Dominikánská republika: Zahraniční obchod země

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance Dominikánské republiky (2005–2009 v mil. USD)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Vývoz 6 144 6 440 7 866 7 549 6 321
Dovoz 7 366 8 745 -12 832 -16 821 -14 783
Obrat 13 511 15 185 20 698 24 370 21 104
Saldo -1 221 -2 305 -4 966 9 272 -8 462

Pramen: Depto. Internacional, Subdireccion de Balanza de Pagos, Div. de Análisis de Exportaciones e Importaciones, Bco. Central, RD
+/ dovozy národní bez dovozů do volných zón
pr – předběžně, 2006 dle platební bilance

Celkové dovozy (2005–2009 jako % HDP dle metodologie r. 1991)
2005 2006 2007 2008 2009
29,0 31,4 35,1 33,2 35,0

Pramen: UAAES/SEEPyD s informací BCRD

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři v dominikánském vývozu (v %)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
USA 44,6 34,0 34,5 42,0 41,0 45,0
Haiti 12,6 17,3 17,1 13,0 14,0 16,0
Portoriko 14,7 14,4 13,6 15,0 16,0 16,0
Belgie 3,6 1,5 2,4 3,1 1,2 2,3
Velká Británie 3,5 5,5 4,7 4,0 5,0 5,0
Španělsko 1,8 3,3 4,3 1,8 3,3 4,3
Jamajka 2,0 1,6 2,5 2,0 1,8 3,0
Německo 1,2 0,5 0,9 10 0,8 0,7
Kanada 1,9 0,9 0,6 2, 1,2 0,8
Holandsko 1,2 1,7 0,5 1,2 1,3 0,6
Kuba 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,5
Itálie 1,8 2,0 1,7 2,0 1,9 1,6

Pramen: UAAES/SEEPyD, BCRD

Největší obchodní partneři v dominikánském dovozu:

 • USA (přes 40 %), dále Čína, Jižní Korea, Taiwan, Portoriko a země EU (Itálie, Španělsko, Německo).

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Dominikánský vývoz v r. 2009 (mil. USD)

I. Volné zóny celkem: 4 553,7

 • konfekce a textil: 1 641,6
 • elektrické výrobky: 666,8
 • klenotnictví a šperkařství: 632,0
 • lékařské a farmaceutické výrobky: 294,1
 • výroba obuvi: 287,8
 • výroba tabáku: 365,2
 • ostatní: 666,0

II. Cukr a deriváty z cukrové třtiny: 132,5

 • surový cukr: 104,8
 • melasy a medy: 27,7

III. Káva a výrobky z kávy: 18,3

 • káva v zrnech: 8,8
 • kávové výrobky: 9,5

IV. Kakao a výrobky z kakaa: 67,0

 • kakao v zrnech: 57,8
 • výrobky z kakaa: 9,2

V. Tabák a tabákové výrobky: 11,4

 • tabák v listech: 5,2
 • tabákové výrobky: 6,2

VI. Minerály: 709,9

 • ferronikl: 709,9

VII. Zboží získané v přístavu: 374,9

 • paliva. 356,3
 • potraviny: 18,6

VIII. Ostatní produkty: 617,0

Export celkem: 6 484,9

Dominikánský dovoz v r. 2009 (mil. USD)

I. Spotřební zboží: 4 444,7

 • trvanlivé (auta, elektrospotřebiče aj.): 699,2
 • části a komponenty spotřebního zboží: 23,7
 • nářadí: 22,1
 • náhradní díly vozidel: 155,7
 • plynové a elektrické ohřívače: 18,4
 • hotové potravinářské produkty a polotovary vč. čištěných rostlinných olejů: 390,1
 • mléka: 114,3
 • konzumní rýže: 18,9
 • rafinovaný cukr: 0,2
 • medicínské a farmaceutické výrobky: 245,5
 • bílé ropné deriváty (paliva): 1 835,6
 • ostatní spotřební zboží: 921,0

II. Suroviny: 2 987,0

 • pro zemědělství: 73,7
 • pro potravinářský průmysl (nezpracované): 120,5
 • rostlinné potravinářské oleje (surové nebo čisté): 72,7
 • kukuřice volně na přípravu potravin a krmiv: 145,2
 • surový hnědý cukr: 34,5
 • dřevo: 124,4
 • suroviny pro textilní průmysl: 59,7
 • suroviny pro obalový průmysl: 43,7
 • suroviny pro nápojový průmysl: 57,9
 • nezpracovaný tabák: 5,2
 • pšenice volně ložená: 74,3
 • surová ropa nebo rekonstituovaná (palivo): 952,6
 • uhlí – minerál: 47,2
 • živočišné a rostlinné tuky a oleje: 22,9
 • chemické produkty anorganické: 51,0
 • chemické produkty organické: 55,7
 • umělé plastické hmoty: 197,8
 • papír a karton na výrobu celulózy: 126,0
 • železné a ocelové odlitky: 391,6
 • ostatní suroviny a polotovary: 330,4

III. Investiční zboží: 1 366,1

 • pro zemědělství: 57,3
 • pro stavebnictví: 86,2
 • pro dopravu: 237,4
 • pro průmysl: 259,4
 • náhradní díly strojů a zařízení: 293,7
 • ostatní kapitálové statky: 432,1

Import celkem: 8 797,8

Pramen: Banco Central de la República Dominicana

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dominikánský trh je liberální s otevřeným tržním prostředím pro podnikání a pro vstup zahraničních investorů do všech odvětví národního hospodářství. Politika vlády umožňuje volné působení zahraničních firem na trhu. Zahraniční obchod se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky, výjimkou je však speciální materiál. Doklady obvykle vyžadované při dovozu jsou:

 • celní deklarace
 • obchodní faktura
 • přepravní dokumenty (Bill of Lading, Airway Bill ap.)
 • podle druhu zboží certifikát kvality, sanitární, fytosanitární, o původu zboží apod.

Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón. Kontrola vývozu má pouze statisticko-evidenční účel.

Dovoz zboží přes dominikánskou celnici může být pomalý a byrokratický a výklad celnice může provokovat stížnosti obchodníků a arbitráž. Dominikánská vláda zavedla způsob celního oceňování podle WTO v r. 2001. Na dovoz zemědělských produktů se vyžaduje zdravotní povolení, zejména na dovoz živého dobytka z USA.

DR nemá agresivní vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu. DR nemá agresivní vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

V souvislosti s trendem dominikánské vlády otevírat ekonomiku, a to zejména prostřednictvím volných zón, dochází k postupnému uvolňování ochranářských obchodních a investičních bariér. Dovoz výrobků určených pro preferovaná odvětví, zejména zemědělství je zvýhodněn.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

V zemi je síť celkem 59 průmyslových volných zón, ve kterých operuje téměř 600 společností v podmínkách bezdaňového režimu a se speciálními celními výhodami a s více než 200 000 zaměstnanci. Domácí a zahraniční firmy jsou vyňaty z dovozních cel, korporativních daní z příjmu a daní ze staveb. Společnosti mohou volně repatriovat své zisky v plné výši. Tyto pobídky posílily zejména textilní průmysl, výrobu obuvi, šperkařství, zpracování tabáku, výrobu elektroniky a lékařských nástrojů, zařízení a vybavení nemocnic a dopravní, skladovací a manipulační služby. Činnost volných zón v Dominikánské republice je řízena přímo zvláštním radou pro volné zóny (Consejo Nacional de Zonas Libres). Vývoz firem, které operují ve volných zónách, má rostoucí trend od r. 1993, svého vrcholu dosáhl v r. 2000 s objemem vývozu cca 4 770,6 milionů USD FOB. V dalších letech se export volných zón vyvíjel následovně:

 • 2001: USD 4 481,6
 • 2002: USD 4 317,0
 • 2003: USD 4 398,8
 • 2004: USD 4 416,5
 • 2005: USD 4 734,7
 • 2006: USD 4 553,7
 • I v  letech 2007–2009 se vývoz z volných zón pohyboval mezi 4,5–5 mld. USD.

První technologickou volnou zónou v Dominikánské republice je Cyber Park v Santo Domingu, který se specializuje na informační technologie a související průmyslové obory, včetně služeb pro export, software a počítačový design.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek