrade nebo na vedoucí zahraničních kanceláří.

„První rok spolupráce s regionálními kancelářemi CzechInvestu byl úspěšný, celkem proběhlo 1 502 konzultací,“ říká Radomil Doležal. Jednání měla formu osobních schůzek, telefonických konzultací či e-mailové korespondence. Zájem o další následnou spolupráci s agenturou se pak v průběhu roku zvyšoval. „Oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl v posledním čtvrtletí zájem firem o další komunikaci s CzechTradem více než dvojnásobný. Celkem jsme zaznamenali zájem 407 podniků,“ dodává Doležal.

V rámci regionu se pravidelně konají konzultační dny CzechTrade a CzechInvest, kterých se účastní i odborníci z centrály agentury CzechTrade se zaměřením na specifická odvětví podnikání. Benefitem je bezplatná účast na těchto akcích. „V loňském roce se jich podařilo uskutečnit celkem 154, nejvíce ve druhém a čtvrtém kvartálu,“ informuje Radomil Doležal. Konzultanti také navštěvují firmy přímo v místech jejich podnikání – jedná se o unikátní šanci, jak se rychle a bez dodatečných nákladů komplexně informovat o možnostech podpory vývozu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek