Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem otevírá nové možnosti v Asii

9. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem otevírá nové možnosti v Asii Dne 8. prosince 2017 Evropská unie a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství. Její hlavní prvky byly dojednány již v červenci tohoto roku. Od té doby probíhaly intenzivní diskuze o technických detailech a nedořešených záležitostech (např. ochrana zeměpisných označení, regulatorní spolupráce, transparentnost).

Dohoda s Japonskem posílí vzájemnou spolupráci a přinese významné obchodní příležitosti – okamžitě se vstupem dohody v platnost bude odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do Japonska a po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bezcelních 97 % unijních vývozů. Japonsko rovněž přebírá mezinárodní standardy pro motorová vozidla, textil či zdravotnické prostředky, což českým výrobcům zajistí rovné podmínky.

Nové příležitosti se nabízí rovněž pro zemědělské vývozy – maso, mléčné výrobky i zpracované zemědělské produkty bude možné vyvážet buď zcela bezcelně, nebo s výrazně nižší sazbou. Odstraněny budou také netarifní překážky pro české výrobce piva. Součástí dohody jsou i závazky v oblasti udržitelného rozvoje, poprvé je např. zahrnut odkaz na Pařížskou klimatickou dohodu.

Dokončení dohody bylo oznámeno jen pár dní před zahájením Ministerské konference členů WTO v Buenos Aires. Jde tak o významný signál celému světu, že EU a Japonsko podporují volný obchod založený na pravidlech, sdílených hodnotách a ochraně nejvyšších standardů.

Pokud jde o další kroky, bude zahájeno právní čištění dohody a následný překlad do všech oficiálních jazyků EU. Dohoda bude poté předložena Evropskému parlamentu a členským státům ke schválení a v platnost by měla vstoupit ještě během působení současné Evropské komise, jejíž mandát vyprší v roce 2019. Současně budou probíhat vyjednávání o ochraně investic a řešení sporů investor – stát.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise – Generální ředitelství pro obchod.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek