Dominika: Očekávaný vývoj v teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Na Dominice se podle dostupných informací nepřipravuje žádná daňová, penzijní aj. reforma, která by měla dopad na ekonomickou sféru země a ovlivnila významnějším způsobem vnitřní a zahraniční obchod země. Naopak se očekává další liberalizace obchodu, snižování cel a příliv investic do nových rozvojových projektů.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

ZÚ Caracas nemá k dispozici informace ani poznatky o přípravě nových zákonů, které by se mohly dotýkat obchodního a investičního klimatu v zemi.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro český export jsou uvedeny v bodě 7.4. této STI.

Pozn. ZÚ Caracas:

Při zpracování této STI byly využity všechny dostupné, zejména internetové zdroje. ČR a ZÚ nemají v relaci Dominika žádné zastoupení využitelné pro získávání relevantních informací o makroekonomických ukazatelích trhu, rozpočtu, platební bilanci, zahraničním obchodě, vzájemné obchodní a ekonomické spolupráci ČR apod. Podrobné makroekonomické údaje a rozbor účetní uzávěrky země nejsou k dispozici, zpracovávají se pouze pro potřeby regionální centrální banky CARICOMu, Eastern Caribbean Central Bank se sídlem na St. Kitts.

Tuto STI je proto třeba považovat jen za základní orientační a úvodní informaci o tomto minitrhu určenou pro české podnikatele cestující do teritoria.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek