Dodávka zdravotnického vybavení do provincie Duhok, Region iráckého Kurdistánu, Irák

18. 11. 2019

  • Země: Irák
  • Datum publikování: 18.11.2019
  • Datum uzávěrky: 14.12.2019 13:00
  • Referenční číslo: TE201900962
  • Stav tendru: schválený projekt
Průmyslové obory:
  • Zdravotnická technika

Anotace:

Generální konzulát ČR v Erbílu informuje potenciální české dodavatele o projektu Dodávka zdravotnického vybavení do provincie Duhok, Region iráckého Kurdistánu, Irák, který se realizuje v rámci implementace nástroje Účelově vázaný peněžní dar. Realizace projektu spočívá v dodávce specifikovaného zdravotnického vybavení a zařízení realizovaného jako česká dodávka. Příjemcem tohoto daru je Vrchní ředitelství pro otázky zdravotnictví, guvernorátoru v Duhoku, který poptává zdravotnické zařízení a vybavení.

Popis tendru, projektu:

Generální konzulát ČR v Erbílu informuje potenciální české dodavatele o projektu Dodávka zdravotnického vybavení do provincie Duhok, Region iráckého Kurdistánu, Irák, který se realizuje v rámci implementace nástroje Účelově vázaný peněžní dar. Realizace projektu spočívá v dodávce specifikovaného zdravotnického vybavení a zařízení realizovaného jako česká dodávka. Příjemcem tohoto daru je Vrchní ředitelství pro otázky zdravotnictví, guvernorátoru v Duhoku, který poptává:

20 odsávacích jednotek Victoria Versa
Suction unit Victoria Versa
- Suction jar 2 L, Press-on cover
- Holder for suction jar 2L for rail
- Mobile stand
- PVC suction circuit with stop valve
3 mikroprocesorem řízené inkubátory
Microprocessor-controlled incubator
- Measurement and control of air temperature and body temperature
- Measurement and control of oxygen concentration (22 -75%)
- Measurement and control of relative humidity (40 - 95%)
- Electric bed positioning (Trendelenburg and anti-Trendelenburg) 12o
- 9' LCD display - display of actual and set values and the time recording of temperature, humidity and oxygen concentration with displaying trends
- 5 hand ports, 10 hose inputs
- Bed, extensible to both sides, which can be rotated by 45o
- The possibility of inserting the X-ray cassettes without opening the door
- Noise level in the space of the new-born (without closing 02) max. 38 db
- Body temperature probe – 1 pc, air filter - 1 pc, oxygen probes (2 pcs )
- Undercarriage with fixed height and a shelf
se 3 fototerapeutickými lampami LiLLy
Phototherapeutic lamp Lil,LY
- Long life of LED
- Addition to the standard blue light also white examination light
- Aiming points for precise light placement
- Automatic or manual regulation of radiation intensity of all colours
- Equipment programmable
- Patient body temperature monitoring with alarm
- Low noise and easy maintenance
Vše v exportním balení

Maximální celková cena poptávaného je 1 046 217,- Kč.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány z Programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021 a to do maximální výše 1 046 217,- Kč.

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
zahájení – prosinec 2019, dokončení - únor 2020.

Analýza příležitostí a rizik: Ředitelství ministerstva zdravotnictví Kurdské regionální vlády při Guvernorátu v Duhoku specifikovalo požadavky na dodávky dovybavení zdravotnického zařízení pro nemocnice v provincii Duhok, které jsou tímto ředitelstvím spravovány.
- pohotovost v Khalakhi v okrese Shikhan
- nemocnice a porodnice Gulan v Akre
- fakultní nemocnice Azadi v Duhoku
- nemocnice v Amedi
- porodnice v Zakho
- nemocnice v Hevi
Realizace účelově vázaného peněžní daru pro Guvernorát v Duhoku je v souladu se strategickými rozvojovými prioritami ČR v Iráku.
Bezpečnostní situace v Regionu iráckého Kurdistánu a v provincii Duhoku je dlouhodobě stabilní.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Včasné a úplné dodání požadovaného zdravotnického zařízení a vybavení a jeho uvedení do provozu.

Lhůta pro podávání nabídek je 30 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 a současně elektronicky na Generální konzulát ČR v Erbílu – erbil@embassy.mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Případné dotazy směrujte na erbil@embassy.mzv.cz
Děkujeme za spolupráci.

Kontaktní informace:

  • Kontaktní osoba: Aqrawe Hakar
  • Telefon: +964 662 253 948
  • Mobil: +964 7504480200
  • E-mail: hakar_aqrawe@mzv.cz

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: