Doprava a spoje – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument v oborových informacích zahrnující údaje a data o dopravě a spojích.

Do odvětví dopravy se zařazují ekonomické subjekty, které obstarávají přemísťování nákladů a osob v těchto oborech: železniční doprava, silniční doprava, potrubní doprava, vnitrozemská vodní doprava a letecká doprava. Podle mezinárodní metodologie se do odvětví dopravy navíc zahrnují subjekty zabezpečující vedlejší a pomocnou činnost v dopravě včetně činnosti cestovních kanceláří.

Do odvětví spojů se zařazují právní subjekty a jejich výkonné jednotky působící v oblasti poštovní a kurýrní činnosti a v oblasti telekomunikací. Česká pošta, státní podnik v rámci poštovních služeb, zajišťuje služby poštovních zásilek a poštovních poukazů. Kromě toho navíc provádí širokou škálu činností na základě individuálních smluvních vztahů. K telekomunikačním službám patří vysílání, přenos a přijímání informací jakéhokoliv druhu formou znaků, řeči, zvuku nebo obrazu pomocí telekomunikačního zařízení. Většinu údajů ČSÚ přebírá z jiných zdrojů.

Vývoj v roce 2017

Tržby v dopravě a skladování vzrostly o 3,2 %, především díky vývoji ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě (růst o 4,1 %). Za celý rok 2017 se zvýšily tržby také letecké dopravě (o 10,5 %), poštovním a kurýrním činnostem (o 4,2 %) a i objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava zaznamenala růst (o 1,8 %). Pokles zaznamenala pouze vodní doprava, a to o 0,3 %.

K růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 3,5 % nejvíce přispěl vývoj činností v oblasti informačních technologií (růst o 5,3 %), zvýšení vykázaly také informační činnosti (o 8,3 %), telekomunikační činnosti (o 2,7 %) a vydavatelské činnosti (o 2,1 %). Pokles tržeb zaznamenal filmový a hudební průmysl (o 12,6 %) a také tvorba programů a vysílání (o 0,3 %).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek