Dovoz dusíkatých hnojiv na Ukrajinu převyšuje vývoz o 7,5 násobek

24. 4. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 24.04.2019

Země sice má nejúrodnější půdu (černozem) ve srovnání se sousedními zeměmi, ale dle odborníků podobný objem hnojení stejně není dostatečný dle současných standardů. V sousedních evropských zemích je úroveň aplikace hnojiv 2-3krát vyšší než na Ukrajině. Nízká spotřeba hnojiv v místním zemědělství souvisí především s vysokou cenou dalších složek výrobních nákladů jako např. vysoké úvěrové sazby, nestabilní národní měna a závislost cen zemědělských produktů na situaci na světových trzích, takže farmáři šetří i cestou snížení objemu hnojení.
Analytici nicméně předpovídají, že v budoucnu budou muset ukrajinské zemědělské podniky navýšit objem hnojení pro dosažení vyšší sklizně obilovin a zeleniny.

Zdroj: www.delo.ua 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: