Daně: Blíží se termín pro odevzdání přehledů pro sociálku a pojišťovny

10. 4. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Podnikatele čeká po přiznání k dani z příjmu další povinnost. Do 2. května musejí vyplnit a odeslat své zdravotní pojišťovně a ČSSZ přehledy o loňských příjmech a výdajích.

 

Přehledy zdravotní pojišťovně respektive České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) musíte odeslat měsíc po nejzazším termínu pro podání daňového přiznání, který letos připadl na úterý 3. dubna (Velikonoční pondělí nebyl pracovní den) – tedy nejpozději ve středu 2.5.

Pouze ti podnikatelé, kteří mají ze zákona povinný audit, případně jim přiznání k dani z příjmu vyplňuje daňový poradce, mají dostatek času, letos do 1. srpna. Tuto skutečnost ovšem musejí zdravotní pojišťovně i ČSSZ oznámit do konce čtvrtého kalendářního měsíce.


Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž příjmy nedosáhly v loňském roce 15 tisíc korun, sice nemají povinnost podávat daňové přiznání, odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale nevyhnou. Mohou nicméně příslušné vyplněné formuláře doručit rovněž později.

Plátci paušální daně musejí nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po odevzdání přehledu, správě sociálního zabezpečení doložit protokol o platbě daně paušální částkou.

Co je paušální daň?

Podnikatelé se mohou s finančním úřadem domluvit na pevné výši ročního odvodu a odpadá jim tak administrativa spojená s vypočítáváním a placením daní. Podrobnosti o paušální dani najdete v textu Daňový balík: Více podnikatelů dosáhne na paušální daň na BusinessInfo.cz.


„U podnikatelů, kteří povinnost daňové přiznání podat nemají, je pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do 8. dubna 2018 (u VZP) a v oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2018,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Více si přečtěte v textu Živnostníci opět zaplatí vyšší zálohy na sociální a zdravotní pojištění na BusinessInfo.cz.

Formulář můžete doručit osobně na pobočku zdravotní pojišťovny nebo poslat poštou. Většina zdravotních pojišťoven umožňuje i elektronické podání. Přesnější informace a návod, jak postupovat, najdete na webu své pojišťovny.

Daňové formuláře a přehledy pro daň z příjmů za rok 2017

Daňové formuláře fyzické osoby (FO)

Daňové formuláře právnické osoby (PO)

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přehledy pro zdravotní pojišťovny (ZP):

VZP ZPMV ČPZP

OZP VOZP ZP Škoda RBP

Pozor na vysoké pokuty

 Zdravotní pojišťovna vám za neodevzdání přehledu může udělit pokutu ve výši 50 tisíc korun. ČSSZ ukládá opozdilcům pokutu až dvacet tisíc. Pokud svou povinnost nesplní ani na následnou výzvu, hrozí jim až stotisícová sankce.

Obě instituce ovšem nejprve na případné pochybení upozorní a dají hříšníkovi čas na nápravu. Rozhodnutí o postihu je navíc plně v kompetenci ČSSZ či zdravotní pojišťovny a v praxi často (na rozdíl od sankcí za neplacení záloh na pojistné) netrestají vůbec. Na to ovšem nemohou OSVČ spoléhat.

Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna oznámí, že máte na pojistném nedoplatek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledů. Pozor! Za den splatnosti se považuje den, kdy má příslušná instituce peníze na účtu. Dluh je možné zaplatit v pokladně ČSSZ či zdravotní pojišťovny v hotovosti. Pokud ovšem převádíte peníze z vašeho účtu - ať už přes internetbanking nebo při návštěvě vaší banky, poukažte je na stejný účet, na který v průběhu roku posíláte pravidelné zálohy. Stejný je i konstantní a variabilní symbol.

Jestliže vznikne vůči ČSSZ či zdravotní pojišťovně přeplatek, může ho OSVČ využít na úhradu nových záloh. Pokud chce peníze dostat zpět, musí si podat písemnou žádost.

Podnikatelé a zástupci firem, kteří mají datové schránky (DS), sice musejí podávat daňová přiznání elektronickou formou, u ČSSZ ale tato povinnost neplatí. I majitelé DS tedy mohou odevzdat přehledy v papírové podobě či vyplnit na webu on-line formulář. Podnikatel navíc může elektronické podání vyplnit přímo na pobočce ČSSZ, kde mu s ním pomůže některý z úředníků.

Jak se vypočítají zálohy?

Průměrnou mzdu (PM) stanovuje každý rok vládní vyhláška jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí rok, který činí 28 250 Kč, a koeficientu pro úpravu VVZ –1,0612. Průměrná mzda pro rok 2018 bude 28250 x 1,0612, což je 29 979 korun. Oproti loňskému roku naroste PM o více než 1700 korun. Loni došlo k jejímu zvýšení o 1226 korun, mezi léty 2015 a 2016 byl ale rozdíl pouze 395 korun.

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční záloha u sociálního pojištění je pak 29,2 procenta z této částky. U zdravotního pojištění jde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

 Zvýšení záloh na pojistném

Pro drobné živnostníky nemá stát dobrou zprávu. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se totiž v roce 2018 citelně zvýšily.

Zatímco loni zálohy narostly jen mírně, letos musejí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s čistým příjmem pod úrovní průměrné mzdy, sáhnout do kapsy podstatně hlouběji (měsíčníplatby se jim zvednou o 128 respektive 118 korun měsíčně). Za celý rok 2018 tak zaplatí státu téměř o tři tisíce korun víc než letos.

Povinné odvody na sociální zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny se vypočítávají z průměrné mzdy, která v Česku roste rychleji než v předchozích letech. Pro rok 2018 je stanovena vládou na 29 979 korun (oproti loňským 28 232 korunám).

„Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný jako v uplynulých letech. V případě minimálních záloh je to u zdravotního pojištění 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a u sociálního pojištění 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíná daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Minimální měsíční zálohy u zdravotního pojištění se tedy v roce 2018 zvýšily z loňských 1906 Kč na 2024 korun a u odvodů pro Českou správu sociálního zabezpečení z 2061 na 2189 korun.

Tabulka vývoje průměrné mzdy a minimálních záloh u soc. pojištění

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Průměrná mzda

25 942

26 611

27 006

28 232

29 979

Minimální záloha (u hlavní činnosti)

1 894

1 943

1 972

2061

2189

Minimální záloha (u vedlejší činnosti)

758

778

789

825

876

 Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek