Dobrý design znamená dobrý byznys

13. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Dobrý design znamená dobrý byznys Design se stává klíčovým nástrojem rozvoje inovativních a úspěšných firem. Česká republika patří v rámci zemí Evropské unie mezi tzv. mírné inovátory a za skandinávskými zeměmi, Německem či Nizozemskem stále výrazně pokulhává. A to i v oblasti průmyslového designu.

V čem tkví úspěch nejinovativnějších zemí? Klíčovou roli zde hrají inovační aktivity podniků a odvětví vysokoškolského vzdělávání včetně využívání průmyslového designu a vyučování design managementu.

Existují tu silné vazby mezi průmyslem a vědou. Většina tamních firem věnuje velké výdaje na výzkum, vývoj, inovace a na žádosti o patentovou ochranu.

Rozdělení zemí EU podle srovnávacího přehledu Unie inovací 2013:

  • Vynikající inovátoři: Švédsko, Německo, Dánsko a Finsko, jejichž výsledky jsou vysoko nad průměrem EU.
  • Úspěšní inovátoři: Nizozemsko, Lucembursko, Belgie, Spojené království, Rakousko, Irsko, Francie, Slovinsko, Kypr a Estonsko, jejichž výsledky přesahují průměr EU.
  • Mírní inovátoři: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Řecko, Slovensko, Maďarsko, Malta a Litva, jejichž výsledky nedosahují průměru EU.
  • Slabí inovátoři: Polsko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko, jejichž výsledky jsou v rámci EU výrazně podprůměrné.

Jednotlivá shrnutí výsledků v oblasti inovací všech 27 členských států najdete v dokumentu „Comparing the innovation performance of EU Member States“.


Přesné statistiky, u kolika procent firem je v ČR průmyslový design tradiční součástí výroby, neexistují, nicméně je zřejmé, že jde stále o spíše ojedinělé případy (Linet, Lasvit, Author, Plastia).

„Problém, proč se u nás designu obecně příliš nedaří a neinvestují do něj podniky, má mnoho důvodů. Jsme dobří technici, umíme přijít na řešení, něco vyrobíme, ale už to neumíme prodat,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar v rozhovoru pro server  design-prosperita.cz.

„Dalším důvodem je to, že se naše ekonomika v posledních dvaceti letech vyvíjela do značné míry jako subdodavatelská. S návrhem finálního výrobku si člověk samozřejmě může mnohem víc pohrát. Myslím si, že tento přístup je ze strany výrobců krátkozraký. Bohužel ještě nedozrála doba, kdy by si toto všichni uvědomili a začali do designu investovat,“ doplňuje Špicar

Design management (DM) v podstatě propojuje design s obchodními cíli firmy, zajišťuje řízení a kontrolu kreativních výrobních procesů, a tím vytváří přidanou hodnotu pro organizace i koncové uživatele jejich produktů nebo služeb.


DM se dnes vyučuje na vysokých školách, v Česku ovšem zatím pouze na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a částečně na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. Průmyslový design jako takový se pak přednáší na celé řadě vysokých škol včetně pražského ČVUT, UMPRUM či Západočeské univerzity v Plzni.

Britští analytici spočítali, že jedna libra investovaná do designu přinese firmě zhruba 20 liber na konečném zisku. Další nezávislé výzkumy mezi zákazníky potvrdily, že dobří návhrháři zvyšují vnímanou hodnotu produktu nebo služby o 5 až 30 procent oproti konkurenci.

Design jako součást strategie firem

designA co musí firma spoléhající na design jako na strategický rozvojový nástroj investovat? Podnik musí zaplatit tzv. skicovné (cena grafických návrhů), autorský honorář pro autora návrhu, platbu za licenci na užití díla a případné tantiémy.

Získat by ovšem měl nové zákazníky, větší prestiž a větší konkurenceschopnost na domácích i zahraničních trzích.Vyšší konkurenceschopnost pak přináší pozitivní efekt celému hospodářství .

V Česku i dalších zemích Evropské unie je v současnosti aktivní evropská iniciativa N-DME, která usiluje o zviditelnění komerčního přínosu designu a podporuje jeho integraci do strategie firem. Jedním z partnerů této sítě je i česká vládní agentura pro podporu exportu CzechTrade. Ta nominuje české inovativní firmy na Design Management Europe Award, jež je jedinou evropskou cenou v oblasti strategického řízení designu.

I pro podniky, které v soutěži neuspějí, má účast na akci významnou přidanou hodnotu. Mezinárodní odborná porota zhodnotí úroveň design managementu ve vaší firmě, ta se zviditelní a může si se zástupci dalších inovativních subjektů vyměnit cenné zkušenosti i kontakty.  Přihlášení do soutěže je zdarma. Pokud už společnost prestižní ocenění získá, profiluje se jako lídr inovací ve svém oboru.

Už před osmi lety zahájila agentura CzechTrade program Design pro export, který podporuje rozvoj průmyslového designu převážně v malých a středních firmách s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

 CzechTrade je rovněž autorem publikace Design pro konkurenceschopnost, která je určena všem, kdo rozhodují o rozvoji podniků a o inovacích. Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR najdete příklady úspěšných inovátorů a informace o tom, co jim zacílení na design přineslo. Agentura CzechTrade dále provozuje specializovaný internetový Adresář exportérů.

Pod záštitou agentury proběhl letos i odborný seminář ´Design pro konkurenceschopnost – průmyslový design jako součást komplexního brandingu?´

„Význam v takových projektech vidím veliký. Když podnikáte a váš menší nebo střední podnik se rozvíjí, musíte se osobně starat o spoustu důležitých oblastí, jako jsou finance, provoz, personalistika, marketing či obchod.  Péče o design a estetiku je pak pro vás nadstavba, a můžete tomu věnovat jen limitovaný objem času. Dobře postavený seminář, který ukáže možnosti, nabídne know-how či vás propojí s dobrými kontakty na firmy nebo designéry může hodně pomoci,“ říká jednatelka firmy Plastia Lenka Novotná.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek