Digitální revoluce v roce 2018

27. 12. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Rok 2018 se zdá být pro evropského občana přelomovým. Pokud tento občan vlastní mobilní telefon, bankovní účet nebo profil na sociální síti, zdání se mění v jistotu. Firmy i banky po celé Evropské unii čeká v roce 2018 zatěžkávací zkouška – musejí převést do praxe další díly skládačky jménem Jednotný trh, včetně toho digitálního.

Digitální jednotný trh (SDM) a s ním spojená legislativa jsou jedny z nejtransformativnějších projektů, na kterých Evropskáunie pracuje. Jeho cílem je otevřít nové možnosti povzbuzení evropských ekonomik, nese s sebou ale i řadu nových právních předpisů.

Klíčová data

V tomto ohledu jsou v nejbližší době klíčová dvě data – 13. leden a 25. květen 2018. Druhé zmíněné bude povědomé snad každému, kdo podniká, vstupuje totiž v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). Spolu se Směrnicí o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je GDPR novým legislativním základem pro ochranu osobních údajů po celé Evropské unii a jsou založené na informovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů za jasným účelem.

Lednové datum pak představuje nejzazší termín implementace Směrnice o platebním styku, také známé pod zkratkou PSD2 (Revised Payment Sevice Directive), do národních legislativ. Ta má sjednotit pravidla pro platební styky, a to jak pro stávající poskytovatele, tak pro nové hráče na trhu, a v neposlední řadě též zajistit větší bezpečnost a transparentnost pro spotřebitele.

Revoluce na dohled

Společným jmenovatelem GDPR a PSD2 by mohlo být heslo „zákazník je pánem“. Kromě odbourávání překážek v rámci obchodních a finančních styků v EU přispějí tyto právní předpisy k posílení jednotlivce co do nakládání s osobními údaji a rozhodování o tom, kdo s nimi může nakládat a jak. Jak se podaří tyto cíle naplnit v praxi, bude jasné příští rok, ale potřeba citlivého a vyváženého přístupu je evidentní již dnes.

Na straně jedné mají totiž banky povinnost poskytnout údaje klientů třetím stranám, na straně druhé jsou pod GDPR nastavena velmi přísná pravidla o ochraně těchto údajů. Pokud ale celý systém bude fungovat, půjde o skutečnou revoluci.

Svoboda a inovace

Revoluční změna je to nejen pro tradiční komerční banky, ale i pro uživatele, kteří mohou zásadně změnit své zacházení s osobními daty a financemi, nebo pro nové firmy na trhu. Jakákoliv třetí strana, která získá příslušné oprávnění, bude moci poskytovat služby zákazníkům, a to buď ve formě zadávání plateb (Payment Initiation Service Providers, PISP), nebo analýzy bankovních dat a navazujících služeb (Account Information Service Providers, AISP). Je tedy jasné, že bez lepší ochrany osobních údajů, jaké poskytuje právě GDPR, by zákazníci neměli důvěru takovýchto služeb využívat, zároveň pak ale dostává svobodu efektivněji se svými, teď už lépe chráněnými, daty nakládat, což přispívá k inovacím na trhu a stimuluje aktivity na něm.

Plné ruce práce ale nemají jen banky, novou legislativou jsou a budou ovlivněni téměř všichni podnikatelé. A protože Brusel v současné době, lidově řečeno, kope převážně za zákazníky, jsou obzvláště malé a střední podniky v situaci, kdy se mohou ocitnout v defenzivě. Je proto potřeba, aby své zájmy náležitě zastupovaly během celého legislativního procesu a aktivně přinášely svůj pohled na věc. V případě GDPR a PSD2 přípravy na jejich spuštění finišují, implementace celého Digitálního jednotného trhu je ale běh na dlouhou trať. Využití všech možností účasti na celém procesu by proto pro firmy mělo být prioritou, jedině tak totiž může Evropa tvořit jeden tým. 

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Hana Martínková, Access EU!

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek