Dominikánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

   2014 2 015 2 016 2017 2018
Vývoz z ČR   7 433 14 247 13 771 5 868 12 699
Dovoz do ČR 13 868 14 179 15 154 17 819 18 356
Obrat 21 301 28 426 28 925 23 688 31 055
Saldo -6 434 68 -1 383 -11 951 -5 657

údaje v tis. USD

Zdroj dat: ČSU

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR

 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis USD)
8517 Telefonní přístroje, vč telefonů pro celulární sítě 7 220 6 193
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 61 428 816
9405 Svítidla a osvětlovací zařízení, vč. reflektroů a světlometů 3 532 679
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně aj. základny 26 532 553
8429 Buldozerysrovnávače rypadla apod. s pohonem 49 680 499
8453 Stroje pro zpracování kůží ap opravy obuvi 7 155 369
4819 Krabice pytle aj pořadače aj. pořadače z papíru 161 051 353
6810 Výrobky z cementu betonu kamene umělého 128 149 273
9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné 16 259 227
3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité 101 721 213

zdroj: ČSU

 

Dovoz do ČR

 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis USD)
3006 Zboží farmaceutické jiné  25 070 5 031
9018 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské  97 471 4 932
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry  170 215 2 735
2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek  9 970 1018
0803 Banány vč planejnů čerstvé sušené  1 284 526  922
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně  6 455 773
6403 Obuv se svrškem z usně  5 372 422
0804 Datle fíky ananas avokádo apod. čestvé sušené  115 257 309
3401 Mýdlo ap výrobky papír plsť aj pokryté mýdlem  1 155 308
3005 Vata gáza obinadla ap. zboží 1 091 216

zdroj: ČSU

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Jak dominikánské, tak české statistiky nevykazují žádné údaje o vzájemné obchodní výměně v oblasti služeb. Centrální banka DR ani žádná jiná instituce tuto databázi nevede. Nicméně byl zaznamenán trend růstu zájmu českých investorů o dominikánský trh v cestovním ruchu a zvyšoval se také počet českých turistů v organizovaných turistických zájezdech do DR. Každoročně se zvyšuje zájem o nákup nemovitostí v DR k rekreačním účelům.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V posledních letech je pro český export nejdůležitější firmou soukromá dovozní a distribuční společnost Peravia Motors c.a., Santo Domingo, která každoročně zajišťuje objemově zajímavé dovozy českých osobních aut Škoda na trh. Na významu dále nabývají soukromé společnosti dovážející ruční zbraně a munici, papír a karton, sklo a skleněné výrobky, bižuterii aj. výrobky především lehkého a spotřebního průmyslu.

Na DR nejsou registrovány žádné společné česko-dominikánské podniky. Jiné formy ekonomické spolupráce než přímý vývoz a dovoz za úplatu nejsou s českými partnery realizovány.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Hlavním cílem modernizace státu byla privatizace státních společností, ve smyslu zákona č. 141-97 o reformě veřejných společností z června 1997. Tento zákon umožňuje soukromým společnostem získat 50 % podíl na kapitálu a řízení veřejných společností na základě mezinárodních licitací. Hlavní privatizační projekty zahrnují následující odvětví:

  • leasing na 25 let cementářské firmy Cementos Nacionales a těžebních firem Marmotech, Mines of Salt and Plaster a National Marble Company, kapitalizaci mlýnů na mouku Molinos Dominicanos a národní letecké společnosti Dominicana de Aviación
  • výroba a distribuce energie - generační jednotky CDE (Itabo a Haina) byly převedeny do Seaboard Corporation a New Caribbean Consortium, zatímco společnosti distribuce elektrické energie do Union Fenosa (North and West Distribution Units) a AES (South Distribution Unit) - možnost participace v energetice ve spolupráci se státní organizací CDEEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ing. Jeremías Santana - Director)
  • leasing 10ti cukrovarů náležející státní Consejo Estatal del Azucar (CEA)
  • probíhá privatizační projekt modernizace, expanze a správy veřejných letišť (AILA, Gregorio Luperon, María Montez a Arroyo Barril), které byly sdruženy do konsorcia AERODOM (Consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI).

Dominikánská republika má jednu z nejrozvinutějších infrastruktur telekomunikací v regionu. Vhodným odvětvím pro české investice je sektor telekomunikací a služeb, zejména pro turistiku (hotelnictví, restaurace aj.), bankovnictví a pojišťovnictví, sektor dopravy, výstavba silniční infrastruktury a rekonstrukce železniční infrastruktury a investice do těžebního průmyslu, do sektoru hornictví. V zemi je ústavou zajištěno soukromé vlastnictví. Jiné velké privatizační projekty strategických odvětví národního hospodářství neexistují. Rozvojové projekty jsou vyhlašovány spíš na regionální úrovni a jsou směrovány do ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, zalesňování a ekologických staveb a do rozvoje turistiky.

Dominikánská vláda prosazuje ambiciózní programy podpory konkurenceschopnosti národních odvětví, hlavně v zemědělství, jako základní krok v rámci globalizačních procesů ekonomiky. Byla přijata tato opatření na podporu růstu konkurenceschopnosti:

  • vytvoření National Bank of Competitiveness s cílem zajistit financování rozvoje strategických ekonomických sektorů
  • přijetí Zákona 1-02 o antidumpingových opatřeních, který má chránit místní producenty před dovozy ze zahraničí za nižší ceny než jsou ceny prodejní v zemi původu
  • různá opatření se záměrem zvýšit konkurenceschopnost dominikánských exportů a společností ve volných zónách

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek