Damascus Central Hospital / vázaný peněžní dar

19. 8. 2019

 • Země: Sýrie
 • Datum publikování: 19.08.2019
 • Datum uzávěrky: 19.09.2019 14:00
 • Referenční číslo: TE201900765
 • Stav tendru: vypsaný tendr
Průmyslové obory:
 • Zdravotnická technika
 • Nábytkářský průmysl

Anotace:

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje potenciální české dodavatele o projektu „Damascus Central Hospital“ na zakoupení vybavení pro rekonstruovanou a rozšířenou část lékařské pohotovostní služby. Tato pomoc by byla poskytnuta v rámci projektu účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, který se realizuje v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“. Více informací obdržíte na mailu commerce_damascus@mzv.cz

Popis tendru, projektu:

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje potenciální české dodavatele o projektu „Damascus Central Hospital“ na zakoupení vybavení pro rekonstruovanou a rozšířenou část lékařské pohotovostní služby. Tato pomoc by byla poskytnuta v rámci projektu účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, který se realizuje v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“. Realizace projektu spočívá v dodávce nového nemocničního vybavení, především jde o dodávku kolečkových transportních křesel, nemocničních lůžek a novorozeneckých inkubátorů. Příjemcem tohoto daru je Damascus Central Hospital a tato nemocnice prioritně poptává:

10 ks transportních křesel Sella (výrobce firma LINET)
10 ks postelí pro jednotku intenzivní péče Eleganza (výrobce firma LINET)
10 ks novorozeneckých postýlek Belly (výrobce firma TSE Medical)
10 ks novorozeneckého inkubátoru Shelly (výrobce firma TSE Medical)

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro projekty účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, které se realizují v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“ a to do maximální výše 5 mil. Kč. Konkrétně v rámci tohoto projektu byla částka předběžně vyčíslena na 3 381 980,- Kč (145 000,- USD), částka se může měnit v závislosti na aktuálním měnovém kurzu.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: Firmy se mohou přihlásit do 30 dnů od vyhlášení poptávky. Poté bude vybrán realizátor a následně se přikročí k samotné realizaci projektu. Projekt by měl být kompletně dokončen do 30.11 2019.

Analýza příležitostí a rizik: Damascus Central Hospital byla založena již v roce 1947 a jde o nejvýznamnější a největší statní nemocnici v Damašku, spadající pod Ministerstvo zdravotnictví, s denním příjmem zhruba 1500 pacientů denně. Bezproblémový průběh projektu by tak měl být garantován státní správou a tedy rizika potenciálního neúspěchu realizace projektu lze považovat za minimální. Navíc Damascus Central Hospital má dobré zkušenosti s výrobky firmy LINET již z nedávné minulosti.

Zároveň jde o zajímavou obchodní příležitost pro české podnikatelské subjekty uplatnit se v Sýrii ve velmi žádaném obchodním segmentu, který navíc není omezován mezinárodními sankcemi.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Za úspěšnou lze finalizaci projektu považovat v té fázi, kdy dojde k úspěšnému a včasnému dodání požadovaného zboží dle specifikace příjemce a následné bezproblémové začlenění a využívání dodaného vybavení, tedy v tomto případě specializovaného nemocničního zařízení, v praxi lékařské pohotovostní služby v Damascus Central Hospital.
Lhůta pro podávání nabídek je 30 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Damašku / e-mail: commerce_damascus@mzv.cz

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

The Embassy of the Czech Republic in Damascus informs prospective suppliers about the "Damascus Central Hospital" project aiming to purchase equipment for the reconstructed and extended part of the medical emergency service unit. For more information, contact the embassy via the following e-mail: commerce_damascus@mzv.cz

Kontaktní informace:

 • Kontaktní osoba: Mertl David
 • Telefon: +963 113 331 383
 • Mobil: +963 991 205 070
 • E-mail: david_mertl@mzv.cz

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: