Dominikánská republika: Očekávaný vývoj v teritoriu

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V r. 2011 se neočekávají žádné významné změny v legislativě země, které by měly dopad na ekonomickou sféru. Daňová, penzijní ani pozemková reforma se nepřipravuje. Vláda se již několik let zabývá možností privatizace státní elektrárenské společnosti CDE.

Dohoda o volném obchodu CAFTA mezi zeměmi Střední Ameriky, Dominikánské republiky a USA zaručuje DR bezcelní odbyt převážně zemědělských produktů na obrovský americký trh.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Dominikánská republika dle dostupných informací nepřipravuje žádnou novou daňovou ani jinou reformu, která by mohla v r. 2007 ovlivnit podnikatelské klima v zemi, příp. zhoršit podmínky pro podnikání zahraničních i domácích investorů.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové, i když poněkud omezené možnosti pro český export, se objevují v oborech vázaných na výrobu osobních aut Škoda, které již několik let tvoří základ českého exportu do teritoria. Konkrétně by se mohlo jednat o dodávky autopříslušenství a vybavení osobních aut, zapalovací svíčky, náhradní díly od dalších českých výrobců mimo Auto Škodu Mladá Boleslav (vstřikovací trysky, startéry, elektropříslušenství, nářadí a dílenské opravárenské zařízení, pneumatiky pro silniční vozidla i pro užitková vozidla, ložiska apod.).

Nové investiční a exportní možnosti jsou pro české výrobce a exportéry zařízení pro tepelnou energetiku, hornictví a úpravu minerálu a geologické služby.

Z oboru spotřebního zboží a zboží pro různá průmyslová odvětví se jeví dobré možnosti dalšího růstu odbytu papíru a kartonů aj. obalového materiálů, broušeného skla a skleněných výrobků pro domácenské použití, skleněných stavebních bloků a bezpečnostního skla, čerpadel, výrobků ze železa a oceli, vybraných potravinářských specialit a nápojů, ručních sportovních zbraní, strojů a zařízení pro průmysl obalové techniky a nápojový průmysl apod.

Jiné formy ekonomické spolupráce než je přímý vývoz a dovoz zboží a služeb za úplatu nejsou v současné době v jednání.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek