Dominika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR nemá se Společenstvím Dominika uzavřeny žádné smluvní vztahy.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR – Dominika v tis. USD
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vývoz 9 49 46 2 0 386 4
Dovoz 50 0 11 142 190 97 315
Obrat 59 49 57 144 190 483 319
Saldo -41 49 35 -140 -190 289 -311

Pramen: statistiky ČSÚ, 2008

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky (2007)

Polymery propylenu a ostatních olefinů, elektrické transformátory, statické měniče, polymery ethylenu

Hlavní dovozní položky (2007)

Výrobky pro přepravu, balení zboží, zátky, víčka aj. z plastů, osobní auta aj. vozidla motorová pro přepravu osob, ruční měřidla, kreslicí a rýsovací přístroje

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Trh Dominiky je pro české obchodní zájmy příliš malý, vzdálený a neperspektivní. Jde o teritorium rozlohou a počtem obyvatelstva zanedbatelné, které se orientuje zejména na zemědělskou výrobu a turistické tranzitní služby. Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a není perspektiva jejího výraznějšího zvýšení. Budoucí obchodní výměna bude i nadále probíhat na bázi ad hoc kontraktů. Určité možnosti existují v dovozu tropických zemědělských produktů (banány, kokosové ořechy, citrusy).

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na ostrově neexistují smluvní zástupci, kteří by spolupracovali při dovozu a vývozu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce s partnery z ČR, joint venture ve vzájemném obchodě není registrován, obchodní výměna probíhá na bázi ad hoc kontraktů.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas neregistruje žádné poptávky po českém zboží a službách, s výjimkou připravované kontraktace první dodávky pistolových nábojů ze Sellier Bellot pro dominickou policii.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v r. 2007 poskytla Dominickému společenství humanitární pomoc ve výši 25 000 USD na odstraňování následků uragánu Dean v září 2007.

Rozvojová spolupráce s tímto teritoriem nebyla navázána a nejsou rozpracovány žádné projekty rozvojové pomoci.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb není statisticky zachycena ani v ČR a podle dostupných informací z Dominiky ani dominickými úřady.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek