Dominika: Finanční a daňový sektor

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v mil. ECS
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Příjmy 292,0 301 322 334 324
Výdaje 281,7 299 322 327 318
Bilance 10,4 2 0 7 6

Pramen: IMF

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance v ECS mil.
  2001 2002 2003 2004 2005
BĚŽNÝ ÚČET -140,77 -127,41 -119,96 -163,47 -252,10
A. zboží a služby -120,15 -88,89 -81,55 -118,69 -191,38
1. zboží -192,56 -158,59 -172,37 -229,97 -276,04
opravy zboží 0,03 0,02 - 0 0
sklady 2,62 2,54 2,73 4,13 4
2. služby 72,41 69,70 90,82 111,28 84,66
doprava -37,47 -35,24 -37,90 -42,82 -61,64
cesty 100,54 98,71 117,06 138,94 123,82
pojišt. služby -5,55 -7,04 -6,13 -10,45 -11,74
ost.obch.služ. 19,07 2,19 25,63 26,24 37,11
vládní služby -4,18 -6,02 -7,84 -0,63 -2,89
B. důchody -67,79 -75,35 -72,88 -90,02 -114,22
kompenzace zaměstnancům 3,76 1,53 1,68 4,25 3,73
investiční důchody -71,55 -76,88 -74,56 -94,27 -117,95
C. běžné transfery 47,17 36,83 34,47 45,24 53,50
vláda 16,00 2,80 1,02 -4,35 0,73
ost.sektory 31,17 34,03 33,45 49,59 52,77
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÍ ÚČET 130,36 110,38 111,21 115,31 253,96
a.kapitálový účet 48,53 55,34 50,71 72,44 49,36
kapit.transfery 48,53 55,34 50,71 72,44 49,36
nefin.aktiva - - - - -
b. finanční účet 81,83 55,04 60,50 42,87 204,60
přímé investice 46,21 54,30 84,98 70,67 87,97
portfolio investice -0,62 32,70 9,38 -6,66 10,22
ost.investice 36,24 -31,96 -33,86 -21,14 106,41
CELKOVÁ BILANCE -10,41 -17,03 -8,75 -53,1 -30,9
FINANCOVÁNÍ -9,34 -33,85 -7,34 15,85 -38,97
Změna ve vládních zahraničních aktivech -4,34 4,67 -1,30 1,09 -20,36
Změna v rezervách -5,00 -38,52 -6,04 14,76 -18,61

Pramen: Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)

Devizové rezervy (v mil. USD) v letech 2005–2009
2005 2006 2007 2008 2009
35 35,5 37 41 38

Pramen: IMF

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost, dluhová služba
  2000 2001 2002 2003 2004
Veřejný dluh v % HDP 56,4 67,5 79,9 84,4 81,2
Dluhová služba v % exportu 7,4 10,9 11,8 19,5 20,8
Celkový dluh v mil. USD 152,4 177,1 202,6 221,1 235,4

Pramen: IMF

 V letech 2005 až 20010 veřejný dluh dosahoval lepších výsledků a podařilo se jej stlačit na 55 % HDP (2009). Dluhová služba činila i nadále 20 % exportu, přičemž celkový dluh se pohyboval v těchto letech mezi 250 a 300 mil. USD.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému v zemi je Východokaribská centrální banka (Eastern Caribbean Central Bank), která je centrální bankou pro všechny členské země Caricomu se sídlem na St. Kitts. Funkci národní banky plní National Bank of Dominica, která je největší bankou v zemi a třetí největší mezi zeměmi OECS.

Hlavní banky

 • AID Bank (Agricultural Industrial Development Bank)
 • Eastern Carribean Central Bank
 • First Caribbean International Bank (dříve Barclay´s Bank)
 • Royal Bank of Canada
 • The Bank of Nova Scotia
 • National Bank of Dominica

Pojišťovny

 • ALICO
 • American Home Assurance Co.
 • American Life Insurance Co.
 • Barbados Fire and Commercial Insurance Col. Ltd.
 • Barbados Mutual Life Assurance Society
 • Beacon Insurance Co. Ltd.,
 • British American Insurance Co. Ltd.
 • Colonial Life Insurance Co. (T´dad) Ltd.
 • Curtis Tonge Insurance
 • First Domwestic Insurance Co. Ltd.
 • Gulf Insurance Ltd.
 • Life of Barbados Ltd.
 • Lloyds
 • United Insurance Co. Ltd.
 • Walton Insurance Company Ltd.
 • New India Assurance Co. Ltd.
 • Windward Islands Crop Insurance (1988) Ltd. a další

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Dominika je považována za daňový ráj, který je založen na britském obecném právu a preferuje lidská práva a svobody. Hlavním typem společností registrovaných na Dominice jsou společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a investiční činností (International Business Companies – IBC), offshore companies. Všechny tyto offshore companies řádně registrované na Dominice jsou osvobozeny od daní na minimálně 20 let. Dominika nemá podepsanou žádnou dohodu o zamezení dvojího zdanění. K provozování offshore společností je nutné uhradit pouze malý vládní poplatek (government duty) podle výše upsaného a splaceného kapitálu. Za nezaplacení tohoto poplatku jsou finanční sankce, nejvýše však 25 000 USD.

Roční účetní uzávěrky

Na Dominice se nevyžaduje audit, zástupce firmy však musí mít k dispozici kopie zakládacích listin a stanov, certifikát o registraci společnosti a kopii rejstříku ředitelů. Pro registraci společnosti je třeba minimálně 1 ředitel a 1 společník, rezidentní nebo cizinec, ředitel může být majitelem firmy, není nutné zaměstnávat místní sekretářku. Na výši autorizovaného kapitálu nejsou stanoveny žádné požadavky a lhůty pro jeho splacení. Částka kapitálu nemá vliv na registraci a roční vládní poplatek. Akcie mohou být vystaveny s deklarací nominální hodnoty nebo bez, i v tvrdé měně.

Daně stanovené dominickou vládou zahrnují progresivní daň z příjmu fyzických od 0 % do 40 %, daň z příjmu právnických osob 35 %, dávky sociálního zabezpečení, daň z maloobchodu 3 % z brutto příjmů a daně z převodu a ocenění půdy. Na výnosy z kapitálu nejsou stanoveny žádné daně, s výjimkou daně z ocenění půdy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek