Dominika: Základní informace o teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ /COMMONWEALTH OF DOMINICA/

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 754 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 85 tisíc obyvatel (2009)
 • Hustota: 95 obyvatel/km2
 • Městská populace: 73 % (2009)
 • Pracovní síla: 48 000 (2009),
  • 40 % v zemědělství,
  • 28 % ve službách,
  • 32 % v průmyslu
 • Vzdělanost: povinná školní docházka do 12ti let, 96% vzdělanost u mužů, 95% u žen

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1 %

dětská úmrtnost:

 • méně než 5/1 000 živě narozených      

délka života:

 • muži 72 let, ženy 77 let
  • 0–14 let – 38 %
  • 15–59 let – 47 %
  • 60 let a víc – 15 %                

nemocniční lůžka na 1 000 obyv.:

 • 4,2

přístup ke zdrojům pitné vody:

 • 100 % městské populace
 • 90 % venkovské populace

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • převážně afrického původu a zbytky původních obyvatel Arawaků

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • římskokatolické 77 %
 • protestanti 15 %
 • metodisté 5 %

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, rozšířena i francouzská patois

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

administrativní rozdělení:

 • 10 hrabství

hlavní město:

 • Roseau 14 500 obyvatel

další města:

 • Portsmouth, Marigot, Mahaut, Atkinson, Grand Bay   

přístavy:

 • Roseau, Portsmouth, Berekua, Marigot

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Hlavní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • 1. května – Svátek práce
 • 2. července – Den Caricomu
 • 1. pondělí v srpnu – Bankovní svátek
 • 3.–4. listopadu – státní svátek – Den nezávislosti
 • 25.–26. prosince – Vánoční svátky

Proměnlivé svátky:

 • karneval 2 dny, Velký pátek, Velikonoční pondělí, Svatodušní pondělí

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Jako i v ostatních zemích Karibiku není dochvilnost silnou stránkou místních obchodních kruhů. Obvyklé je zpoždění do 30. minut. Před zahájením konkrétního obchodního jednání se očekává výměna zdvořilostních frází a obecných aktuálních informací o dění na ostrově a jeho postavení v Karibské oblasti. Je obvyklé vyjádřit zájem o firmu partnera, jeho rodinu, záliby apod.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Návštěvníci teritoria si platí zdravotní péči a služby, proto se doporučuje, aby zahraniční cestovatelé byli vybaveni mezinárodním lékařským pojištěním.

Očkování:

Vyžaduje se očkovací certifikát proti žluté zimnici u cestujících nad 1 rok věku, kteří přijíždějí z infikovaných oblastí. Ve venkovských oblastech je riziko tyfu a obrny.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Na zahraniční cesty, emigraci nebo repatriaci nejsou žádná omezení. Míra migrace činí asi 25 osob na 1 000 obyvatel. Počet migrantů žijících na Dominice se odhaduje na 5 % z celkového počtu obyvatel.

Pro cesty na Dominiku se vyžaduje platný pas nejméně 6 měsíců. Na cestu českých státních příslušníků do 21 dní jejich pobytu se nevyžaduje vízum, ale cestovatelé musí mít zpáteční letenku nebo lodní lístek. Při pobytu delším než 21 dnů se musí návštěvníci Dominiky obrátit na Immigration Department Police Headquarters v Roseau se žádostí o vízum a legalizaci pobytu.

Návštěvníci Dominiky by měli být informováni o možnostech globálních rizik, vyplývajících z náhodných mezinárodních teroristických útoků proti civilním cílům, zejména v místech hojně navštěvovaných turisty. Mohou být zaznamenány i případy krádeží a běžné pouliční kriminality. Bezpečnostní situace se může rychle měnit, proto se doporučuje konzultovat situaci před cestou na:

British Foreign and Commonwealth Office
telefon: 0845-850 28 29,
webové stránky: fco.gov.uk

US Department of State
webové stránky: travel.state.gov./travel

Období uragánů postihuje Dominiku obvykle od června do listopadu.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Viz předchozí bod 1.13.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do 31. 1. 2011).

Adresa:                       

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A
Venezuela
telefon: 0058-212-261 17 46, 261 85 28
fax: 0058-212-266 39 87
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz; commerce_caracas@mzv.cz - pro obchodní záležitosti

Působnost ZÚ Caracas:

Venezuela, Guyana, Surinam, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

Honorární konzulát ČR v Dominice není.  Na Dominice není žádný rezidentní ZÚ některého z členských států EU.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrově Dominika své zastoupení ani kontaktní kancelář.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, hasiči, policie: 999
 • Předvolba pro mezinárodní volání: 00011
 • Telefonní kód země: 001-767

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK AGENCY
Roseau
telefon: 001-767-4488001
fax: 001-767-4488002

NATIONAL BANK OF DOMINICA
P.O.Box 271
64, Hillsborough Street
Roseau
telefon: 001-767-4484401, 2, 3, 4 nebo 767-2552300
fax: 001-767-4483982

CHAMBER OF COMMERCE DOMINICA
Association of Industry and Commerce
P.O.Box 85
111, Bath Road
Roseau
telefon: 001-767-4481000
fax: 001-767-4481110

DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION
P.O.Box 384
17, Castle Street
Roseau
telefon: 001-767-4403430
fax: 001-767-4403433
e-mail: dhta@cwdom.dm

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek