Dominika: Investiční klima

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Dominika je poměrně významnou a vyhledávanou investiční destinací v Karibiku, jejímiž hlavními pobídkami pro příliv zahraničního kapitálu jsou stabilní investiční klima, výkonný a nezávislý soudní systém, ideální geografická poloha poskytující přístup do Karibiku, nulové daně z kapitálu, nulové dědické daně a daně z pozůstalosti, neexistující omezení pro repatriaci zisků, možnost vlastnit 100 % společnosti registrované na Dominice, neexistuje kontrola zahraniční směny, snadné spojení letecké, námořní a dobrá silniční infrastruktura a příznivé klima pro turistiku a cestovní ruch.

Objem zahraničních investic na Dominiku je omezen, především pro nedostatečnou infrastrukturu na tomto ostrově, která by podporovala industrializační programy. Investice rostly v 90. letech během vlády premiéra Charlese, a to hlavně do zemědělství. Komercializace produkce banánů je monopolizována evropskými multinacionálními společnostmi. Daňové prázdniny a výjimky z cel jsou jednou z hlavních investičních pobídek.

Oblast poblíž Canefield letiště je průmyslovou zástavbou a zpracovatelskou exportní zónou. Vládní agentura pro průmyslový rozvoj dosáhla významných úspěchů v přilákání kapitálových investičních fondů na ostrov. Také autorizace zřizovat offshore společnosti ve finančním průmyslu může přilákat investice, jakož i zvýšit cestovní ruch. Další investiční pobídky zahrnují, jak již výše uvedeno, repatriaci zisků, možnost vlastnictví půdy cizinci po zaplacení licenčních poplatků, výstavbu závodů a průmyslových objektů a pobytová aj. povolení.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice se dle odhadů (detailní důvěryhodné informace nejsou k dispozici) pohybují kolem 10 mil. USD ročně.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

V teritoriu Společenství Dominika nejsou registrovány žádné české investice.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Turistika a s ní spojená odvětví, jako hotelnictví, gastronomie a restaurace, participace při výstavbě nových ubytovacích kapacit, hlavně hotelů s mezinárodními investicemi, dále bankovní a pojišťovací služby. Na realizaci probíhajících rozvojových projektů v infrastruktuře se podílí hlavně Velká Británie, USA, Kanada a EU. Privatizační projekty nejsou žádné.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

ZÚ Caracas, stejně jako ostatní členské státy EU monitorující toto teritorium z Venezuely, nezaznamenal případy ztrát českých subjektů zahraničního obchodu, vzniklých při investování a exportu do teritoria.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek