Doklad k propuštění výrobků z hliníku do volného oběhu – informace

10. 5. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Doklad k propuštění výrobků z hliníku do volného oběhu – informace V článku naleznete praktické informace k podávání žádostí o vydávání kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků z hliníku do volného oběhu podle nařízení Komise Evropské unie uplatňovaného od 12. května 2018.

 Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/640, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí se od 12. května 2018 bude uplatňovat v rámci Evropské unie předchozí kontrola dovozu některých výrobků z hliníku z určitých třetích zemí.

Níže jsou uvedeny informace k podávání žádostí o udělení kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků z hliníku do volného oběhu.

Důležité upozornění:

K podání žádosti je nezbytné využít eFormulář žádosti o udělení kontrolního dokladu k dovozu hliníku. K vyplnění eFormuláře je potřeba mít nainstalovaný Software602 Form Filler, který lze bezplatně stáhnout ze stránek společnosti Software602.


Postup při vyplňování eFormuláře žádosti o udělení kontrolního dokladu:

1. Kliknutím na eFormulář si jej otevřete v prohlížeči 602XML Filler (po nainstalování výše uvedeného Software602 Form Filler).V otevřeném eFormuláři vyplňte povinná pole (Pozn. data vyplněného eFormuláře si může žadatel uložit na lokální disk svého počítače). Po vyplnění všech povinných polí proveďte kontrolu eFormuláře (tlačítkem „Provést kontrolu správnosti vyplnění formuláře“ na konci eFormuláře vpravo).

2. V případě, že se některé pole v eFormuláři označí červeně, je vyplněno nesprávně a je nezbytné jej opravit do požadovaného stavu.

Důležité:

V kolonce č. 10 eFormuláře je nezbytné uvést kód TARIC na deset míst dle seznamu kódů TARIC výrobků z hliníku podléhajících kontrole ODKAZ.


3. Po vyplnění odešlete eFormulář Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu jednou z následujících možností:

  • I. Připojit elektronické podpisy oprávněných osob a zaslat prostřednictvím datových schránek (lze využít tlačítko „Odeslat do datové schránky“ na konci eFormuláře). Při tomto způsobu odeslání, je nezbytné při vyplňování eFormuláře k němu připojit požadované přílohy v elektronické formě (obchodní doklad prokazující záměr dovážet; v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila; v případě podání žádosti jinou osobou než je k tomu oprávněna, plnou moc pro podání žádosti a osobní převzetí kontrolního dokladu). Elektronické přílohy se vkládají při vyplňování eFormuláře v části „Elektronické přílohy“, a to prostřednictvím tlačítka „Možnosti“, kde zvolíte „Vložit přílohu“. Pro vložení další přílohy použijte znaménko „+“. Po přidání všech požadovaných příloh v elektronické podobě, lze formulář elektronicky podepsat a zaslat prostřednictvím datové schránky.
  • II. Vytisknout vyplněný eFormulář (tlačítkem „Tisk formuláře“ na konci eFormuláře) a podepsaný oprávněnými osobami jej naskenovat a až následně elektronický obraz (včetně tzv. bar kódů, jež se vytisknou na poslední stranu eFormuláře) zaslat spolu s naskenovanými požadovanými přílohami (obchodní doklad prokazující záměr dovážet; v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila; v případě podání žádosti jinou osobou než je k tomu oprávněna, plnou moc pro podání žádosti a osobní převzetí kontrolního dokladu) do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (datová schránka ID: bxtaaw4).
  • III. Vytisknout vyplněný eFormulář (tlačítkem „Tisk formuláře“ na konci eFormuláře) a podepsaný oprávněnými osobami a v papírové formě (včetně tzv. bar kódů, jež se vytisknou na poslední stranu eFormuláře) jej spolu požadovanými přílohami (obchodní doklad prokazující záměr dovážet; v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila; v případě podání žádosti jinou osobou než je k tomu oprávněna, plnou moc pro podání žádosti a osobní převzetí kontrolního dokladu) zaslat poštou, nebo osobně doručit do sídla Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: Dittrichova 21, 120 00 Praha 2, případně prostřednictvím hlavní podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Před odesláním eFormuláře prostřednictvím datových stránek, nebo před jeho vytištěním provede systém kontrolu dat a umožní jeho odeslání nebo vytištění pouze v případě bezchybného vyplnění všech povinných údajů (viz kontrola uvedená výše v bodě 2.).

Důležité upozornění pro odesílání žádostí:

Z důvodu administrativního nastavení procesu zpracovávání žádosti je nezbytné, aby žádosti včetně příloh byly zasílány jednou z výše uvedených možností vždy samostatně.

Důležité upozornění pro vyplňování eFormulářů

Vzhledem k technickým parametrům eFormulářů, jejichž technologie vychází z elektronických inteligentních formulářů Software602, musí žadatelé při podávání žádostí prostřednictvím eFormuláře vždy využívat aktuální verzi eFormuláře staženou z internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V této souvislosti v rámci zkvalitnění služeb nabízí MPO ČR možnost zasílání automatických upozornění na změny na stránce Elektronické formuláře, na které jsou zveřejněny všechny eFormuláře Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě zájmu zašlete vaši kontaktní e-mailovou adresu pro zasílání informací o změnách na: elis@mpo.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek