Díky účasti na zahraničních výstavách mohou firmy uzavírat nové obchody

5. 3. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Počet oficiálních expozic Ministerstva zemědělství ČR, které v zahraničí pomáhají vývozcům v navazování nových obchodních kontaktů, roste.

Tuzemské firmy mají zájem o účast na oficiálních expozicích Ministerstva zemědělství ČR, ale i na ostatních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí. Ministerstvo zemědělství je podporuje dotačním programem Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.
O velkém zájmu svědčí každoroční nárůst realizovaných expozic Ministerstva zemědělství ČR: v roce 2016 to bylo sedm výstav, v roce 2017 je v plánu 11 výstav.

Přínosy firem plynoucí z účasti na zahraničních výstavách jsou v převážné většině veliké. Dokládá to opakovaný zájem stejných firem o účast (například veletrhy Biofach, SIAL China, BrauBeviale). Z ankety v listopadu 2016 (osloveno 76 žadatelů o dotaci v roce 2016, odpovědi odevzdalo 46; firmy hodnotily svou účast na 75 veletrzích ve světě) vyplývá, že účast na zahraničních veletrzích je pro většinu firem jednoznačně přínosná.

Přínos veletrhu spočívá v největší míře v upevnění stávajících obchodních vztahů a v navázání nových. Jen velmi malému počtu firem se nepodařilo navázat žádné nové obchodní vztahy. Pro firmy je velmi přínosný osobní kontakt s klienty (distributory, importéry) na veletrzích, jejich účast na veletrhu vyjadřuje vážný zájem o vstup na konkrétní trh. Velkým přínosem účasti pro firmy je i možnost představení vlastních výrobků, vstup do povědomí potenciálních zákazníků (například veletrh Internationale Grüne Woche). Jako přínosnou hodnotí firmy i možnost sledovat trendy na světovém trhu.

Dalším z přínosů veletrhů je podle ankety vliv na počet nových kontraktů: značný vliv byl téměř na třetině veletrhů, mírný vliv byl na více než polovině veletrhů. Většina firem dokáže odhadnout plánovaný finanční objem až po delším časovém odstupu od výstavy, stejně jako počet nových uzavřených kontraktů. Někdy je to až s odstupem několika let. Většina firem plánuje díky pozitivům plynoucím z účasti na zahraničních veletrzích a výstavách opakovanou účast na konkrétním veletrhu, případně rozšiřuje svou účast i na dalších veletrzích podle zaměření firmy.

Dotační program Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Program je součástí státní proexportní politiky. Napomáhá firemním subjektům a organizacím v oblasti zemědělství a potravinářství částečně krýt náklady spojené s účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, a to formou částečné úhrady nákladů na pronájem výstavní plochy bez vybavení, úhrady registračního poplatku a zpáteční letenky v ekonomické třídě pro jednu osobu. U veletrhů, kde Ministerstvo zemědělství ČR nemá oficiální účast, funguje i částečná úhrada nákladů na výstavbu stánku.

Uvedený dotační program podporuje české firmy účastnící se zahraničních veletrhů. Přítomnost firem na veletržních akcích zvyšuje jejich proexportní možnosti, veletrhy jsou pro firmy významnou příležitostí pro hledání nových obchodních partnerů a prohloubení stávajících obchodních vazeb. Tato podpora jim umožňuje alespoň částečně pokrýt náklady vynaložené na realizaci expozic na světových veletrzích a výstavách.

Veletrhy a značky kvality – podporu nabízí Státní zemědělský intervenční fond:

  • Cílem je kromě zviditelnění značek kvality (Klasa či Regionální potravina) zejména podpora výrobců v oblasti exportu. Pravidelné expozice v rámci nejvýznamnějších veletrhů v Evropě, jako je SIAL v Paříži, Internationale Grüne Woche v Berlíně a ANUGA v Kolíně nad Rýnem.
  • Internationale Grüne Woche 2016: zájem o opakovanou účast přibližně 50 %.
  • SIAL a ANUGA (výhradně kontraktační, pomáhají najít nové obchodní partnery a příležitosti): míra zájmu o opakovanou účast se pohybuje okolo 90 %.
  • Z výzkumů po akcích vyplývá, že při opakované účasti se daří více než polovině společností najít zahraničního obchodního partnera a z každé akce si odnáší přes 50 nadějných obchodních kontaktů.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor článku: Markéta Tomaníková, vedoucí oddělení komunikace s veřejností, ministerstvo zemědělství.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek