Dominikánská republika: Zahraničně-politická orientace

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

  • OSN (AIEA, FAO, ICAO, IFAD, IHO, ILO, IMO, IMF, ITU, UNCTAD, UNESCO, UPU, WHO, WMO), ACP, OAS, AEC. ALADI, Andské společenství, G-3, OPEC, MAAE, BIRF, CFI, Skupina 77, INTERPOL, INTELSAT, CARICOM (pozorovatel), IADB, IBRD, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IFRCS, IOM, IPU, OPANAL

Zahraniční politice Dominikánské republiky dominují vztahy s USA, zeměmi Karibské oblasti a Střední Ameriky, dále s Venezuelou, Mexikem, Brazílií a Argentinou. Specifické jsou vztahy k Haiti. S Kubou udržuje DR především kontakty obchodní, diplomatické styky neexistují. Čilá je relace se státy EU (Španělsko, Německo, Itálie, Francie). Ve vztahu k USA nabrala dominikánská zahraniční politika v poslední době na značné dynamice, v březnu 2004 podepsala DR s USA dohodu o odstranění všech obchodních překážek ve vzájemném obchodě, což znamená začlenění DR do Středoamerické zóny volného obchodu CAFTA a umožňuje volný obchod DR i s ostatními členy tohoto uskupení (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras a Nikaragua). I po omezení množství cukru vyváženého z DR zůstává zemí s nejvyšší cukernou kvótou se 185 000 tunami ročně. Specifikem zahraniční politiky jsou vztahy k sousednímu Haiti. První návštěva nově zvoleného haitského prezidenta Reného Prévala vedla do DR, kde ujistil o zájmu na dobrých sousedských vztazích.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Kromě integračních smluv uzavřela Dominikánská republika některé významnější ekonomické multilaterální dohody:

  • Dohoda o zóně volného obchodu mezi DR a CARICOMem (1998)
  • Dohoda o zóně volného obchodu mezi USA-CAFTA a DR (2004)
  • Dohoda o zóně volného obchodu mezi DR a Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem a Nikaraguou (1998)
  • Asociace karibských států AEC (1992)
  • Free Trade Area of the Americas FTAA (2005)

Pokud jde o integrační snahy, zaměřuje se dominikánská diplomacie na integraci regionální, a to v rámci Karibského společenství CARICOM, kde požádala o změnu na plnoprávného člena, a v rámci AEC (Asociace karibských států). Má zájem vystupovat jako vůdčí země Karibské oblasti. Úspěchem DR bylo její začlenění do Dohody o volném obchodu zemí Střední Ameriky (Kostarika, Nikaragua, Honduras, Guatemala a Salvador), USA a DR. DR také participuje na projektu venezuelského prezidenta Huga Cháveze Petrocaribe, ve kterém nabízí Venezuela dodávky ropy za preferenčních cen a výhodných platebních podmínek.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR. (Od r.2003 se vedla jednání o Diohodě o ochraně investic, nebyla však dokončena a po vstupu ČR do EU nebudou jednání aktivována).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek