Dominikánská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)
 • státní zřízení republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem
 • platná ústava vyhlášena 28.11.1966, dodatek ústavy schválen 25.7.2002
 • ústavní a politický systém reprezentativní demokracie prezidentského typu se vzájemně oddělenými mocemi výkonnou, zákonodárnou a soudní
 • moc výkonná v čele prezident republiky, který jmenuje a odvolává členy vlády, řídí jednání vlády a odpovídá za její fungování
 • moc zákonodárná dvoukomorový Národní kongres složený ze Senátu a Poslanecké sněmovny
 • volební systém: platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let

Prezident: Danilo Medina Sanchez

Viceprezidentka: Margarita Cedeno de Fernandez

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Dominikánská repulika (República Dominicana)

 

Složení vlády:

 

Prezident: Danilo Medina Sanchez

Viceprezidentka: Margarita Cedeno de Fernandez

Ministerio de administración pública: Manuel Ramón Ventura Camejo

Ministerio de agricultura: Osmar Benítez 

Ministerio de cultura: Eduardo Selman Hasbún 

Ministerio de economía, planificación y desarollo: Isidoro Santana López

Ministerio de defenza: Ruben Dario Paulino Sem

Ministerio de hacienda: Donald Guerret Ortiz

Ministerio de industria y comercio: Nelson Toca Simó

Ministerio de Interior y Policia: José Ramón Fadul

Ministerio de la Juventud: Robiamny Nadesha Balcácer Vásquez

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Angel Francisco Estevez Bourdierd

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: Gonzalo Castillo

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Rafael Sánchez Cárdenas

Ministerio de Turismo: Francisco Javier García Fernández

Ministerio de Trabajo: Winston Antonio Santos Ureña

Ministerio de Relaciones Exteriores: Miguel Octavio Vargas Maldonado

Ministerio de Energía y Minas: Antonio Isa Conde

Minissterio de la Mujer: Janet Camilo Hernández

 

 

 

 

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 48 730 km2

Počet obyvatel: 10,3mil

Průměrný roční přírůstek: 0,95%

Národnostní složení: 70,4% míšenci, 15,8% afroameričané, 13,5% běloši,  0,3% ostatní

Náboženské složení: 95% katolíci, zbytek protestanti a bez  vyznání

Úřední jazyk: španělština, možnost dohovořit se dobře také anglicky, případně francouzsky

Administrativně správní členění země: 31 provincií,1 federální distrikt

Hlavní město: Santo Domingo

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2014  2015 2016 2017 2018
 HDP v běžných cenách  50 62 65 67 69
 Růst HDP v %  7,6 7 6,6 4,6 6,4
 Inflace v % 3 0,8 1,6 3,3 4,3
 HDP na osobu  12 600 13 390 14 120 14 600 14 800
 Nezaměstnanost  14,5 7,8 6,4 5,9  5,1

 v mil EURO

Zdroj: Int. monetary fund

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

   2014 2015 2016 2017 2018
 Příjmy ( k % HDP)  14,58  17,36 14,64 14,92 15,05
 Výdaje ( k % HDP)  17,52 17,55 17,42 18,10 18,00
 Saldo -2,94 -0,19 -2,79 -3,18 -2,95

 Zdroj: Int. monetary fund

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

   2014 2015 2016 2017 2018
 Bilance běžného účtu(v % kHDP)  -3,3 -1,9 -1,1 -0,2 -1,4

 Zdroj dat: Int. monetary fund

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému DR je centrální banka., Banco Central de la República Dominicana. Bankovní systém poskytuje standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční banky, které poskytují obvykle krátkodobé úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodbé pro stavební a turistický sektor poskytují banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětní, jako je zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby rozvojových bank.

 • Banco Popular
 • Banco Comercial BHD
 • Banco del Comercio Dominicano
 • Banco del Exterior Dominicano
 • Banco de Reservas de la República Dominicana
 • Banco Dominicano  del Progreso
 • Banco Genencial y Fiduciario Dominicano
 • Banco  Intercontinental
 • The bank of Nova Scotia
 • Citibank
 • Banco Mercantil
 • Banco Metropolitano
 • Banco Nacional de Crédito

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V r. 2000 byla modifikována daňová reforma o některé dodatky umožňující snížení fiskálního deficitu, snížení chudoby a docílení rovnováhy v distribuci příjmů. V zemi je zavedena daň z příjmu a je stanovena pro právnické osoby na 25 % a pro fyzické osoby maximálně 25 %. Je odstupňována podle výše příjmu, přičemž do výše příjmu fyzických osob 125 256 RD pesos ročně se daň neplatí, od této výše do 208 760 RD pesos se platí 15% daň, do 313 140 daň 20 % a přes tuto hranici 25 %. Je zohledňována roční inflace kalkulovaná podle indexu spotřebitelských cen centrální bankou.

Příjmy z obchodní aktivity jsou zdaněny 10% sazbou (poplatky, provize aj.). Vyšší sazba 20 % je stanovena na příjmy z leasingových operací, 15 % na výnosy z loterií a her, 1,5 % za výnosy státních agentur poskytujících nezávislé služby a 10 % na ostatní příjmy. Daňový poplatník je povinen se v zemi zaregistrovat v národním rejstříku (RNC – Registro Nacional de Contribuyentes).

Dále je v zemi stanovena daň z transferu industrializovaného zboží a služeb (ITBIS) a je aplikovaná na již uvedené transfery industrializovaného zboží kalkulované na bázi netto hodnoty transferu plus příslušné služby, dále na dovoz industrializovaného zboží kalkulovaný na bázi CIF hodnoty zboží plus clo a dále za poskytování a pronajímání služeb kalkulované na bázi hodnoty služeb, vyjma mandatorních poplatků. Daňová reforma zvýšila tuto daň ITBIS z 8 % na 12 %. Inzertní služby jsou zdaněny nižší sazbou, a to 6 %. Ze zdanění jsou vyjmuty také některé produkty zemědělského a chovatelského odvětví, jako jsou živá zvířata, maso, ryby na chov, mléčné produkty, rostliny k pěstování, zelenina a ovoce pro veřejnou spotřebu, káva, kukuřice, mleté výrobky, cukr, kakao aj. Dále paliva a energie, knihy a časopisy a osobní počítače a příslušenství. Ze zdanění jsou osvobozeny také služby vzdělávací, kultura, zdraví, finančnictví (mimo pojišťovnictví), penzijní programy, pozemní přeprava, elektřina, voda a odvoz odpadu, nájem domů a osobní péče.

Selektivní spotřební daň se aplikuje na transfery některého zboží vyráběného v zemi, na dovoz určitých produktů a poskytování určitých služeb, např. na alkohol a tabákové výrobky, vozidla, šperky, některé domácí spotřebiče, hotelové pokoje aj. Daňový rozsah je odstupňován od 5 % do 80 % podle hodnoty např. automobilu a daň je splatná měsíčně. Hodnota CIF do 10 000 USD pro motorová vozidla je nulová, nejvyšší sazba 80 % je na vozidla v kategorii od 32 000 USD CIF výše.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek