Dominikánská republika: Vnitropolitická charakteristika

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

2.1. Stručná charakteristika politického systému

 • státní zřízení republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem
 • platná ústava vyhlášena 28. 11. 1966 (dodatek ústavy schválen 25. 7. 2002, který dovoluje prezidentům sloužit víc než jedno volební období)
 • ústavní a politický systém reprezentativní demokracie prezidentského typu se vzájemně oddělenými mocemi: výkonnou, zákonodárnou a soudní
 • moc výkonná v čele prezident republiky, který jmenuje a odvolává členy vlády (státní tajemníky), řídí jednání vlády a odpovídá za její fungování
 • moc zákonodárná dvoukomorový Národní kongres složený ze Senátu (32 členů, z toho 30 senátorů ze strany PRD – Partido Revolucionario Dominicano a po jednom ze strany PLD – Partido de la Liberacion Dominicano a PRSC – Partido Reformista Social Cristiano) a Poslanecké sněmovny (150 členů, z toho 72 poslanců za PRD, 40 za PLD a 38 za PRSC), členové Národního kongresu jsou voleni na 4 roky (poslední volby v r. 2008)
 • předseda Senátu: Reinaldo Pared Pérez
 • předseda Poslanecké sněmovny: Julio César Valentín
 • moc soudní Nejvyšší soud, 9 odvolacích soudů, 30 soudců první instance
 • Volební systém: platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let, členové Národního kongresu jsou voleni na 4 roky ve všeobecných a přímých volbách (poslední volby v květnu 2008)
 • Hlavní politické strany – vládní strany: Strana Dominikánského osvobození (PLD) prezidenta Leonela Fernándeze, Dominikánská revoluční strana (PRD), Reformní strana sociálně křesťanská (PRSC), Národní pokroková fronta (FPN).

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

 • Leonel Fernádez Reyna

Od 16. 8. 2004, Strana Dominikánského osvobození – PLD, je zároveň odpovědný za chod vlády, která je orgánem prezidenta. Dle ústavy je volený ve všeobecných volbách na čtyřtleté období. V r. 2008 zvolen znovu.

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

 • výkonný viceprezident Rafael Alburquerque de Castro
 • ministr vnitra a policie Francisco Almeida Rancier
 • ministr zahraničí Carlos Morales Troncoso
 • ministr financí Vicente Bengoa Albiyu
 • ministr obrany Admirál Sigrido Pared Perez
 • ministryně školství Alejandrina Germán
 • ministr kultury José Rafael Lantigua
 • ministr práce José Ramón Fadul
 • ministr veřejného zdravotnictví a sociálního zabezpečení Bautista Rojas Gomez
 • ministr průmyslu a obchodu Francisco Javier García Fernández
 • ministr životního prostředí a přírodních zdrojů Maximiliano Puig Miller
 • ministr zemědělství Amilcar Romero
 • ministryně vysokého školství, vědy a technologie Ligia Amada Melo viuda Cardona
 • ministr - vedoucí prezidentské kanceláře Danilo Medina Sánchez
 • ministr veřejných prací a komunikací Manuel de Jesús Pérez
 • ministr sportu Felipe Payano
 • ministr turistiky Felix Jimenez Jimenez
 • ministryně pro ženské otázky Gladis Gutierrez
 • ministr mládeže Manuel Crespo
 • ministr bez portfeje Miguel Mejía
 • ministr bez portfeje Eduardo Selman

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek